Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia jednodniowe
Kadry i płace

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2O19 ROKU – w praktyce

O szkoleniu

W 2018 roku zmieniły się kryteria wyznaczające obowiązki socjalne dla wielu pracodawców. Szczególną uwagę należy zwrócić na zmiany w ustawie o ZFŚS, dotyczącą wprowadzenia regulacji określających zasady ustalania sytuacji socjalnej osób uprawnionych do korzystania z funduszu stosując RODO w związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych( w tym także wrażliwych) na potrzeby działalności socjalnej.

Adresaci szkolenia

Znajomość aktualnego stanu prawnego w tym zakresie, jak i wprowadzonych zmian jest konieczna, w szczególności w odniesieniu do służb socjalnych, kadrowych i finansowych pracodawcy oraz związków zawodowych i reprezentantów załogi. Do tych osób przede wszystkim kierowane jest szkolenie. W czasie szkolenia przekazane zostaną wszechstronne informacje o przepisach, ale także dokonana zostanie analiza różnych skomplikowanych przypadków i udzielone zostaną odpowiedzi na pytana uczestników szkolenia, wynikające z ich codziennej praktyki związanej z organizacją działalności socjalnej.

 

 

Program:

 

 

I . Przepisy dyscyplinujące działalność socjalną.

1 . RODO – zmiany w ustawie o ZFŚS.

2. 500+ , a dochód do celów socjalnych .

3. Pojęcie kryteriów socjalnych. Problem pozyskiwania informacji o dochodach osób ubiegających się o świadczenia z Funduszu.

4. Dopuszczalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych do świadczeń.

5. Ochrona danych osobowych ich przetwarzanie w ramach działań ZFŚS.

6. Świadczenia socjalne na gruncie przepisów rozporządzenia składkowego ZUS.

 

II . Obowiązki pracodawców w zakresie tworzenia ZFŚS.

1 . Obowiązek tworzenia ZFŚS w tzw. sferze budżetowej i u pracodawców spoza

sfery budżetowej.

2. Podstawa naliczania na ZFŚS w 2019 roku.

3. Osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczania odpisu na ZFŚS.

4. Pozaodpisowe zwiększania naliczeń na ZFŚS.

5. Zasady dokonywania korekty ZFŚS.

6. Zasada rozliczenia ZFŚS w przypadkach przejścia pracowników do innych pracodawców (art. 231 K. p.) .

7. Prawne możliwości samodzielnego kształtowania przez pracodawców wysokości odpisu na fundusz, lub rezygnacji z tworzenia ZFŚS.

8. Zasady naliczania i wypłacenia świadczenia urlopowego.

9. Terminy przekazywania naliczonych środków pieniężnych na odrębny rachunek ZFŚS.

III. Uprawnienia pracodawców i innych uczestników działalności socjalnej w podejmowaniu decyzji o wykorzystaniu ZFŚS.

1.Administrowanie funduszem oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów ustawy o ZFŚS.

2. Zasady i tryb kontroli pracodawcy w zakresie stosowania przepisów ustawy o ZFŚS.

3.Kompetencje związków zawodowych w reprezentowaniu załogi w zakresie działalności socjalnej.

4. Status, skład i uprawnienia zakładowych komisji socjalnych. Organizacja i przedmiot pracy komisji.

IV. Kryteria prawidłowego organizowania i prowadzenia działalności socjalnej.

  1. . Zakres działalności socjalnej na gruncie ustawy o ZFŚS , w tym;

  • rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS ,

  • oraz wydatki nie podlegające finansowaniu z ZFŚS,

  • nieprawidłowości w zakresie dysponowania środkami funduszu.

2. Procedura opracowania i postanowienia zawarte w zakładowym

regulaminie Funduszu . Przykłady nieprawidłowych zapisów w Regulaminie ZFŚS .

3. Podstawa opracowania rocznego planu wykorzystania Funduszu.

4. Uprawnienia do korzystania ze świadczeń socjalnych na gruncie obowiązujących przepisów ustawy o ZFŚS z uwzględnieniem;

a) możliwości nadawania i modyfikowania uprawnień socjalnych,

b) korzystanie ze świadczeń socjalnych przez współmałżonków zatrudnionych w jednym zakładzie pracy,

c) członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach.

5. Procedura przyznawania świadczeń emerytom i rencistom .

6. Zasady przyznawania dopłat do różnych form wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów oraz zasady ich opodatkowania .

7. Kryteria przyznawania świadczeń i rodzaje pomocy finansowej i rzeczowej dla emerytów i pracowników oraz zasady ich opodatkowania.

8. Zasady przyznawania i opodatkowania bonów i talonów towarowych, kart przedpłaconych finansowanych z ZFŚS.

9. Finansowanie z ZFŚS imprez okolicznościowych , integracyjnych i rekreacyjnych.

10. Rodzaje pożyczek mieszkaniowych w tym;

a) wymagana dokumentacja,

b) zabezpieczenie spłaty,

c) warunki odroczenia, zawieszenia i umorzenia,

d) ograniczone prawo potrącenia rat z wynagrodzenia wynikające z ar. 87 K. p.

e) orzecznictwo dotyczące pożyczek mieszkaniowych.

11.Finansowanie z ZFŚS działalności żłobków i przedszkoli oraz innej formy opieki nad małymi dziećmi.

12. Kryterium socjalne. Zasada ustalania sytuacji dochodowej do celów socjalnych, 500+ a dochód do celów socjalnych – brak regulacji prawnych.

13.Obowiązek poinformowania osób korzystających ze świadczeń socjalnych o sposobie, miejscu i zakresie przetwarzania danych dotyczących osoby i świadczeń przyznanych.

14. Zasada opodatkowania i naliczania składek ZUS od świadczeń socjalnych.

15. Potrącenia egzekucyjne ze świadczeń socjalnych.

Najnowsze orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów administracji skarbowej.

Odpowiedzi na pytania i indywidualne konsultacje na gruncie praktyki zakładowej.

 

 

w cenie szkolenia:


* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe,
* materiały do pracy podczas zajęć,
* poczęstunek biznesowy (lunch),
* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

Zarejestruj Firmę do programu lojalnościowego i płać mniej za wszystkie szkolenia!

Wykładowca

Soszyńska Renata
Soszyńska Renata

Praktyk prawa gospodarczego, doradca finansowo – podatkowy, autorka wielu publikacji książkowych i prasowych. Doświadczony wykładowca, bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń. Czytaj dalej

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij