Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Aktualności

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

S Z K O L E N I A   J E D N O D N I O W E:   http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=&lecturer=63&title=&date_from=&date_to=


S Z K O L E N I A   Z A M K N I Ę T E:  http://www.univers.com.pl/szkolenia-zamkniete/2167,archiwizacja-dokumentacji-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych


Program:

  A. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
    1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego
    2. Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego
    3. Narodowy zasób archiwalny
    4. Państwowy zasób archiwalny
    5. Niepaństwowy zasób archiwalny
    6. Państwowa sieć archiwalna
    7. Nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym
    8. Formy ochrony prawnej

  B.  Rodzaje współczesnej dokumentacji
    1. Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości
    2. Rodzaje dokumentacji aktowej i nieaktowej
    3. Rodzaje dokumentacji typowej i specyficznej
    4. Dokumentacja jawna i niejawna
    5. Materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna

  C. Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji
    1. Kryteria kwalifikacji archiwalnej dokumentacji
    2. Podział dokumentacji na kategorie archiwalne
    3. Okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej

   D. Organizacja pracy kancelaryjnej
    1. Tradycyjny obieg dokumentacji
    2. Elektroniczny system obiegu i zarządzania dokumentacją
    3. Systemy kancelaryjne
    4. Instrukcja kancelaryjna
    5. Jednolity rzeczowy wykaz akt

   E.  Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego/składnicy akt
* Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt
    1) Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
    2) Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego
    3) Personel archiwum zakładowego i składnicy akt
    4) Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt
    5) Wyposażenie archiwum zakładowego
    6) Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
    7) Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
    8) Środki ewidencyjne archiwum zakładowego
    9) Udostępnianie dokumentacji
    10) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
    11) Konserwacja akt
    12) Przekazywane akt do archiwum państwowego
    13) kontrola archiwum zakładowego
*  Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym
* Archiwizowanie dokumentacji aktowej – etapy prac
* Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej

 
WYKŁADOWCA:  Rzewuska Anna
Absolwentka studiów magisterskich na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz licznych kursów archiwalnych i metodycznych, organizowanych przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej SAP i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Praktyk, na co dzień współpracuje z archiwami państwowymi, dzięki czemu wiedza przekazywana podczas szkoleń jest zawsze aktualna i zgodna z najnowszymi przepisami. Od wielu lat tworzy i wdraża przepisy kancelaryjne, a także prowadzi szkolenia, warsztaty, konsultacje i prace archiwizacyjne na terenie całego kraju, dzięki czemu szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy praktycznej. Regularnie pracuje na zlecenie jednostek administracji rządowej i samorządowej, prowadząc archiwa zakładowe i składnice akt ministerstw, urzędów centralnych, samorządowych jednostek administracyjnych i firm prywatnych. Współpracowała m.in. z Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Naczelną i Kręgową Radą Adwokacką w Warszawie, Polską Akademią Nauk, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Sportu, Generalną i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, WFOŚiGW, Lasami Państwowymi, Polską Grupą Energetyczną, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, Polskim LNG, Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów, teatrami, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i medycznymi, ośrodkami naukowo-badawczymi. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu archiwizacji dokumentów, obiegu i zarządzania dokumentacją w jednostce, prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt oraz stosowania przepisów kancelaryjnych w praktyce

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij