Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia jednodniowe
Ochrona Danych Osobowych

Szkolenie RODO - rewolucyjne zmiany w kodeksu pracy w zakresie RODO

O szkoleniu

"Rewolucyjne zmiany KODEKSU PRACY w zakresie RODO"

WSZYSTKO CO POWINIENIEŚ WIEDZIEĆ NA TEMAT OCHRONY DANYCH W KADRACH I KSIĘGOWOŚCI!

ZMIANY OD MAJA 2019 r.- nowość

Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany kodeksu pracy oraz ustawy o ZFŚS wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Najnowsze regulacje, wprowadzają zmiany do ponad 160 ustaw, w tym także istotne zmiany do kodeksu pracy, czy też ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, które należy jak najszybciej wdrożyć w praktyce, gdyż RODO przewiduje wysokie kary za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami. Poruszone zostaną także problemy najczęściej sygnalizowane przez uczestników dotychczasowych szkoleń, wynikające ze stosowania przepisów RODO w działach kadr.

....................................................................................................................................

Celem szkolenia jest  także szczegółowe przedstawienie praktycznych aspektów stosowania RODO,
ustawy o ochronie danych osobowych oraz praw i obowiązków administratorów oraz IOD.
Jednym z naszych priorytetów jest szkolenie w sposób zrozumiały i przejrzysty. 

 Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne gotowe do natychmiastowego wdrożenia wzory niezbędnych dokumentów i instrukcji dla prawidłowej realizacji przepisów o ochronie danych osobowych
w kadrach i księgowości.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. WPROWADZENIE
 2. RODO - uwagi ogólne.
 3. Ustawa z dnia 21 lutego 2019r o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- co zmieniła i dlaczego?,
 4. Podstawowe pojęcia: dane osobowe, administrator danych osobowych, system informatyczny, itd.
 5. Administrator danych w strukturze ochrony danych – kto jest właścicielem danych osobowych? Omówienie różnic pomiędzy administratorem danych osobowych a ich „procesorem”,
 6. Umowy powierzenia. Przykłady. Czy z medycyna pracy należy zawrzeć umowę powierzenia?
 7. Podstawy przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem danych wrażliwych,
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych,

 

 1. ZMIANY KODEKSU PRACY I ZFŚS WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU ZAPEWNIENIEM STOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA 2016/679 (RODO) OBOWIĄZUJĄCE OD 4 MAJA 2019 R. I INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSCU PRACY: 
 1. zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika
 2. nowe wzory pomocnicze: kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusza osobowego dla pracownika
 3. nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku
 4. zbieranie informacji o niekaralności kandydatów do pracy
 5. przetwarzanie innych, tzw. „danych wrażliwych” kandydatów do pracy
 6. zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika
 7. informowanie kandydatów do pracy i pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych
 8. okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych pracowników i zasady ich przetwarzania, wynikające z wprowadzonych przepisów
 9. ograniczenie zakresu stosowania monitoringu w zakładzie pracy oraz niezbędne uzgodnienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników – ustawowe terminy na realizację nowych obowiązków
 10. doprecyzowanie zakresu orzeczeń lekarskich, których pracodawca może żądać od osoby przyjmowanej do pracy, zasad przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie oraz trybu ich zwrotu
 11. nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracowników
 12. Zmiany w ZFŚS ( udokumentowanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, PIT, zmiany w regulaminach)
 13. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracowników
 14. Zmiany w przepisach wewnętrznych ( wynagrodzeń, pracy, ZFŚS)

 

 • PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH W KADRACH I KSIĘGOWYCH  NA GRUNCIE RODO I PRZEPISÓW KRAJOWYCH:
 1. Podstawa przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników. Kiedy wymagana jest zgoda kandydata do pracy
  i pracownika?
 2. Zbieranie danych osobowych w rekrutacji – zakres danych, treść klauzul, przetwarzanie i usuwanie danych rekrutacyjnych.
 3. Możliwość zbierania informacji dotyczących: karalności, skazań, danych biometrycznych.
 4. Dopuszczalność przechowywania określonych dokumentów, m.in.: dowodów osobistych, świadectw pracy, praw jazdy.
 5. Wizerunek pracownika - identyfikatory, newsletter, opublikowanie w zakładzie pracy w celach informacyjnych. Kiedy wymagana jest zgoda pracownika?
 6. Czego nie powinna zawierać lista obecności i gdzie może być przechowywana?
 7. Jakie dane pracowników pracodawca może upubliczniać i przekazywać kontrahentom?
 8. Czy przy danych księgowych potrzeba jest zgoda na przetwarzanie danych?
 9. Przetwarzanie danych osobowych pracowników i ich rodzin w związku ze świadczeniami jakie przysługują u Pracodawcy (ZFŚS).
 10. Dane osobowe a ZFŚS,czy dopuszczalne jest żądanie od pracownika przedłożenia rocznego zeznania podatkowego (PIT) w celu wykazania wysokości dochodu, na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
 11. Udzielanie informacji drogą telefoniczną na temat pracowników 
 1. ZMIANY W MONITOROWANIU PRACOWNIKÓW 
 1. jak zgodnie z prawem stosować monitoring wizyjny
 2. monitoring poczty elektronicznej pracownika- zasady wprowadzeni
 3. monitorowanie odwiedzanych stron www w czasie pracy
 4. oprogramowanie „szpiegujące” na komputerze firmowym i prywatnym, wykorzystywanym do celów służbowych.
 5. systemy zapewniające pracodawcom możliwość kontrolowania osób uprawnionych do wejścia na teren ich lokalu lub uzyskania dostępu do określonych obszarów (karty dostępu, urządzenia mobilne, biometria)
 6. technologie umożliwiające pracodawcom monitorowanie należących do nich pojazdów (GPS, aplikacje w smartfonach umożliwiające lokalizację pojazdu oraz rejestratory zdarzeń).

 

 1. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INFORMACYJNE PRZY PRZETWARZANIU DANYCH KADROWYCH I KSIĘGOWYCH:
 2. Jak należy wypełniać obowiązek informacyjny przy przetwarzaniu danych kadrowych i księgowych? Kogo dotyczy i jaki jest jego zakres?
 3. Uprawnienia informacyjne podmiotu danych- zakres.

 

 1. ZABEZPIECZENIE PRZETWARZANYCH DANYCH I KARY ADMINISTRACYJNE Z RODO
 2. czy RODO wprowadza katalog zabezpieczeń? Rodzaje zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Polityki wewnętrzne. Czym się kierować wybierając konkretne zabezpieczenia?
 3. retencja danych, a programy komputerowe, w których dane są przetwarzane.
 4. usuwanie danych z poczty elektronicznej.
 • OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORÓW I INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH
 • REKAPITULACJA
 1. INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PRELEGENTEM

 

Szkolenie poprowadzi Rafał Andrzejewski  prawnik, praktyk (pełni funkcję IOD w wielu podmiotach), audytor, trener i wykładowca na licznych seminariach w tym w debatach z udziałem UODO,  szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Specjalista z zakresu prawa pracy i RODO.

Konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu RODO, świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych ( RODO)  w różnych podmiotach. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych  w uczelniach, jednostkach administracji placówkach oświatowych i medycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania dokumentacji oraz procedur.

     Sposób przekazywania wiedzy w czasie szkoleń i jakość praktycznych wskazówek cieszą się bardzo dużym uznaniem.

 

GŁÓWNE ZALETY NASZEGO SZKOLENIA:

• PRAKTYCZNY CHARAKTER KURSU – nasz trener jest praktykiem, sprawuje funkcję IOD u klientów z różnych branż
(administracja publiczna, ministerstwo, placówki medyczne, PAN, firmy prywatne).
Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy 
Ci rozwiązania, a nie kolejne wątpliwości
. Szkolenie ma charakter wybitnie warsztatowy i praktyczny, każdy 
z uczestników znajdzie odpowiedzi na nurtujące go pytania prawne.

• ATRAKCYJNA FORMY ABY NIE ZANUDZIĆ –trener bardzo skutecznie tłumaczymy z języka prawniczego na język „ludzki”. 
Prezentację opiera na życiowych i praktycznych przykładach. Stosujemy nowoczesne formy prezentacji. 
Trener nawiązuje żywy kontakt z uczestnikami poprzez to nadaje szkoleniu formę dialogu z uczestnikami.

• SKUPIENIE SIĘ WYŁĄCZNIE NA KONKRETACH – przekażemy Ci praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne
pełnie funkcji INSPEKTORA OCHRONY DANYCH w ciągu dwóch dnia szkolenia.


• UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ CERTYFIKAT INSPEKTORA OCHRONY DANYCH - zgodnie z art. 
37 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 
każdy Inspektor Ochrony Danych musi posiadać fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w ochronie danych 
oraz umiejętności umożliwiające realizację swoich zadań. Ukończenie szkolenia umożliwia zdobycie wymaganej wiedzy 
i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych. Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy 
przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji IOD, pod względem merytorycznym, prawnym, organizacyjnym i metodologicznym.

 SZKOLENIE Z RODO + PAKIET KORZYŚCI! 
Każdy uczestnik otrzymuje:

• materiały szkoleniowe,
• procedury dopuszczenia nowej osoby do pracy,
• wzory analiz ryzyka pod kątem rozliczalności, integralności, poufności wraz z metodologią,
• wzory dokumentacji np. rejestry czynności przetwarzania (gotowe rejestry np. dla Gminy, Powiatu, DPS,
OPS, szkół, podmiotów prywatnych itp.)
• plany audytów dla IOD wraz ze sprawozdaniami,
• plany szkoleń wraz z materiałami do przeprowadzenia szkolenia,
• regulacje monitoringu wizyjnego do wdrożenia w regulaminie pracy,
• wzór wniosku o realizacje żądań podmiotu,
• lista przykładowych procesów przetwarzania,
• polityka realizacji praw osób, których dane dotyczą (w tym przykładowe klauzule zgody na przetwarzanie danych 
osobowych oraz klauzule informacyjne),
• procedura jak przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania dla ochrony danych (DPIA),
• przykładowy rejestr incydentów ochrony danych osobowych wraz z wzorem raportu naruszeń,
• rejestr tworzenia kopii zapasowych,
• regulamin użytkowania komputerów przenośnych
• zasady postępowania w przypadku przetwarzania danych osobowych poza obszarem przetwarzania danych
• protokoły konsultacji monitoringu wizyjnego z organem prowadzącym, 
• regulamin pracy w SIO ( RODO)

ZAPRASZAMY NA SPORĄ PORCJĘ AKTUALNEJ WIEDZY O RODO

  

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających wstępną znajomość krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz projektowanych zmian. Znajomość regulacji unijnych będzie dodatkowo pomocna.

Wykładowca

Andrzejewski Rafał
Andrzejewski Rafał

Prawnik, trener biznesu, konsultant, wykładowca, autor artykułów w prasie specjalistycznej. Doświadczony prawnik, trener biznesu, ekspert i wieloletni szkoleniowiec (10 lat) Wieloletni pracownik i konsultant wiodących kancelarii prawnych Współpracuje z największymi... Czytaj dalej

Informacje dodatkowe

W CENIE SZKOLENIA: 
* 5 godzin wykładu oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe i do pracy podczas zajęć
* poczęstunek biznesowy (lunch) i przerwa kawowa 
* certyfikat uczestnictwa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

Zarejestruj Firmę do programu lojalnościowego i płać mniej za wszystkie szkolenia!

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij