Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia online - zakończone certyfikatem!
Podatki i rachunkowość

VAT 2020 - dla zaawansowanych - PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA WYBRANYCH PRZEPISÓW USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

O szkoleniu

Szkolenie adresowane jest do osób zaawansowanych w problematyce VAT

 

§

Aspekty prawne związane ze stosowaniem wybranych definicji legalnych pomieszczonych w art. 2 ustawy o VAT, w tym w szczególności definicji:

- sprzedaży w aspekcie jej praktycznego stosowania w ramach transakcji krajowych i międzynarodowych

- pierwszego zasiedlenia w brzmieniu obowiązującym po zmianach dokonanych z dniem 1.09.2019r. na mocy ustawy nowelizującej z dnia 4 lipca 2019r.

- terenów budowlanych

- pojazdów samochodowych

§

Modyfikacja niektórych definicji legalnych oraz nowe definicje ustawowe od dnia 1.04.2020r. wprowadzone do ustawy o VAT na mocy ustawy nowelizującej z dnia 9.08.2019r.

§

Czynności podlegające opodatkowaniu oraz czynności wyłączone z systemu VAT

- problemy praktyczne związane z prawidłową identyfikacją realizowanych aktywności jako czynności podlegających lub niepodlegających systemowi VAT (kiedy właściwa jest nota a kiedy faktura ?)

- zastosowanie tzw. „fikcji prawnej” dla potrzeb uznania nieodpłatnych czynności za odpłatną dostawę towarów bądź odpłatne świadczenie usług

- czynności uznane z mocy prawa za dostawę towarów

- konstytutywne warunki właściwe dla ustalenia, że miało miejsce świadczenie usług

§

Transakcje wewnątrzwspólnotowe w świetle zmian wprowadzonych z dniem 1.01.2020r. - tzw. pakiet Quick Fixes

§

Legalne definicje podatnika dla potrzeb stosowania określonych w ustawie o VAT procedur podatkowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych z dniem 1.11.2019r. na mocy ustawy nowelizującej z dnia 9.08.2019r.

§

Obowiązek podatkowy – zasady ogólne oraz szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego. Przykłady praktyczne

§

Miejsce świadczenia przy dostawie towarów – jakie elementy transakcji należy wziąć pod uwagę dla prawidłowego ustalenia miejsce świadczenia przy dostawie towarów ?

§

Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług ze szczególnym uwzględnieniem regulacji wynikających z postanowień rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

§

Podstawa opodatkowania – jak prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania przy dokonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT ? Studium przypadków na przykładach transakcji krajowych oraz międzynarodowych

§

Stawki podatku VAT oraz zwolnienia od podatku. Sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT w okresie do 31.03.2020r. oraz od 1.04.2020r. Nowa matryca stawek VAT – wybrane problemy

§

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) – tryb oraz zasady wydawania WIS począwszy od 1.11.2019r. Zakres oraz zasady mocy wiążącej WIS w stosunku do organów podatkowych

§

Odliczenie i zwrot podatku VAT. Odliczanie częściowe oraz korekta roczna i wieloletnia podatku VAT

- tryb i zasady oraz terminy i ograniczenia dotyczące obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

- ustawowe wyłączenia prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego z uwzględnieniem tez wynikających z wyroku TSUE z dnia 2.05.2019r. w polskiej sprawie prejudycjalnej C-225/18

- zasady oraz tryb stosowania tzw. wskaźnika struktury w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych

- zasady oraz tryb stosowania tzw. prewskaźnika w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza

- zasady oraz tryb stosowania tzw. prewskaźnika oraz wskaźnika struktury w układzie „piętrowym”

§

Nabycie i eksploatacja samochodów osobowych – problemy praktyczne przy uwzględnieniu aktualnego orzecznictwa oraz stanowisk prezentowanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego

§

Deklaracje oraz ewidencje VAT – obowiązek przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencji VAT łącznie z deklaracją podatkową (nowy plik JPK VAT od 1.04.2020r.)

- informacje jakie muszą zostać zamieszczone w ewidencji VAT od 1.04.2020r.

- zasady nakładania przez naczelnika urzędu skarbowego na podatnika kary pieniężnej za błędy ujawnione w ewidencji VAT które nie zostały przez tego podatnika skorygowane w odpowiednim trybie

- kasy on-line, kasy z elektronicznym zapisem kopii oraz kasy z papierowym zapisem kopii w świetle bieżących zmian prawnych - usystematyzowanie zagadnienia

§

Wybrana problematyka dotycząca dokumentowania transakcji za pomocą faktur ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji prawnych wprowadzonych w tym zakresie z dniem 1.11.2019r. oraz 1.01.2020r., w tym w szczególności:

- okoliczności mające wpływ na obowiązek zamieszczania w fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” (tzw. obligatoryjny MPP)

- zasady wystawiania faktur przez podatników stosujących kasy rejestrujące z uwzględnieniem problematyki dotyczącej ujawniania na paragonie numeru identyfikacyjnego nabywcy stosowanego na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej

§

Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT czyli tzw. „biała lista podatników” – wybrane zagadnienia związane z wykazem na przykładach praktycznych przy uwzględnieniu objaśnień podatkowych z dnia 20.12.2019r. wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 14a §1 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa

§

Instytucja solidarnej odpowiedzialności w ustawie o VAT po zmianach dokonanych od dnia 1.11.2019r.

§

Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia

Wykładowca

Perlikowski Marcin
Perlikowski Marcin

Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek prawo), doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Biegły... Czytaj dalej

Informacje dodatkowe

Poszerzaj wiedzę, gdziekolwiek jesteś!

Szkolenie online realizujemy za pomocą platformy internetowej, do której uczestnicy będą się logować w dniu warsztatów.

Po zalogowaniu do platformy, każdy z Państwa będzie miał dostęp do prezentacji online prowadzonej na żywo przez Trenera. Uczestnik będzie mógł również komunikować się głosowo z Wykładowcą w trakcie zajęć.

Materiał szkoleniowy zostanie udostępniany Uczestnikom szkolenia mailowo na dzień przed datą szkolenia.

Szkolenie zakończy się wydaniem imiennego certyfikatu.

Przygotowanie uczestników do szkolenia online:

  • szkolenie online odbywa się poprzez platformę internetową, link do konkretnej sesji szkoleniowej zostanie przesłany na adresy email uczestników przed zajęciami

  • szkolenie online odbywa się na komputerze uczestnika kursu, zatem wymagany jest komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu

  • szkolenie online wymaga stabilnego dostępu do internetu (najlepiej stałe łącze)

  • szkolenie online zaczyna się o wyznaczonej godzinie – uczestnicy szkolenia powinni być wtedy zalogowani do systemu i gotowi do transmisji

     

* Materiały autorskie objęte są prawami autorskimi, dlatego też firma UNIVERS Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski Sp. zo.o nie wyrażaja zgody na ich powielanie, rozpowszechnianie oraz udostepnianie osobom nieuprawnionym. Nie wyrażamy również zgody na nagrywanie wykładu.

 

Uwaga: Prosimy nie mylić szkoleń realizowanych online z usługami typu e-learning. Szkolenia e-lerningowe polegają na udostępnieniu zainteresowanym odpłatnie materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki bez kontaktu z wykładowcą.

 

w cenie szkolenia:
* 4 godziny wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe na maila przed szkoleniem,

Szkolenie zakończone certyfikatem!

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij