Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia jednodniowe
Podatki i rachunkowość

Szkolenie VAT 2019 - Split payment obowiązkowy od 1 listopada - "biała lista" podatników - zasady rozliczania VAT 2019/2020

O szkoleniu

Program:

Cele szkolenia: W szkoleniu omówione zostaną praktyczne problemy i orzecznictwo związane ze stosowaniem przepisów o podatku VAT, w szczególności: opodatkowania czynności nieodpłatnych, wysokości opodatkowania, obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, dokumentowania (faktury, kasy rejestrujące, ewidencje VAT, JPK, rejestracja VAT i VAT UE, deklaracje i informacje podsumowujące), rozliczania odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym, rozliczania transakcji zagranicznych (m.in. WDT, WNT, eksport i import towarów oraz usług, miejsca opodatkowania), podzielonej płatności, rozliczania podatku naliczonego. Przybliżone zostaną także wprowadzone i planowane zmiany podatku VAT w 2019 r., w szczególności likwidacja odwróconego obciążenia w obrocie krajowym i wprowadzenie w jego miejsce przymusowej podzielonej płatności. W szkoleniu przedstawione zostanie również istotne orzecznictwo dotyczące omawianych kwestii. Szkolenie kładzie nacisk na aspekty praktyczne

 

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się rozliczaniem podatku VAT w przedsiębiorstwach.

 1. Czynności odpłatne i nieodpłatne:

  • odpłatna dostawa towarów i usług na terenie kraju

  • opodatkowanie transferu bonów towarowych

  • nieodpłatna dostawa towarów

  • prezenty o małej wartości i próbki

  • drukowane materiały reklamowe i informacyjne – kiedy opodatkować

  • nieodpłatne świadczenie usług, w tym nieodpłatne używanie pojazdów samochodowych

  • nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników, zleceniobiorców

  • świadczenia za częściową odpłatnością

  • podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowy i dokumentowanie czynności nieodpłatnych objętych podatkiem VAT

 2. Obowiązek podatkowy

  • wydanie towaru i wykonanie usługi, w tym częściowe wykonanie usługi oraz dostawy i usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych –

  • zaliczki, zadatki, raty

  • metoda kasowa – nie tylko mali podatnicy, którzy wybrali ten sposób rozliczeń

  • wystawienie faktury dla podatnika (roboty budowlane, dostawy książek i czasopism specjalistycznych oraz usługi ich druku)

  • wystawienie faktury, nie później niż upływ terminu płatności (m.in. dostawy mediów, usługi najmu, dzierżawy itp.)

 3. Podstawa opodatkowania

  • podstawą opodatkowania wszystko co stanowi zapłatę

  • co obejmuje i czego nie obejmuje podstawa opodatkowania

  • zmniejszenie podstawy opodatkowania (m.in. rabaty, zwroty towarów)

  • podstawa opodatkowania przy dostawie zabudowanych nieruchomości

  • towary sprzedawane w opakowaniach kaucjonowanych

  • rozliczenie przez sprzedawcę faktury in minus – obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej

  • rozliczenie przez sprzedawcę faktury korygującej in plus

  • ewidencja korekt przy kasie fiskalnej

  • problem re faktury

  • podstawa wyrażona w walucie obcej

  • dotacje, subwencje itp. dopłaty

  • uzależnienie dostawy o zapłaty kartą a podstawa opodatkowania

 4. Wysokość opodatkowania:

  • 23 i 8% - „bezterminowo” przedłużone ich stosownie

  • stawka 5 i 0% w obrocie krajowym

  • wybrane zwolnienia z podatku VAT (m.in. towary nabyte bez prawa do odliczenia, samochody osobowe, użytkowanie wieczyste, usługi medyczne, usługi edukacyjne, dostawa nieruchomości)

  • od 1 kwietnia 2020 r. ma być stosowana nowa matryca stawek VAT (przepisy przejściowe, zmiany powiązane, wiążąca informacja stawkowa)

 5. Transakcje międzynarodowe:

  • import i eksport towarów, w tym:

   • obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania eksportu i importu towarów

   • stawka 0% w eksporcie towarów

   • dokumentacja

  • import i eksport usług, dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca, w tym:

   • miejsce świadczenia usług i miejsce dostawy towarów

   • od 1 stycznia 2020 r. planowana zmiana ustalania miejsca opodatkowania dostaw łańcuchowych

   • siedziba działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, stałe miejsce zamieszkania – definicje legalne wynikające z przepisów unijnych

   • obowiązki wynikające wprost z przepisów unijnych

   • obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, odliczenie podatku naliczonego, dokumentacja

  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowe nabycie , w tym szczególne zasady WNT paliw silnikowych

   • obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania , dokumentacja

   • stawka 0% przy dostawie wewnątrzwspólnotowej.

   • od 1 stycznia 2020 r. zmiany w zakresie dokumentacji WDT

   • od 1 stycznia 2020 r. planowane zmiany w zakresie magazynu konsygnacyjnego

 6. Podatek naliczony:

  • definicja podatku naliczonego, w tym od:

- pojazdy samochodowe

- prewskaźnik (prewspółczynnik)

- wytworzenie nieruchomości

  • kiedy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT

  • terminy i warunki odliczenia podatku naliczonego

  • odliczenia VAT a duplikat faktury

  • katalog wyłączeń prawa do odliczenia VAT

  • proporcjonalne odliczenia i korekta odliczonego podatku VAT

  • metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

 1. Dokumentowanie

  • podmioty obowiązane do wystawienia faktury

  • dane które powinna zawierać faktura, w tym oznaczenia: metoda kasowa, odwrotne obciążenie, kiedy nie wykazujemy stawki i kwoty podatku

  • autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury a regulamin fakturowania

  • faktury elektroniczne

  • faktury walutowe

  • samofakturoanie; faktury wystawiane przez podmioty trzecie

  • terminy wystawiania faktur

  • faktury korygujące, noty korygujące

  • problem anulowania faktury w świetle aktualnej praktyki organów podatkowych

  • duplikaty faktur

  • przechowywanie faktur i faktur elektronicznych

  • odpowiedniki faktur wewnętrznych

  • pozostałe dokumenty uznawane za faktury, np. opłaty za autostrady

  • faktury VAT RR

  • faktura uproszona, paragon jako faktura uproszczona

  • faktury wystawiane do paragonów fiskalnych

  • kasy fiskalne on line i Centralne Repozytorium Kas

  • bliski koniec ważności kas z papierowym lub elektroniczny zapisem kopii

  • ulga na zakup kasy fiskalnej

  • zasady zwolnień z kasy fiskalnej

  • warunki stosowania kas fiskalnych

  • ustrukturyzowana faktura elektroniczna w zamówinach publicznych od 18 kwietnia 2019 r.

 2. Jednolity Plik Kontrolny

 • JPK_VAT

 • od 1 kwietnia 2020 r. zastąpienie schematu JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7 (VAT-7K) schematem JPK_VDEK (kary porządkowe, przepisy przejściowe dot. niektórych podatników)

 • JPK w trakcie kontroli podatkowej na przykładzie JPK_FA, od 1 lipca 2019 r. nowych schemat JPK_Fa(2)

 1. Kwestie związane z bieżącymi rozliczeniami podatku VAT:

  • mechanizm „odwrotnego obciążenia” w obrocie krajowych ” – likwidacja od 1 listopada 2019 r. (przepisy przejściowe)

  • ulga na złe długi” – uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika – problemy praktyczne oraz zmiany od 1 stycznia 2019 r. (skrócenie okresu nieściągalności wierzytelności do 90 dni)

  • Czynności opodatkowane w formie marży

  • Zwolnienie podmiotowe, w tym planowane zmiany

 2. Zagadnienia rożne

 • sankcji VAT

 • towary wrażliwe i planowane zmiany w tym zakresie

 1. Podzielona płatność, rachunek VAT, odwrotne obciążenie oraz wykaz podatników VAT – planowane zmiany

- od 1 września 2019 r. ma być wykaz podatników VAT z archiwum i wykazem kont (zaplata na inny rachunek niż ujęty w wykazie ma być NKUP)

- odpowiedzialność nabywcy za niezapłacony przez sprzedawcę VAT w przypadku zapłaty z pominięciem podzielonej płatności – zmiana od 1 września 2019 r.

- od 1 listopada 2019 r. likwidacja odwrotnego obciążenia i wprowadzenia podzielonej płatności na niektóre towary i usługi (zasady przymusowej podzielonej płatności, sankcje, zmiany rachunku VAT) 1. Ważne zmiany wprowadzone z początkiem 2019 r.

 • Zmiany w zakresie opodatkowania bonów towarowych/kart przedpłaconych

 • Zmiany w zakresie zwrotu podatku

 1. Pozostałe zmiany w 2019 r. i 2020 r.

 • modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części

 • doprecyzowaniu zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE

 • obniżeniu wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej

 • wyłączeniu możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT przez niektóre grupy podatników

 • uzależnienie możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy

 • zmiany w zakresie wystawienia faktur VAT RR oraz zryczałtowanego zwrotu podatku

12. Sankcje karno-skarbowe związane z rozliczeniem i dokumentowaniem podatku VAT – wybrane zagadnienia

 1. Wybrane orzecznictwo TSWE, NSA, WSA, organów podatkowych

 2. Odpowiedzi na pytania uczestników

 

 

 

 

 

 

w cenie szkolenia:


* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe,
* materiały do pracy podczas zajęć,
* poczęstunek biznesowy (lunch),
* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

Zarejestruj Firmę do programu lojalnościowego i płać mniej za wszystkie szkolenia!

Wykładowca

Szymankiewicz Marcin
Szymankiewicz Marcin

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW i Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, specjalizujący się w tematyce podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach podatkowych oraz dziale podatkowym... Czytaj dalej

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij