Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia online - zakończone certyfikatem!
Ochrona Danych Osobowych

ON-LINE: Prawne i praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w kontekście obowiązujących przepisów prawa – rozporządzenie RODO, ustawa o ochronie danych osobowych, regulacje w przepisach sektorowych i nie tylko…

O szkoleniu

Od prawie dwóch lat obowiązuje unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. RODO). Konsekwencją wprowadzenia nowego prawa jest szereg zmian w przepisach krajowych mających na celu dostosowanie polskich regulacji do zapisów rozporządzenia RODO. Zauważalne ryzyka związane z danymi osobowymi, wciąż rosnące nadużycia oraz niska świadomość obywateli spowodowały konieczność wprowadzenia bardzo restrykcyjnych przepisów prawa, wymuszających na Administratorach Danych Osobowych coraz więcej obowiązków oraz umożliwiających nakładanie przez organ nadzorczy wielomilionowych kar
za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Zarówno podmioty z obszaru biznesu jak i administracji zobowiązane są do przestrzegania nowych przepisów i obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy specjalistyczne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, które pozwoli na zgłębienie wiedzy, rozwianie wszelkich wątpliwości oraz przygotowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie zabezpieczeń dokumentacyjnych, organizacyjnych i technicznych.

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności związanych z ochroną danych osobowych w organizacji, specjalistycznej wiedzy oraz praktycznego podejścia do problematyki ochrony danych osobowych. Uczestnicy dowiedzą się jak zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe, jak optymalizować środki bezpieczeństwa (środki organizacyjne, dokumentacyjne i techniczne), w jaki sposób analizować ryzyka związane z ochroną danych osobowych i odpowiednio na nie reagować.

 

W ramach szkolenia uczestnik otrzyma wzory niezbędnych dokumentów związanych z ochroną danych osobowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zagrożenia wynikające z przetwarzania danych osobowych – TO NIE MIT – ostatnie spektakularne przypadki naruszenia ochrony danych

 2. Zasady przetwarzania danych osobowych i stosowanie środków bezpieczeństwa w oparciu o ryzyka naruszenia praw i wolności

 3. Podstawowe pojęcia i definicje - w tym nowe pojęcia z obszaru ochrony danych (profilowanie, pseudonimizacja, dane biometryczne)

 4. Nowe podejście do pojęcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 5. Obowiązki Administratorów Danych Osobowych

  1. obowiązek informacyjny a prawa osób, których dane dotyczą

  2. obowiązki dokumentacyjne

 • powierzenie danych osobowych

 • rejestr czynności i rejestr kategorii czynności

 • naruszenie danych osobowych – definicja, rodzaje, obowiązek notyfikacyjny i konsekwencje naruszenia

 • analiza ryzyka jako jeden z podstawowych elementów zarządzania procesem ochrony danych – jak rozumieć i jak stosować podejście oparte na ryzyku

 • zasady przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych

 1. Inspektor Ochrony Danych – jego zadania, obowiązki i rola w organizacji

 2. Odpowiedzialność karno – finansowa wg rozporządzenia RODO

 3. Przykłady naruszenia ochrony danych oraz najczęściej występujące nieprawidłowości i zagrożenia

 4. Odpowiedzialność cywilna jako nowość w obszarze ochrony danych osobowych

 5. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

  1. tryb i wyznaczanie Inspektora Danych Osobowych

  2. warunki i tryb udzielania certyfikacji i akredytacji

  3. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jego zadania i kompetencje

  4. postępowania ws. naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

  5. postępowania kontrolne

  6. odpowiedzialność cywilna na gruncie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych

  7. Administracyjne kary pieniężne na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych

 6. Ustawa wdrażająca RODO – nowe regulacje

  1. istotne zmiany dla zatrudnionych

  2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nowe możliwości pracodawców

  3. nowe uprawnienia klientów banków

  4. kodeks karny – a oszustwo na RODO

  5. zmiana w ustawie o CEIDG – dane przedsiębiorcy pod ochroną!!!

  6. zmiana w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w prawie telekomunikacyjnym

 7. Dane osobowe w działalności gospodarczej – dobre praktyki

  1. Motyw 14 RODO

  2. dane kadrowe a prawa i obowiązki pracodawców

  3. monitoring wizyjny w firmie

 8. Zagrożenia wynikające z korzystania z mediów społecznościowych – studia przypadków

 9. Wizerunek – dobro osobiste i dana szczególnej kategorii

 10. Analiza i studia przypadków

 11. Aktualne postępowania oraz kary nakładane przez polski organ nadzorczy

 12. Przetwarzanie danych przez Pracodawców (jak np. pomiar temperatury, informacje dot. w krajach wysokiego ryzyka)

 13. Ochrona danych w kontekście pracy zdalnej czyli bezpieczny HOME OFFICE

 

Wzory dokumentów

 • wzory klauzule informacyjnych

 • wzór kluczowego dokumentu zastępującego Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe

 • wzory klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych

 • wzory upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenia o zachowaniu w poufności

 • wzór umowy powierzenia danych osobowych

 • wzór procedury wewnętrznej powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 • wzór rejestru czynności oraz rejestru kategorii czynności

 • wzór procedury postępowania w przypadku naruszenia danych osobowych

 • wzór rejestru naruszeń

Wykładowca

Bednarkiewicz Andrzej
Bednarkiewicz Andrzej

Praktyk, specjalista z zakresu Ochrony Danych Osobowych, Absolwent jednolitych studiów magisterskich na Politechnice Łódzkiej (kierunek Matematyka Stosowana, Specjalizacja Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa), ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie... Czytaj dalej

Informacje dodatkowe

Szkolenie online realizujemy za pomocą platformy internetowej, do której uczestnicy będą się logować w dniu warsztatów.

Po zalogowaniu do platformy, każdy z Państwa będzie miał dostęp do prezentacji online prowadzonej na żywo przez Trenera. Uczestnik będzie mógł również komunikować się głosowo z Wykładowcą w trakcie zajęć.

Materiał szkoleniowy zostanie udostępniany Uczestnikom szkolenia mailowo na dzień przed datą szkolenia.

Szkolenie zakończy się wydaniem imiennego certyfikatu.

Przygotowanie uczestników do szkolenia online:

 • szkolenie online odbywa się poprzez platformę internetową, link do konkretnej sesji szkoleniowej zostanie przesłany na adresy email uczestników przed zajęciami

 • szkolenie online odbywa się na komputerze uczestnika kursu, zatem wymagany jest komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu

 • szkolenie online wymaga stabilnego dostępu do internetu (najlepiej stałe łącze)

 • szkolenie online zaczyna się o wyznaczonej godzinie – uczestnicy szkolenia powinni być wtedy zalogowani do systemu i gotowi do transmisji

   

* Materiały autorskie objęte są prawami autorskimi, dlatego też firma UNIVERS Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski Sp. zo.o nie wyrażaja zgody na ich powielanie, rozpowszechnianie oraz udostepnianie osobom nieuprawnionym. Nie wyrażamy również zgody na nagrywanie wykładu.

 

Uwaga: Prosimy nie mylić szkoleń realizowanych online z usługami typu e-learning. Szkolenia e-lerningowe polegają na udostępnieniu zainteresowanym odpłatnie materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki bez kontaktu z wykładowcą.

 

w cenie szkolenia:
* 4 godziny wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe na maila przed szkoleniem,

Szkolenie zakończone certyfikatem!

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij