Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia jednodniowe
Podatki i rachunkowość

Szkolenie - Rewolucja w podatku VAT w budownictwie 2019 r.

O szkoleniu

Program:

 

1.    Moment powstania obowiązku podatkowego w branży budowlanej   

 • świadczenie usług budowlanych na terytorium kraju, w tym eksport i import usług budowlanych

 • wyrok TSWE w sprawie C 224/18 (Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów)

 • dostawy nieruchomości, w tym obiektów budowlanych

 • zaliczka, w tym wkład budowlany oraz wpłaty na deweloperski rachunek powierniczy

 • usługi najmu i dzierżawy nieruchomości

 • inne sposoby powstania obowiązku podatkowego (m.in. media, WNT)

2.    Miejsce opodatkowania robót budowlanych

3.    Wysokość opodatkowania

 • preferencyjna (8%) stawka VAT na roboty budowlane i obiekty budowlane

  • definicja budownictwa objętego programem budownictwa społecznego

  • pojęcie dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych

  • trwała zabudowa meblowa w obiektach budownictwa społecznego

  • infrastruktura towarzysząca

  • stawka VAT na roboty budowlane poza bryłą budynku

 • roboty konserwacyjne w budownictwie mieszkaniowym i planowane zmiany

 • ustanowienie i przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu  

 • wynajem lokali i refaktura mebli

 • koszty wykonania zastępczego – bez VAT w świetle aktualnego orzecznictwa

 • zwolnienie dla dostawy nieruchomości – gdy deweloper sprzedaje wynajmowane uprzednio mieszkanie

 • dostawy towarów nabytych bez prawa do odliczenia VAT służących wyłącznie czynnościom zwolnionym

 • dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane (definicja terenu budowlanego)

 • dostawy budynków, lokali i ich części dokonywane w 2 lata po ich pierwszy zasiedleniu (definicja pierwszego zasiedlenia, opcja opodatkowania) – istotna zmiana orzecznictwa i planowane zmiany

 • dostawa budynków, lokali i ich części nabytych bez prawa do odliczenia VAT

 • zwolnienie podmiotowe w branży budowlanej

 • planowana nowa matryca stawek podatkowych oraz wiążąca informacja stawkowa od 1 stycznia 2020 r.

4.    Podstawa opodatkowania  

 • kary umowne i odszkodowania a opodatkowanie VAT

 • kaucja gwarancyjna w budownictwie

 • rozliczenie faktur korygujących

 • podstawa opodatkowania w imporcie usług

5.    Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej

6.    Dokumentacja  

 • zasady fakturowania usług budowlanych

 • odpowiedniki faktur wewnętrznych  

 • faktura elektroniczna – podstawowe informacje

 • ustrukturyzowana faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych oraz w umowie koncesji na roboty budowlane od 18 kwietnia 2019 r.

 • ewidencja robót budowlanych i dostawy nieruchomości na kasie fiskalnej

 • nowe zasady zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych od 1 stycznia 2019 r.

 • koniec ważności kas z papierowym zapisem kopii po 31 sierpnia 2019 r.?

 • Jednolity Plik Kontrolny

  • schemat JPK_VAT (od 1 lipca 2018 r. dotyczący większości podatników)

  • JPK kontrolne na przykładzie JPK_FA, od 1 lipca 2019 r. nowy schemat JPK_Fa(2)

  • planowane zastąpienie JPK-VAT oraz deklaracji VAT-7 (VAT-7K) schematem JPK_VDEK od 1 czerwca 2019 r.

 • automatyczne przesyłanie danych z kas rejestrujących (tzw. kasy fiskalne on line) i Centralne Repozytorium Kas od 1 maja 2019 r.

- do kiedy można stosować stare kasy

- zasady zwolnień z kasy fiskalnej

7.    Usługi budowlane i dostawy obiektów budowlanych a podatek naliczony

 • odliczenie podatku naliczonego przez firmy budowlane i deweloperskie

 •  „eksport” robót budowanych a odliczenie podatku naliczonego, zmiany od 1 stycznia 2019 r. r. warunków ubiegania się o zwrot

 • struktura sprzedaży (i prewspółczynnik)

 • katalog wyłączeń z prawa do odliczenia

 • podatek naliczony od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu  

 • terminy odliczenia podatku naliczonego

 • metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

8.    Wybrane zagadnienia dodatkowe ważne dla branży budowlanej

 • opodatkowanie czynności nieodpłatnych

 • WNT i import usług

 • obrót towarami objętymi mechanizmem odwróconego obciążenia w kraju

 • MECHANIZM ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA na usługi budowlane

  • konsorcja a mechanizm odwróconego obciążenia

  • kwestia podwykonawstwa

  • zakres robot budowlanych objęty mechanizmem odwróconego obciążenia  

  • roboty budowlane a dostawa towaru w kontekście mechanizmu odwróconego obciążenia

  • planowane zmiany (przejście na PKWiU 2015)

 • obrót „towarami wrażliwymi”, w tym planowane zmiany

 • rejestracja VAT i VAT UE, wykreślenie z tych rejestrów, w tym zmiany od 2 stycznia 2019 r. oraz dalsze planowane zmiany

 • „sankcja” w zakresie podatku VAT, w tym planowane zmiany

 • MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI i rachunek VAT oraz zapowiedzi zmian

 • ulga na złe długi i skrócenie okresu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności do 90 dni od 1 stycznia 2019 r.

 • planowana przymusowa płatność w niektórych branżach, m.in. usługi budowlane i związana z tym likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym od 1 września 2019 r.

9.    Pozostałe planowane zmiany w  2019 r.

 • utworzenie Centralnego Rejestru Faktur

 • planowany rejestr podatników VAT z archiwum i wykazem kont bankowych prowadzony przez szefa KAS – zmiana uchwalona – ważne zmiany w KUP

 • obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej

 • dostosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej do zmian w tzw. pakiecie paliwowym poprzez objęcie tą odpowiedzialnością podmiotów nabywających paliwa ciekłe

 • wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT przez niektóre grupy podatników

 • zmiana warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze

 • uzależnienie możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy  

 • uproszczenie dla podatników polegającym na zmianie zakresu danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR) oraz wprowadzeniu możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej

 

w cenie szkolenia:


* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe,
* materiały do pracy podczas zajęć,
* poczęstunek biznesowy (lunch),
* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

Zarejestruj Firmę do programu lojalnościowego i płać mniej za wszystkie szkolenia!

Wykładowca

Szymankiewicz Marcin
Szymankiewicz Marcin

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW i Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, specjalizujący się w tematyce podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach podatkowych oraz dziale podatkowym... Czytaj dalej

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij