Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia jednodniowe
Podatki i rachunkowość

Podatek od towarów i usług – omówienie nowelizacji ustawy o VAT wchodzących w życie 1 lipca 2020r., 1 października 2020r. oraz projektowanej na 1 stycznia 2021r.

O szkoleniu

Program szkolenia:

Przepisy przejściowe związane z epidemią COVID-19 :

 

 1. Obniżone do wysokości 0% i 8% stawki podatku VAT oraz zwolnienia z podatku VAT obejmujące dostawy niektórych towarów – zakres czynności, warunki zastosowania ulg.

 2. Szczególny termin dokonywania zawiadomień dotyczących płatności na rachunki spoza rejestru udostępnianego przez Ministra Finansów.

 

1 lipca 2020r. – Nowelizacja ustawy o CIT i PIT oraz Ordynacji podatkowej w odniesieniu do płatności na rachunki uwidocznione w rejestrze udostępnianym przez Ministra Finansów oraz płatności dokonywanych obowiązkowo przy użyciu „Mechanizmu Podzielonej Płatności”.

 

 1. Zasady obligatoryjnej zapłaty należności za nabyte towary i usługi na rachunek kontrahenta zarejestrowany w urzędzie skarbowym.

 2. Zasady stosowania obligatoryjnego „Mechanizmu Podzielonej Płatności” przy dokonywaniu zapłaty za określone towary i usługi.

 3. Sankcje podatkowe w podatkach PIT i CIT – brak zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, z możliwością uniknięcia sankcji.

 4. Sankcja podatkowa w podatku VAT - solidarna odpowiedzialność nabywcy z tytułu zaległości VAT u dostawcy towaru lub usługi – nowe przesłanki ustalone w Ordynacji podatkowej.

 5. Wystawienie faktury dla podatnika wyłącznie na podstawie uprzednio wystawionego paragonu z NIP podatnika, pod rygorem sankcji podatkowych dla dostawcy i nabywcy.

 

1 lipca 2020r. - Nowelizacja ustaw CIT i PIT w zakresie płatności dokonywanej na rachunek spoza wykazu publikowanego przez Ministra Finansów i z zastosowaniem „Mechanizmu Podzielonej Płatności” :

 

 1. Płatności dokonywane na bankowe rachunki tzw. cesyjne.

 2. Zastosowanie Mechanizmu Płatności Podzielonej na rachunek inny niż w wykazie.

 3. Zawiadomienie do Naczelnika US właściwego dla płatnika w terminie 7 dni.

 4. Przepisy „kolizyjne” dotyczące stanu prawnego w okresie 1.stycznia-30. czerwca 2020r.

 

1 lipca 2020r. - Nowelizacja ustawy o VAT obejmująca :

 

 1. Dostawy i nabycia towarów przemieszczanych transgranicznie z zastosowaniem magazynów typu call-off stock.

 2. Nowe rygory zastosowania przez podatnika stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów – m.in. terminowe złożenie informacji podsumowującej.

 3. Przepisy precyzujące dokonywanie transgranicznych tzw. transakcji łańcuchowych.

 4. Rozporządzenie Rady UE ustalające listę dokumentów wymaganych dla dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz ewidencje magazynów call-off stock.

 

1 lipca 2020r. - Nowelizacja ustawy dotycząca stawek podatku VAT – 23%, 8%, 5% - ustalenie tzw. „Nowej Matrycy Stawek VAT” :

 

 1. Zmiana załączników ustawowych z obniżonymi stawkami podatku VAT.

 2. Oznaczenia towarów z obniżonymi stawkami podatku z zastosowaniem Kodu Celnego „CN”.

 3. Zmiany stawek podatku VAT dotyczące szeregu towarów m.in. artykułów żywnościowych, drewna opałowego, niektórych usług gastronomicznych.

 

1 października 2020r. - Jednolity Plik Kontrolny – zmodyfikowane ewidencje sprzedaży i zakupów:

 

1. Wymogi ewidencji sprzedaży prowadzonej przez podatnika :

- poszczególne rodzaje sprzedaży podlegających opodatkowaniu oraz czynności dla których podatek należny rozlicza nabywca,

- dane kontrahentów którym wystawiane są faktury, dane dotyczące faktur, zestawienia zbiorcze,

- szczególne oznaczenia „cyfrowe” przy sprzedaży m.in. niektórych towarów akcyzowych oraz części towarów wymienionych w zał. 15 do ustawy oraz niektórych usług,

- szczególne oznaczenia „literowe” dla niektórych czynności podatnika np. sprzedaży wysyłkowej, dostaw objętych rozliczeniem „marżą”, niektórych dostaw wewnątrzwspólnotowych,

- szczególne oznaczenia niektórych dowodów sprzedaży.

 

 1. Wymogi ewidencji zakupów prowadzonej przez podatnika :

- wartości zakupów towarów i usług oraz kwoty podatku naliczonego obniżającego podatek należny,

- kwoty korekt odliczeń podatku naliczonego,

- ewidencja zakupów dla celów rozliczania podatku z tytułu osiąganej „marży”,

- dane z otrzymywanych faktur : kontrahenta, oznaczeń dokumentów, dat wystawienia i otrzymania,

- dane z dokumentów celnych,

- szczególne oznaczenia niektórych dokumentów zakupowych.

 

 1. Ogólne zasady prowadzenia ewidencji :

- ujęcie zapisów we właściwe okresy rozliczeniowe,

- prowadzenie zapisów w walucie polskiej /PLN/ oraz zaokrąglanie kwot,

- możliwość dokonywania zapisów zbiorczych,

- korekty rozliczeń podatku,

- prowadzenie ewidencji „marż” dla poszczególnych transakcji,

- faktury wystawiane do paragonów oraz faktury uproszczone wystawiane przez kasy rejestrujące,

- terminy wysyłania ewidencji oraz deklaracji podatkowych VAT-7 i VAT-7K.

 

 1. Sankcje ustawowe nakładane na podatnika z powodu zaniechania poprawek lub nieterminowego poprawienia wadliwie przesłanej ewidencji.

 

1 stycznia 2021r. – Projektowana nowelizacja ustawy o VAT, dotycząca m.in.

 1. Faktur korygujących – obniżających i zwiększających obrót i podatek należny,

 2. Nowej reguły stosowania kursu walutowego w fakturach,

 3. Odliczania podatku naliczonego,

 4. Wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku VAT

 5. Wprowadzenia elektronicznego systemu sprzedaży towarów dla podróżnych - TAX FREE

Wykładowca

Woźniak Krzysztof
Woźniak Krzysztof

Wybitny znawca, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, doradca podatkowy, stały i sprawdzony współpracownik naszej firmy. Doświadczony wykładowca, specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług. W latach 1991-2000 pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie... Czytaj dalej

Informacje dodatkowe

w cenie szkolenia:


* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe, 
* materiały do pracy podczas zajęć, 
* poczęstunek biznesowy (lunch), 
* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij