Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia kilkudniowe
Podatki i rachunkowość

Szkolenie: PODATEK VAT OD PODSTAW Z UWZGLĘDNIENIEM OSTATNICH ZMIAN PRAWNYCH WPROWADZONYCH W 2019 i 2020R. - dwudniowe warsztaty

O szkoleniu

DWUDNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE

 

 

Celem szkolenia jest wyjaśnienie podstawowych mechanizmów jakimi rządzi się ustawa o podatku od towarów i usług - głównie z uwzględnieniem praktycznej strony stosowania jej przepisów w tym zasad rejestracji podatników dla potrzeb VAT, poprawnego sposobu opodatkowania oraz dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu. Wykład adresowany jest zarówno do osób początkujących jak i głównych księgowych którzy pragną usystematyzować swoją wiedzę z zakresu podatku od towarów i usług. Spotkanie prowadzone jest metodą warsztatową i zostało wzbogacone licznymi przykładami praktycznymi. Integralną częścią szkolenia jest analiza prawno – podatkowa przedstawionych przez uczestników spotkania problemów z zakresu omawianej tematyki.

Całość problematyki zostanie zaprezentowana z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych w przepisach ustawy o podatku VAT w 2019 i w 2020 roku.

 

§

 • Podstawowe definicje pojęć użytych w ustawie o VAT

 

 

§

 • Definicja podatnika, płatnika i działalności gospodarczej

 

- warunki wyłączenia od opodatkowania podatkiem VAT przychodów osiągniętych na podstawie umów zleceń i umów o dzieło – przykłady

- definicja podatnika na potrzeby ustalenia miejsca świadczenia (opodatkowania) usług

 

§

 • Zgłoszenie rejestracyjne VAT

 

- formularz rejestracyjny; omówienie zasad poprawnego sporządzenia dokumentu VAT- R

- prawa i obowiązki podatnika w zakresie rejestracji na potrzeby podatku VAT

 

§

 • Zakres opodatkowania (przykładowe schematy)

 

- dostawa towarów i świadczenie usług; wyjaśnienie podstawowych pojęć oraz mechanizmów opodatkowania

- nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług w tym zasady rozliczeń czynności przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy

- wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe

- transakcje towarowe z państwami trzecimi – eksport oraz import towarów

- import usług

- świadczenie usług niepodlegjących opodatkowaniu na terytorium RP

§

 • Prezenty o małej wartości i próbki – zasady rozliczeń podatkowych w przykładach

 

 

 

 

§

 • Zasady ustalania podstawy opodatkowania

 

- podstawowe zasady ustalania podstawy opodatkowania

- rozliczanie zwrotu wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy (tzw. instytucja płatnika)

- istota świadczeń złożonych – problemy praktyczne

- podstawa opodatkowania w imporcie usług

- podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów oraz

wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

 

§

 • Stawki VAT oraz zwolnienia od podatku

 

- stawka podstawowa oraz stawki obniżone i zwolnienia od podatku VAT

- zasady i warunki stosowania stawki 0% w eksporcie bezpośrednim i eksporcie pośrednim towarów

- zasady i warunki stosowania stawki 0 % do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

- stawki podatku w imporcie usług

- szczególne regulacje dotyczące sprzedaży zwolnionej od podatku

- regulacje dotyczące czasowo podwyższonych stawek podatku VAT

 

§

 • Obowiązek podatkowy – przykłady

 

- zasady ogólne powstania obowiązku podatkowego

- obowiązek podatkowy w imporcie usług

- obowiązek podatkowy przy dostawie oraz nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów

- obowiązek podatkowy w imporcie i eksporcie towarów

 • co należy rozumieć przez „dostawę towaru” i „wykonanie usługi”

 • wpływ warunków dostawy na moment powstania obowiązku podatkowego (dostawa z wysyłką i bez wysyłki a obowiązek podatkowy) – kiedy należy rozpoznać obowiązek podatkowy w sytuacji wydania towaru do transportu

 • usługi dokumentowane na podstawie protokołów a moment powstania obowiązku podatkowego – problemy praktyczne (dotychczasowe orzecznictwo sądowo-administracyjne w tym zakresie)

 • szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego:

- przypadki w których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, tzw. „zasada kasowa”

- przypadki w których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury

- pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego

 • data powstania obowiązku podatkowego a sposób przeliczania kwot podatku wyrażonych w walutach obcych na złote

 • skutki przedwczesnego rozpoznania obowiązku podatkowego

 

 

§

 • Problematyka ustalenia tzw. „pre-struktury” dla podatników nabywających towary i usługi wykorzystywane do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza

§

 • Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

 

-podstawowe warunki pozwalające na odliczenie podatku naliczonego; zasady dokumentowania, terminy obniżenia podatku

- przypadki ograniczeń lub braku prawa do odliczenia podatku naliczonego (dostawy niekompletne, usługi gastronomiczne, usługi noclegowe)

- terminy zwrotu podatku;

- „ulga na złe długi” – rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności; zasady i warunki stosowania, tryb dokumentowania

- korekta podatku naliczonego w stosunku to towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną od podatku (zasady, terminy sposób dokonywania korekty) – przykłady

 • moment powstania obowiązku podatkowego po stronie podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczenia usług jako jeden z warunków powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego po stronie nabywcy towaru lub usługi (względnie podatnika wpłacającego zaliczkę)

 • faktury techniczne” otrzymane przed nabyciem towaru, nabyciem usługi lub przed dokonaniem zapłaty zaliczki a prawo do odliczenia wynikającego z tych dokumentów podatku naliczonego

 • przykładowe schematy rozliczenia podatku naliczonego w przypadku otrzymania faktury po upływie okresu rozliczeniowego w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy

 • zasady odliczenia podatku naliczonego z tytułu transakcji w zakresie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów

 

Pojazdy samochodowe w działalności gospodarczej a VAT

 • pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej – odliczenie pełne

 • pojazdy samochodowe wykorzystywane do „czynności mieszanych”, t.j. zarówno do czynności związanych z działalnością gospodarczą jak i do innych celów

 • katalog wydatków związanych z użytkowaniem pojazdów samochodowych które podlegają ograniczonemu odliczeniu do wysokości 50%

 • zasady odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabywanych paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych związanych z „czynnościami mieszanymi”

 

§

 • Faktura jako podstawowy dokument w obrocie gospodarczym

 

- niezbędne elementy niewadliwej faktury

- faktury zbiorcze oraz faktury uproszczone

- terminy wystawiania faktur w przypadku ogólnych i szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego

- rodzaje dokumentów korygujących, sposób, warunki oraz terminy ich wystawiania

- faktury w transakcjach, krajowych, międzynarodowych oraz transakcjach nietypowych

- moment powstania obowiązku podatkowego a termin wystawienia faktury VAT

- sposoby przechowywania faktur

- faktury elektroniczne – problemy praktyczne

- orzecznictwo sądów oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie dokumentowania transakcji

 

§

 • Ewidencje VAT

- podstawowe dane jakie winna zawierać ewidencja dla potrzeb podatku VAT

- sposób prowadzenia ewidencji i dokonywania rozliczeń

- ewidencje VAT niezbędne przy dokonywaniu szczególnych transakcji

 

§

 • Deklaracje VAT, informacje podsumowujące

- rodzaje deklaracji stosowanych dla potrzeb podatku VAT oraz ustawowe terminy ich przekazania naczelnikowi właściwego Urzędu Skarbowego

- informacje podsumowujące – terminy, sposób i zasady ich sporządzania

 

§

 • Zasady stosowania kas rejestrujących

- zwolnienia od obowiązku stosowania kas

- sposób rozliczenia „ulgi” za zakup kasy rejestrującej

- obowiązki podatników stosujących urządzenia fiskalne

 

§

 • Wybrane zmiany w zakresie regulacji VAT w 2019r. i 2020r.

 

- tzw. biała lista podatników – wybrane zagadnienia

- obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (MPP)

- odpowiedzialność solidarna

- nowa matryca stawek VAT

- wiążąca informacja stawkowa (WIS) jako nowy instrument ochrony prawnej podatników

- kasy on-line dla niektórych podmiotów

- zasady wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zaewidencjonowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej

- dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w kontekście regulacji prawnych

wynikających z tzw. pakietu Quick Fixes

- obowiązek przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencji VAT

łącznie z deklaracją podatkową (nowy plik JPK VAT)

- indywidualny rachunek podatkowy

 

 

 • Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia

 

 

w cenie szkolenia:
* 10 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe,
* materiały do pracy podczas zajęć,
* poczęstunek biznesowy (lunch x2),
* przerwy kawowe,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

Zarejestruj Firmę do programu lojalnościowego i płać mniej za wszystkie szkolenia!

Wykładowca

Perlikowski Marcin
Perlikowski Marcin

Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek prawo), doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Biegły... Czytaj dalej

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij