Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia online - zakończone certyfikatem!
Podatki i rachunkowość

ON-LINE: VAT w transporcie i spedycji i zmiany VAT w 2020 .

O szkoleniu

VAT w transporcie i spedycji i zmiany VAT w 2020

 

Cele szkolenia: W szkoleniu przedstawione zostaną zasady rozliczenia w zakresie podatku VAT świadczenia oraz importu usług transportowych i spedycyjnych. Szkolenie ma celu przedstawianie zasad rozliczania podatku VAT z tytułu świadczenia oraz importu usług transportowych i spedycyjnych z uwzględnieniem zmian wynikających m.in. z tzw. tarcz antykryzysowych oraz ustaw z nimi powiązanych.

 

 

 

Program szkolenia

 

 1. Moment powstania obowiązku podatkowego w usługach transportu i spedycji

a. świadczenie usług na terytorium kraju

b. import usług transportowych i spedycyjnych

 1. Miejsce opodatkowania usług transportowych

a. miejsce świadczenia usług transportowych i spedycyjnych na rzecz podatników

b. miejsce świadczenia usług transportowych i spedycyjnych na rzecz niepodatników

c. status nabywcy usługi i jego weryfikacja w świetle unijnego rozporządzenia

 1. Wysokość opodatkowania

a. stawki krajowe – 8 i 23% - nadal będą stosowane

b. usługi transportu wewnątrzwspólnotowego

c. transport międzynarodowy – warunki stosowania stawki 0%

d. stawka 0% na podstawie przepisów wykonawczych

e. usługi spedycji

f. stawka 0% w portach morskich i lotniczych

g. nowa matryca stawek podatkowych od 1 lipca 2020 r.

 1. Podstawa opodatkowania

a. definicja obrotu

b. rozliczenie faktur korygujących

c. podstawa opodatkowania w imporcie usług

 1. Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej

 2. Dokumentacja

a. zasady fakturowania usług transportowych i spedycyjnych

b. zasady dokumentowania importu usług – odpowiedniki faktur wewnętrznych a dokumenty źródłowe jako podstawa ujęcia w ewidencji VAT i JPK_VAT

c. faktura elektroniczna

d. ewidencja usług transportowych i spedycyjnych na kasie fiskalnej

e. ewidencja „eksportu usług” i informacje podsumowujące

f. ewidencja podatnika VAT czynnego i zwolnionego

g. od 1 lipca 2020 r. nowy schemat JPK_VAT, w wariantach: JPK_V7 i JPK_V7K (przepisy przejściowe, kary porządkowe, nowe zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów)

h. rewolucja w zasadach prowadzenia ewidencji przez podatnika VAT czynnego - rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

i. JPK kontrolne na przykładzie JPK_FA, od 1 grudnia 2019 r. nowy schemat JPK_Fa(3), stosowny za okresy od listopada 2019 r.

j. ustrukturyzowana faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych od 18 kwietnia 2019 r.

 1. Kasy fiskalne – wybrane zagadnienia

 2. Usługi transportowe i spedycyjne a podatek naliczony

 1. odliczenie podatku naliczonego przez firmy transportowe i spedycyjne

 2. odliczenie podatku naliczonego z tytułu zakupu usług transportowych i spedycyjnych

 3. eksport” usług transportowych i spedycyjnych a odliczenie podatku naliczonego

 4. podatek naliczony od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu

 5. katalog wyłączeń prawa do odliczenia podatku naliczonego – art. 88 ustawy o VAT

 6. prewspółczynnik – czy dotyczy firm transportowych i spedycyjnych

 

 1. Ważne dla firm transportowych zmiany wynikające z tzw. tarcz antykryzysowych i przepisów powiązanych

- przedłużenie terminu do złożenia zeznań rocznych: m.in. CIT-8 i sprawowania finansowego oraz „przedłużenie” terminu na złożenie zeznań: PIT-37, PIT-36, PIT-36L i innych z zakresu podatku PIT

- odliczenie od podatku darowizny na przeciwdziałanie COVID-19

- czasowe podniesienie limitu zwolnień PIT dla zapomóg i świadczeń socjalnych

- zmiany w zakresie opłaty prolongacyjnej

- wydłużenie terminu na składanie informacji o cenach transferowych oraz schematów podatkowych

- zmiany w zakresie doręczeń w postępowaniach podatkowych

- przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnej

- możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości – zależy od decyzji gminy

- dodatkowy zasiłek opiekuńczy i zasiłek chorobowy dla osób na kwarantannie – obowiązki płatnika

- wstrzymanie postępowań egzekucyjnych, w tym podatkowych

- zawieszenie biegu terminu przedawnienia?

- zawieszenie stosowania ulgi na złe długi w podatkach dochodowych

- odsunięcie płatności zaliczek na podatek PIT od pensji pracowników

- zmiana metody płatności zaliczek uproszczonych

- wsteczne rozliczenie straty podatkowej

- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

- zwolnienie z ZUS od wynagrodzeń pracowników - skutki podatkowe

- postojowe – skutki podatkowe

- dopłaty do wynagrodzeń – skutki podatkowe

- wolnienie z PIT dodatkowych świadczeń dla pracowników niektórych systemów infrastruktury krytycznej

- zmiany ustawy o CIT, ustawy o PIT i Ordynacji podatkowej związane z zapłata na rachunek z tzw. białej listy

- dostosowanie przepisów o podatku dochodowym do PKWiU 2015

- ustalanie zaliczek w przypadku zatorów płatniczych

- korygowanie zeznania za pośrednictwem usługi udostępniania wstępnie wypełnionego zeznania przez organ podatkowy

- zmiana definicji deklaracji w Ordynacji podatkowej

- doprecyzowanie przepisów dotyczących indywidualnych rachunków podatkowych

- zmiany w zakresie WNT/WDT (magazyn konsygnacyjny, miejsce opodatkowania dostaw łańcuchowych , stawki 0% przy WDT)

- delegacja dla Ministra Finansów do przedłużania terminów na przekazywanie informacji o schematach podatkowych w trakcie epidemii COVID-19

- automatyczna wymiana informacji o schematach podatkowych transgranicznych

 

 1. Ważne zmiany niepodatkowe dla firm transportowych (m.in. medycyna pracy, badania kierowców, rejestracja pojazdów)

 2. Najnowsze orzecznictwo (NSA, WSA, TSWE) dotyczące istotnych problemów rozliczania podatku VAT

 3. Odpowiedzi na pytania uczestników

 

 

 

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się wystawianiem i rozliczaniem faktur, oraz służb finansowo-księgowych firm.

Wykładowca

Szymankiewicz Marcin
Szymankiewicz Marcin

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW i Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, specjalizujący się w tematyce podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach podatkowych oraz dziale podatkowym... Czytaj dalej

Informacje dodatkowe

Poszerzaj wiedzę, gdziekolwiek jesteś!

Szkolenie online realizujemy za pomocą platformy internetowej, do której uczestnicy będą się logować w dniu warsztatów.

Po zalogowaniu do platformy, każdy z Państwa będzie miał dostęp do prezentacji online prowadzonej na żywo przez Trenera. Uczestnik będzie mógł również komunikować się głosowo z Wykładowcą w trakcie zajęć.

Materiał szkoleniowy zostanie udostępniany Uczestnikom szkolenia mailowo na dzień przed datą szkolenia.

Szkolenie zakończy się wydaniem imiennego certyfikatu.

Przygotowanie uczestników do szkolenia online:

 • szkolenie online odbywa się poprzez platformę internetową, link do konkretnej sesji szkoleniowej zostanie przesłany na adresy email uczestników przed zajęciami

 • szkolenie online odbywa się na komputerze uczestnika kursu, zatem wymagany jest komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu

 • szkolenie online wymaga stabilnego dostępu do internetu (najlepiej stałe łącze)

 • szkolenie online zaczyna się o wyznaczonej godzinie – uczestnicy szkolenia powinni być wtedy zalogowani do systemu i gotowi do transmisji

   

* Materiały autorskie objęte są prawami autorskimi, dlatego też firma UNIVERS Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski Sp. zo.o nie wyrażaja zgody na ich powielanie, rozpowszechnianie oraz udostepnianie osobom nieuprawnionym. Nie wyrażamy również zgody na nagrywanie wykładu.

 

Uwaga: Prosimy nie mylić szkoleń realizowanych online z usługami typu e-learning. Szkolenia e-lerningowe polegają na udostępnieniu zainteresowanym odpłatnie materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki bez kontaktu z wykładowcą.

 

w cenie szkolenia:
* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe na maila przed szkoleniem,

Szkolenie zakończone certyfikatem!

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij