Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia jednodniowe
Kadry i płace

PRAWO PRACY 2019 - najważniejsze zmiany!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawem pracy od zagadnień dotyczących zatrudniania pracowników, poprzez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie z uwzględnieniem najnowszych zmian. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

 

        Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

 

          Metodyka szkolenia: szkolenie zostanie przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

 

 

PROGRAM:

 

 

Minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o prace od 01.01.2019 a wpływ na świadczenia pracownicze oraz potrącenia komornicze

 

Badania wstępne i szkolenia BHP - po zmianach przepisów 2019

 

Nowe regulacje w umowach na okres próbny - kilka umów na okres próbny z jednym pracownikiem?

 

Czas określony po zmianach od 22.02.2016r. - „obiektywne przyczyny” , prace sezonowe lub dorywcze, umowa w celu zastępstwa pracownika, zgłaszanie do PIP „obiektywnych przyczyn”

Zmiany przepisów Kodeksu pracy od dnia 1 września 2016 r., w zakresie wręczenia pracownikowi umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy – likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki.

Okresy wypowiedzenia umów o pracę po zmianach,

 

 • co może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę,

 • uprawnienia pracowników w związku z wadliwym wypowiedzeniem umowy o pracę, sąd,

 • Wydłużenie okresu na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenie lub zwolnienia bez wypowiedzenia – od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Świadectwo pracy

 

 • nowe, obowiązujące od 1 czerwca br. terminy na wydanie świadectwa pracy sprostowanego w wyniku orzeczenia sądowego,

 • nowe, obowiązujące od 1 czerwca br. terminy na uzupełnienie treści świadectwa pracy,

 • zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy,

 • zasady wydawania świadectwa pracy najbliższym zmarłego pracownika,

 • Zmiana zasad wydawania świadectw pracy w przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy – od dnia 1 stycznia 2017 r.

 • Nowy wzór świadectwa pracy od 01.01.2019

 

Jednostronne zwolnienie ze świadczenia pracy

 

Urlopy wypoczynkowe ; porozumienie w sprawie przejścia urlopu na kolejną umowę.

 

Nowe progi podatkowe 2019

 

Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej 2019

 

 • Nowy okres przechowywania dokumentacji

 • Forma elektroniczna przechowywania dokumentacji

 • Papierowa forma przechowywania dokumentacji

 •  

E- AKTA osobowe 2019

 

Nowe zasady tworzenia ZFŚS 2017

 

Nowe progi podatkowe w ZFŚS 2018

 

Nowe kwoty odpisu na ZFŚŚ 2019

 

Nowe zasady tworzenia Regulaminu Pracy Wynagradzania od 01.01.2017

 

Ochrona przedemerytalna po 1 października 2017

 • Art. 39 kp. A zakres ochrony

 • Zasady liczenia okresu ochonnego-4 lat od dnia 01.10.2017

 • Zakończenie stosunku pracy w okresie wypowiedzenia

 

OCHRONA Kobiet w ciąży od 01.01.2019

 

Nowe możliwości kontrolne PIP – kontrola w zakresie ;

 

 • zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę,

 • minimalna stawka wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej

 • ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy

 

Umowy zlecenie od 01.01.2017 nowa stawka godzinowa od 01.01.2019 r.

 

 • Umowa zlecenia (art. 734-751 k.c.)

 • Stawka godzinowa zleceniobiorców – wobec jakiej kategorii zleceniobiorców należy ją zastosować?

 • Kiedy minimalna stawka nie znajdzie zastosowania?

 • określenie zasad ustalania liczby godzin wykonywania zlecenia lub usługi i prowadzenie ewidencji czasu pracy,

 • objęcie wynagrodzenia zleceniobiorców szczególną ochroną,

 • kto będzie odpowiadał za brak ewidencji czasu pracy lub zaniżanie minimalnego wynagrodzenia godzinowego i jakie sankcje przewiduje ustawa,

 • okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów zlecenia i umów o świadczenie usług

Nowe obowiązki pracodawców względem PIP

 • Obowiązek zgłoszenia rozpoczęcia działalności- art. 209 §1 i 2 k.p.

 • Obowiązek wykonywania nakazów - art. 207 §2 pkt. 6 k.p.

 • Obowiązek zawiadomienia o wypadku przy pracy art. 234 §2 k.p.

 • Obowiązek zawiadomienie o podejrzeniu choroby zawodowej- art. 235 k.p

 • Obowiązek zatwierdzania przez inspektora pracy określonego przez pracodawcę wykazu lekkich prac, w przypadku zatrudniania młodocianego w innym celu niż przygotowanie zawodowe - art. 2001 §3 k.p.

 • Obowiązek wynikający z art. 24111 §1 pkt 2 k.p.- dotyczący układu zbiorowego pracy.

 

E-zwolnienia lekarskie od 01.12.2018 a zielone zwolnienia lekarskie

 

E-akta osobowe 2019

 

Zmiany w potrąceniach komorniczych ze świadczeń ZUS

 

 

Zmiany kwot wolnych od potrąceń komorniczych 2019

 

 

 

w cenie szkolenia:


* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe,
* materiały do pracy podczas zajęć,
* poczęstunek biznesowy (lunch),
* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

Zarejestruj Firmę do programu lojalnościowego i płać mniej za wszystkie szkolenia!

Wykładowca

Karakow - Jaśkiewicz Jolanta
Karakow - Jaśkiewicz Jolanta

Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób... Czytaj dalej

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij