Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia online - zakończone certyfikatem!
Podatki i rachunkowość

ON-LINE: Faktura w świetle obowiązujących przepisów – prawa i obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania w 2020 r.

O szkoleniu

Omówienie bieżących regulacji normujących zasady wystawiania oraz przechowywania

i przesyłania faktur (w tym faktur elektronicznych)

 

Odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa karnego w obszarze dotyczącym wystawiania oraz używania faktur

 

 

Celem szkolenia jest wyjaśnienie, jak należy rozumieć wybrane przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych wprowadzonych od 1 listopada 2019r. oraz z dniem 1 stycznia 2020r. odnośnie dokumentowania transakcji, głównie z uwzględnieniem praktycznej strony ich stosowania. Podczas spotkania zostaną omówione regulacje prawno-podatkowe dotyczące zasad fakturowania w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenie wykonawcze normujące problematykę fakturowania. Dzięki licznym przykładom oraz warsztatowej metodzie prowadzenia spotkania jego uczestnicy będą mogli w sposób kompleksowy zaktualizować swoje wiadomości z zakresu dokumentowania transakcji na potrzeby VAT. Integralną częścią wykładu jest analiza prawno–podatkowa przedstawionych przez uczestników spotkania problemów z zakresu omawianej tematyki. Tematyka szkolenia obejmuje również kwestie związane z odpowiedzialnością karną w obszarze wystawiania oraz używania faktur.

 

 

Zagadnienia

 

  • Faktura jako podstawowy dokument w obrocie gospodarczym

  • Niezbędne elementy niewadliwej faktury

  • Terminy wystawiania faktur w przypadku szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego

  • Rodzaje dokumentów korygujących, sposób, warunki oraz terminy ich wystawiania

  • Faktury w transakcjach międzynarodowych oraz transakcjach nietypowych w kontekście regulacji prawnych wynikających z tzw. pakietu Quick Fixes

  • Faktury elektroniczne – problemy praktyczne

  • Zasady fakturowania obowiązujące od 1.01.2020r. w przypadku podatników stosujących kasy rejestrujące

  • Kontrole biznesowe. Czym są kontrole biznesowe i jak należy je prowadzić ?

  • Zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną w obszarze wystawiania oraz używania faktur

  • Wybrane orzecznictwo sądów oraz interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie dokumentowania transakcji

 

 

Program:

 

 1. Zakres stosowania przepisów o fakturach

 

 1. Zagadnienia związane z dokumentowaniem transakcji dla potrzeb VAT

 

-- podstawowe elementy faktury

-- kiedy nie ma obowiązku zamieszczania numeru identyfikacji podatkowej w wystawionej

fakturze

-- rola symbolu PKWiU w dokumencie sprzedaży

-- faktura przy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami

-- numeracja faktur

-- jak prawidłowo określić w fakturze „datę dokonania lub zakończenia dostawy” lub „wykonania usługi” odpowiednio w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług

 

-- zaokrąglanie kwot wykazanych w fakturze

-- sposoby dokumentowania sprzedaży ciągłej

-- dokumentowanie rabatów, opustów i skont

-- przypadki obowiązkowego podpisywania faktur

-- faktury wystawiane przez podatników VAT zwolnionych

-- faktury „walutowe”

-- faktury VAT RR

-- dopuszczalność adnotacji na fakturze

-- adnotacja na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”

-- tryb i zasady wystawiania faktur dokumentujących pobranie zaliczek, przedpłat, zadatków lub

rat przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi

 

-- faktury uproszczone

-- rodzaje dokumentów uznawanych za faktury w świetle przepisów rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wystawiania faktur

 

 1. Dokumentowanie czynności nieodpłatnych uznanych w ramach tzw. „fikcji prawnej” za czynności odpłatne

 

 1. Moment powstania obowiązku podatkowego a termin wystawiania faktury

 

 1. Tryb i zasady wystawiania faktur korygujących. Termin w którym należy ująć fakturę korygującą w ewidencji VAT

 

 1. Tryb i zasady wystawiania not korygujących

 2. Faktury elektroniczne – problemy praktyczne

 3. Problematyka faktur wystawionych w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT

 4. Istota instytucji refakturowania – studia przypadków

-- przypadki uzasadniające refakturowanie w świetle tzw. kompleksowości świadczeń w kontekście tez wynikających z uzasadnienia wyroku TSUE z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie C-42/14

 

-- jak prawidło ustalić datę powstania obowiązku podatkowego w stosunku do refakturowanych

czynności

 

-- refakturowanie a wysokość stawki VAT

-- czy można refakturować dostawę towarów ?

-- aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz bieżące interpretacje organów

podatkowych w obszarze problematyki związanej z refakturowaniem

 

-- omówienie wybranych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz dyrektywy

2006/112/WE z dnia 28.11.2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

w kontekście problematyki związanej z refakturowaniem

 

 1. Zasady wystawiania faktur przez podatników stosujących kasy rejestrujące ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej ujawniania na paragonie numeru identyfikacyjnego nabywcy stosowanego na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej

 

 1. Dokumentowanie transakcji międzynarodowych w kontekście regulacji prawnych wynikających z tzw. pakietu Quick Fixes

 

- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (wdt)

- wdt oraz eksport towarów w ramach transakcji łańcuchowych

- transakcje trójstronne

 1. Kontrole biznesowe. Czym są kontrole biznesowe i jak należy je prowadzić ?

 2. Zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną w obszarze wystawiania oraz używania faktur

 

 1. Wybrane orzecznictwo sądów oraz interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie problematyki związanej z fakturowaniem

 

 1. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia

Wykładowca

Perlikowski Marcin
Perlikowski Marcin

Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek prawo), doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Biegły... Czytaj dalej

Informacje dodatkowe

Przygotowanie uczestników do szkolenia online:

 • szkolenie online odbywa się poprzez platformę internetową, link do konkretnej sesji szkoleniowej zostanie przesłany na adresy email uczestników przed zajęciami

 • szkolenie online odbywa się na komputerze uczestnika kursu, zatem wymagany jest komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu

 • szkolenie online wymaga stabilnego dostępu do internetu (najlepiej stałe łącze)

 • szkolenie online zaczyna się o wyznaczonej godzinie – uczestnicy szkolenia powinni być wtedy zalogowani do systemu i gotowi do transmisji

   

* Materiały autorskie objęte są prawami autorskimi, dlatego też firma UNIVERS Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski Sp. zo.o. nie wyraża zgody na ich powielanie, rozpowszechnianie oraz udostępnianie osobom nieuprawnionym. Nie wyrażamy również zgody na nagrywanie wykładu.

 

Uwaga: Prosimy nie mylić szkoleń realizowanych online z usługami typu e-learning. Szkolenia e-lerningowe polegają na udostępnieniu zainteresowanym odpłatnie materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki bez kontaktu z wykładowcą.

 

w cenie szkolenia:
* 4 godziny wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe na maila przed szkoleniem,

Szkolenie zakończone certyfikatem!

Przygotowanie uczestników do szkolenia online:

 • szkolenie online odbywa się poprzez platformę internetową, link do konkretnej sesji szkoleniowej zostanie przesłany na adresy email uczestników przed zajęciami

 • szkolenie online odbywa się na komputerze uczestnika kursu, zatem wymagany jest komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu

 • szkolenie online wymaga stabilnego dostępu do internetu (najlepiej stałe łącze)

 • szkolenie online zaczyna się o wyznaczonej godzinie – uczestnicy szkolenia powinni być wtedy zalogowani do systemu i gotowi do transmisji

   

* Materiały autorskie objęte są prawami autorskimi, dlatego też firma UNIVERS Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski Sp. zo.o. nie wyraża zgody na ich powielanie, rozpowszechnianie oraz udostępnianie osobom nieuprawnionym. Nie wyrażamy również zgody na nagrywanie wykładu.

 

Uwaga: Prosimy nie mylić szkoleń realizowanych online z usługami typu e-learning. Szkolenia e-lerningowe polegają na udostępnieniu zainteresowanym odpłatnie materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki bez kontaktu z wykładowcą.

 

w cenie szkolenia:
* 4 godziny wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe na maila przed szkoleniem,

Szkolenie zakończone certyfikatem!

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij