Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia jednodniowe
Podatki i rachunkowość

Szkolenie środki trwałe 2019 - KLASYFIKACJA I EWIDENCJA MAJĄTKU TRWAŁEGO W JEDNOSTCE Z UWZGLĘDNIENIEM PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

O szkoleniu

PROGRAM:

 

 1. Rzeczowy majątek trwały

 • Definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

 • Definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.( CIT i PIT)

 • Różnice definicyjne środków trwałych w pojęciu prawa bilansowego i podatkowego -ich interpretacja i odpowiednie zastosowanie.

 • Wybrane zagadnienia środków trwałych w budowie; charakterystyka nakładów inwestycyjnych, oddanie budynku, przyjęcie środków trwałych z inwestycji, likwidacja i sprzedaż środków trwałych, leasing

 • Regulacje KSR 11 Wartość początkowa i początkowa brutto środka trwałego w prawie bilansowym i podatkowym w tym: nabycie wytworzenie we własnym zakresie, nieodpłatne uzyskanie, aport, zakup jednostki lub zorganizowanej części, zmiana formy prawnej. Pozostałe korekty wartości początkowej w tym :różnice kursowe, zmiany wartości początkowej - ulepszenie a koszty bieżącej eksploatacji i remont ( aspekty bilansowe i podatkowe), ulepszenia w obcych środkach trwałych, zmiany wartości początkowej – trwałe odłączenie części składowej lub peryferyjnej ( aspekty bilansowe i podatkowe, Ustalanie wartości początkowej środków trwałych - zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.).

 • Kompletność i zdatność do użytkowania- KSR 11

 • Środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę - składniki majątku i koszty ich eksploatacji.- regulacje KSR 5 i prawa podatkowego

 • Środek trwały a nieruchomość inwestycyjna

 • Likwidacja środków trwałych- charakterystyka KSR 11 .

 • Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych.

 • Remonty, bieżące konserwacje, przeglądy certyfikacyjne ulepszenia, naprawy, części składowe dodatkowe i peryferyjne - jako składniki kosztów eksploatacji środków trwałych- KSR 11.

 • Niskocenne składniki majątku trwałego- zasady ich klasyfikacji, i rozliczania księgowo i podatkowo

 • Kluczowe zagadnienia rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016)

 • Zasady wyceny bilansowej, wartość końcowa

 • Zaprzestanie ujmowania (odłączenie, sprzedaż, likwidacja, wymiana , nieodpłatne przekazanie)

 • Ostatnie regulacje podatkowe dotyczące samochodu osobowego ( limity podatkowe, leasing)

 1. Wartości niematerialne i prawne ( w tym definicja księgowa wg PSR oraz prawa podatkowego, wybrane zagadnienia :prace rozwojowe, licencje, nakłady na witrynę internetową itp. ),

 

AMORTYZACJA, ODPISY Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

 • Pojęcie amortyzacji i umorzenia, odpisu z tytułu utraty wartości.

 • Metody amortyzacji bilansowej - liniowa, degresywna i inne np. metody naturalne- przykłady, okres użyteczności i jego weryfikacja- regulacje KSR 11

 • Metody amortyzacji podatkowej (przykłady).

 • Okres ekonomicznej użyteczności i jego weryfikacja- KSR 11

 • Nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.).

 • Rola Klasyfikacji Środków KŚT w tym: wysokość amortyzacji podatkowej;

 • Utrata wartości środków trwałych, przesłanki zewnętrzne i wewnętrzne, wycena w tym: wartość godziwa, użytkowa, odzyskiwalna, ośrodki generujące przepływy pieniężne a pojedyncze aktywa, częstotliwość przeprowadzania, wykorzystywanie inwentaryzacji zasady amortyzacji do dokonaniu odpisu – KSR 4

 

 

INWENTARYZACJA MAJĄTKU TRWAŁEGO WRAZ Z ROZLICZANIEM RÓŻNIC POINWENTARYZACYJNYCH

 • obiekty inwentarzowe, klasyfikacja rodzajowa i funkcjonalna- KSR 11

 • Pojęcie, sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji w ramach składników majątku trwałego, wymogi prawa

 • Oznaczenia ewidencyjne dla środków trwałych.

 • Metody prawidłowej inwentaryzacji (komisje Inwentaryzacyjne, osoby odpowiedzialne, itp.), dokumentacja inwentaryzacyjna

 • Wykorzystanie komputerów i czytników kodów kreskowych w przeprowadzaniu inwentaryzacji.

 • Arkusze inwentaryzacyjne i dokumenty inwentaryzacyjne (protokoły, PK, oświadczenia, wydruki komputerowe, itp.).

 • Rozliczanie niedoborów i nadwyżek poinwentaryzacyjnych z punktu widzenia podatkowego i księgowego.

 

w cenie szkolenia:


* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe,
* materiały do pracy podczas zajęć,
* poczęstunek biznesowy (lunch),
* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

Zarejestruj Firmę do programu lojalnościowego i płać mniej za wszystkie szkolenia!

Wykładowca

Machula Grażyna
Machula Grażyna

Wybitna specjalistka w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego. Jest wykładowcą na szkoleniach dla głównych księgowych, biegłych rewidentów, maklerów oraz doradców inwestycyjnych. Na zlecenie Senatu opiniowała ustawę o rachunkowości. W 2001 roku otrzymała tytuł... Czytaj dalej

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij