Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia jednodniowe
Ochrona Danych Osobowych

Szkolenie RODO 2019 – ochrona danych osobowych w kontekście ogólnego rozporządzenia RODO oraz najważniejszych zmian w przepisach sektorowych wprowadzonych ustawą wdrażającą RODO. Obowiązki Administratorów Danych Osobowych, Inspektorów Danych Osobowych

O szkoleniu

Szkolenie uwzględnia umówienie najważniejszych zmian w ochronie danych osobowych wprowadzonych w przepisach sektorowych (w 162 ustawach)
 
 
Najnowszy program:
 
 

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. RODO). Następstwem przyjęcia RODO jest przyjęcie nowelizacji 162 aktów prawnych (przepisów sektorowych) w ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. poz. 730), która zaczęła obowiązywać z początkiem m-ca maja 2019 r. Z punktu widzenia obywatela ustawa zawiera pakiet uprawnień wzmacniających ochronę prywatności i gwarantujących dostęp do interesujących go informacji. Zarówno podmioty z obszaru biznesu (Przedsiębiorcy, MŚP, duże firmy i korporacje) jak i podmioty z obszaru Administracji (Urzędy, Szkoły, JST, jednostki organizacyjne gmin, podmioty prywatne realizujące zadania publiczne) zobowiązane są do przestrzegania nowych przepisów i obowiązków. Brak przestrzegania nowych regulacji ochrony danych osobowych może skutkować wielomilionowymi karami finansowymi.  

 

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników zajmujących się ochroną danych osobowych
w organizacji, Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, osób zarządzających, Administratorów Danych Osobowych, pracowników działów kadr.

 

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności związanych z ochroną danych osobowych
w organizacji,
praktycznej i prawnej wiedzy dotyczącej regulacji RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz wytycznych i wskazówek organu nadzorczego. Uczestnicy dowiedzą się jak zgodnie
z prawem przetwarzać dane osobowe, jak optymalizować środki bezpieczeństwa (środki organizacyjne, dokumentacyjne i techniczne), w jaki sposób analizować ryzyka związane z ochroną danych osobowych i odpowiednio na nie reagować.

 

W ramach szkolenia uczestnik otrzyma wzory niezbędnych dokumentów związanych z ochroną danych osobowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Świadomość ochrony oraz zagrożenia wynikające z przetwarzania danych osobowych – fakty
  i mity

 2. Zasady przetwarzania danych osobowych w kontekście RODO

 3. Ocena i analiza ryzyka jako nowy sposób podejścia do problematyki związanej z ochroną danych osobowych

 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych według RODO – obowiązki Administratorów oraz prawa osób, których dane dotyczą

 5. Zasada rozliczalności jako jeden z kluczowych obowiązków Administratorów

 6. Podstawowe pojęcia i definicje – nowe kategorie danych osobowych – wizerunek, dane biometryczne i inne dane wrażliwe

 7. Obowiązki informacyjne Administratorów

 8. Obowiązki Administratorów w kontekście regulacji art. 24 RODO

 9.  Dokumentacyjne środki bezpieczeństwa:

 • powierzenie danych osobowych

 • rejestr czynności oraz rejestr kategorii czynności

 • naruszenie danych osobowych – definicja, rodzaje i konsekwencje

 • obowiązek notyfikacyjny według RODO jako jeden z podstawowych obowiązków Administratorów

 • analiza ryzyka – jak rozumieć i jak stosować podejście oparte na ryzyku

 • ocena skutków dla ochrony danych osobowych – zasady przeprowadzenia oceny skutków

 1. Inspektor Danych Osobowych – jego rola i zadania w organizacji

 2. Kodeksy postępowań jako element wdrożenia i przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

 3. Odpowiedzialność karno – finansowa wg RODO

 4. Odpowiedzialność cywilna a przepisy o ochronie danych osobowych

 5. Zmiana przepisów krajowych – ustawa z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych

 • tryb i wyznaczanie Inspektora Danych Osobowych

 • warunki i tryb udzielania certyfikacji i akredytacji

 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – nowy organ nadzorczy, jego zadania i kompetencje

 • postępowania ws. naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

 • postępowania kontrolne

 • odpowiedzialność cywilna na gruncie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych

 • Administracyjne kary pieniężne na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych

 1. Zmiany w przepisach sektorowych obowiązujące od 4 maja 2019 roku wprowadzone tzw. ustawą wdrażającą RODO, m. in.:

- zmiany dotyczące pracodawców - prawo pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego

- uprawnienia konsumentów wynikających ze zmian w ustawie – Prawo bankowe

- zmiany dot. przedsiębiorców , w tym obowiązek informacyjny dla mikroprzedsiębiorców

- zmiany w Kodeksie Karnym w zakresie tzw. „oszustw na RODO”

- nowe uprawnienia pacjentów w zakresie dostępności do dokumentacji medycznej

- zmiany dotyczące Prawa oświatowego.

 1. Dane osobowe a działalność gospodarcza – dobre praktyki

 • dane osobowe w działach kadr, nadzór pracodawcy nad wykonywaniem obowiązków pracowniczych a ochrona dóbr osobistych pracownika

 • monitoring wizyjny w firmie – prawa i obowiązku pracodawcy w kontekście zmian przepisów o ochronie danych osobowych

 • motyw 14 preambuły RODO – ochrona przedsiębiorców

 1. Case study – analiza przypadków

 

Wzory dokumentów

 • wzory klauzule informacyjnych

 • wzór kluczowego dokumentu zastępującego Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe

 • wzory klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych

 • wzory upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenia o zachowaniu
  w poufności

 • wzór umowy powierzenia danych osobowych

 • wzór procedury wewnętrznej powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 • wzór rejestru czynności oraz rejestru kategorii czynności

 • wzór procedury postępowania w przypadku naruszenia danych osobowych

 • wzór rejestru naruszeń

 

 w cenie szkolenia:

* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe,
* materiały do pracy podczas zajęć,
* poczęstunek biznesowy i przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

Zarejestruj Firmę do programu lojalnościowego i płać mniej za wszystkie szkolenia!

Wykładowca

Bednarkiewicz Andrzej
Bednarkiewicz Andrzej

Praktyk, specjalista z zakresu Ochrony Danych Osobowych, Absolwent jednolitych studiów magisterskich na Politechnice Łódzkiej (kierunek Matematyka Stosowana, Specjalizacja Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa), ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie... Czytaj dalej

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij