Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia jednodniowe
Podatki i rachunkowość

Szkolenie: Podatek Vat w obrocie międzynarodowym w 2020 r. z uwzględnieniem regulacji wynikających z tzw. PAKIETU QUICK FIXES

O szkoleniu

Cel szkolenia

 

Zasadniczym celem szkolenia jest omówienie nowych regulacji wynikających z przepisów dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi w zakresie procedury magazynu typu call-off stock, transakcji łańcuchowych oraz warunków niezbędnych do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawki 0%) z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020r. przepisów rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi. W ramach szkolenia poddane zostaną analizie również wybrane regulacje prawne wynikające z przepisów ustawy o VAT dotyczące transakcji przeprowadzanych z państwami trzecimi.

 

§ Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

 

warunki konstytutywne niezbędne dla wystąpienia WDT i WNT

 

- dokumentowanie WDT dla potrzeb zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%

 

a) domniemania wzruszalne wprowadzone z dniem 1.01.2020r. na mocy przepisów rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018r.

b) zasady dokumentowania WDT uprawniające do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% określone w przepisach ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług

 

- przesłanki materialne umożliwiające zastosowanie w stosunku do dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawki podatku VAT w wysokości 0%

 

- moment powstania obowiązku podatkowego w ramach transakcji stanowiących WDT i WNT

 

- obowiązki informacyjne związane z WDT i WNT

 

- panel dyskusyjny

 

§ Transakcje łańcuchowe realizowane na terytorium Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji wynikających z przepisów dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018r. – analiza przypadków

 

§ Procedura magazynu typu call-off stock

 

- przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium kraju

 

- przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju

 

- panel dyskusyjny

 

§ Miejsce opodatkowania dostaw towarów w transakcjach trójstronnych

 

- procedura pełna

- procedura uproszczona

- wpływ trzeciego podmiotu na miejsce świadczenia

- panel dyskusyjny

 

§ Wybrana problematyka w zakresie ustalania miejsca świadczenia przy świadczeniu usług ze szczególnym uwzględnieniem regulacji wynikających z postanowień rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 

§ Podatek VAT w transakcjach z państwami trzecimi - zasady dokumentowania i rozliczania transakcji stanowiących dla potrzeb VAT eksport towarów

 

- eksport towarów tzw. „bezpośredni”

 

- eksport towarów tzw. „pośredni”

 

- zaliczki w eksporcie towarów

 

- eksport towarów w ramach transakcji łańcuchowych

 

- zasady dokumentowania eksportu towarów dla potrzeb zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%

 

- panel dyskusyjny§ Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia

 

 

w cenie szkolenia:
* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe,
* materiały do pracy podczas zajęć,
* poczęstunek biznesowy (lunch),
* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

Zarejestruj Firmę do programu lojalnościowego i płać mniej za wszystkie szkolenia!

Wykładowca

Perlikowski Marcin
Perlikowski Marcin

Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek prawo), doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Biegły... Czytaj dalej

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij