Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia jednodniowe
Kadry i płace

Szkolenie ze zmian w Kodeksie Pracy 2019 - nowy KODEKS PRACY 2019 - czas pracy - pracownicze plany kapitałowe

O szkoleniu

NOWY PROGRAM:

PRAWO PRACY  - zmiany 2019

 

 

 

 1. Nowe regulacje dotyczące zasad wypłaty wynagrodzenia za pracę

 

 • prawo do żądania podania numeru rachunku bankowego

 • wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych

 • konieczność zmian dotychczasowych przepisów wewnątrzzakładowych

 

 1. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej

 

 • postać tradycyjna papierowa i elektroniczna

 • przekształcanie dokumentacji z tradycyjnej na e-dokumentacje i odwrotnie

 • okres przechowywania dokumentacji

 • reguły przekazywania dokumentacji i obowiązki w zakresie jej niszczenia

 • ochrona danych osobowych w kadrach

 • prowadzenie akt osobowych pracowników

 • zakres poszczególnych części A,B,C D

 • tworzenie części A1,B1,C1……..

 • ewidencja czasu pracy – zakres dokumentacyjny

 • wnioski i zgody pracownicze

 • przepisy przejściowe obowiązujące w zakresie prowadzenia dokumentacji

 

 1. Pracownicze Plany Kapitałowe

 • główne założenia – cel , reguły przystępowania i rezygnacji

 • zakres osób wykonujących prace zarobkową – kryterium umowy i wieku

 • stawki składek

 • okres wprowadzania przepisów dla poszczególnych pracodawców

 • wpłata powitalna i dopłata roczna

 

 1. Prowadzenie egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych

 

 • dokonywanie potrąceń z diet należnych z tytułu podróży służbowych

 • odpowiedzialność pracodawcy

 • egzekucja z umów cywilnoprawnych

 • prawo pierwszeństwa zatrudnienia bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi

 

 1. Monitoring w pracy

 • definicja monitoringu

 • zakres i wyłączenia

 • obowiązki pracodawcy w zakresie informowania

 • monitoring poczty elektronicznej

 

 

STOSUNEK PRACY

 

1. NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

 

zawarcie umowy przedwstępnej

elementy umowy o prace

zawarcie umowy o pracę, a nawiązanie stosunku pracy

dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia

zbieranie informacji od kandydatów na pracowników w kontekście przepisów RODO

instytucja przejęcia pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy

zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania pracownikom

zwolnień od pracy ( w tym kontrola zwolnień lekarski)

 

 

2. UMOWY O PRACE

 

zawarcie umowy na okres próbny

umowy na czas określony

regulacje prawne dotyczące nielimitowanego zatrudniana na czas określony

 

 

3. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

 

zagadnienia ogólne – forma i tryby

orzecznictwo SN w kwestii doręczeń oświadczeń woli w ramach stosunku pracy

rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia

zasady ustalania stażu pracy od którego zależy długość okresu wypowiedzenia

możliwość skracania i wydłużania ustawowych okresów wypowiedzenia

rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym z winy pracownika i przyczyn od

niego niezależnych

rozwiązanie umowy przez pracownika ze skutkiem natychmiastowym

zakres przedmiotowy i podmiotowy ochrony stosunku pracy z uwagi na

uprawnienia związane z macierzyństwem, usprawiedliwioną nieobecnością w

pracy, wiekiem przedemerytalnym i wynikające ze szczególnej ochrony.

 

 

4. ZMIANA WARUNKÓW PRACY I PŁACY

 

Wymogi formalne wypowiedzenia zmieniającego

skutki prawne niewyrażenia zgody na nowe warunki pracy i płacy

zasady powierzania pracownikom innej pracy bez konieczności

wypowiedzenia

 

5. ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW

 

zwolnienia grupowe

zwolnienia indywidualne

ochrona poszczególnych grup pracowniczych

prawo do odprawy

prawo do ponownego zatrudnienia – uwagi praktyczne

 

6. ŚWIADECTWO PRACY

obowiązki pracodawcy związane z wydaniem świadectwa

najnowsze regulacje dotyczące treści świadectwa

odpowiedzialność odszkodowawcza

 

 

 

 

 

w cenie szkolenia:


* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe,
* materiały do pracy podczas zajęć,
* poczęstunek biznesowy (lunch),
* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

Zarejestruj Firmę do programu lojalnościowego i płać mniej za wszystkie szkolenia!

Wykładowca

Przybylak Szczepan
Przybylak Szczepan

ekspert z dziedziny prawa pracy, doświadczony inspektor pracy, występował jako biegły sądowy z zakresu prawa pracy. Wykładowca, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień... Czytaj dalej

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij