Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia online
Ochrona Danych Osobowych

ON-LINE: Ochrona danych osobowych oraz bezpieczeństwo informacji w placówkach oświatowych w kontekście rozporządzenia RODO.

O szkoleniu

Program szkolenia:

 

1. Ochrona danych osobowych w świetle RODO – fakty, mity i absurdy!!!

2. Przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych w szkołach

3. Bezpieczeństwo informacji – zagadnienia kluczowe

- definicja bezpieczeństwa informacji

- zagrożenia bezpieczeństwa informacji i ich identyfikacja

- zarządzenie bezpieczeństwem informacji – zagadnienia ogólne

4. Zasady przetwarzania danych osobowych wg RODO

5. Nowe podejście do przetwarzania danych osobowych oparte na ryzyku – omówienie metodologii analizy i szacowania ryzyka

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg RODO

7. Nowa zasada rozliczalności!!!

8. Podstawowe pojęcia i definicje w kontekście RODO – nowe kategorie danych osobowych!!!

9. Obowiązek informacyjny wg RODO – art. 13 i 14 RODO

10. Prawa osób, których dane dotyczą w kontekście RODO

11. Dokumentacyjne środki bezpieczeństwa

- nowe podejście do instytucji powierzenia danych osobowych

- rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

- rejestr kategorii czynności

- naruszenie danych osobowych – definicja, rodzaje i konsekwencje

- obowiązek notyfikacyjny – nowość wg RODO

- analiza ryzyka – jak rozumieć i jak stosować podejście oparte na ryzyku

- ocena skutków dla ochrony danych osobowych – obowiązek i zasady przeprowadzenia oceny skutków

12. Inspektor Danych Osobowych – obowiązek wyznaczenia – zasady wyznaczania, jego rola i zadania w placówkach oświatowych

13. Odpowiedzialność karno – finansowa wg RODO

14. Odpowiedzialność cywilna – nowość w systemie ochrony danych osobowych

15. Zmiana przepisów krajowych – ustawa  z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych

- tryb i wyznaczanie Inspektora Danych Osobowych

- warunki i tryb udzielania certyfikacji i akredytacji

- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – nowy organ nadzorczy, jego zadania i kompetencje

- postępowania ws. naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

- postępowania kontrolne

- odpowiedzialność cywilna na gruncie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych

- Administracyjne kary pieniężne na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych

16. Bezpieczeństwo informacyjne w szkole

a) Zagadnienia techniczno – społeczne

- ochrona przed wirusami

- hasła, loginy, zasady bezpiecznego użytkowania sieci

- Cyberprzemoc oraz kontakty z innymi użytkownikami w sieci

- Inne zagrożenia dla prywatności

- Szkoła jako Administrator Danych Osobowych a Informacja Publiczna

- Udzielanie zamówień publicznych w szkole a RODO

- Współpraca z organem prowadzącym a RODO

17. Przetwarzanie danych osobowych w szkołach – zagadnienia szczegółowe

- Monitoring wizyjny w szkołach

- Rekrutacja a obowiązek informacyjny

- Uroczystości szkolne a obowiązek informacyjny

- Publikacja list uczniów przyjętych do szkoły - zasady

- Opieka zdrowotna, pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole a ochrona danych osobowych

- Udzielanie informacji osobom trzecim

- Wykonywanie obowiązków poza szkołą a ochrona danych osobowych

- Wywieszanie danych osobowych uczniów w szkole lub publikacja na stronie internetowej – dobra praktyki

- Przetwarzanie danych – konkursy, zdjęcia – dobre praktyki

- Uroczystości szkolne a ochrona danych – dobra praktyki

- Przetwarzanie danych z wykorzystaniem E - dzienników

18. Ochrona danych osobowych w kontekście pandemii COVID-19

- Obowiązki Dyrektora oraz Szkoły związane z realizacją nauki zdalnej

- Obowiązki Nauczyciela związane z realizacją nauki zdalnej

- Prawa rodziców / opiekunów prawnych w związku z realizacją nauki zdalnej

- Bezpieczeństwo dzieci w sieci w kontekście nauki zdalnej

- Praca zdalna a regulacje RODO i innych przepisów dziedzinowych

- Zagrożenia bezpieczeństwa danych w kontekście pracy zdalnej

- Techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa przy pracy zdalnej

- Prawa i obowiązki Administratora Danych Osobowych związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych

19. Współpraca z organem prowadzącym a ochrona danych osobowych

20. Co zrobić – obowiązki w pigułce – podsumowanie!!!

21. Case study – analiza przypadków

Wykładowca

Bednarkiewicz Andrzej
Bednarkiewicz Andrzej

Praktyk, specjalista z zakresu Ochrony Danych Osobowych, Absolwent jednolitych studiów magisterskich na Politechnice Łódzkiej (kierunek Matematyka Stosowana, Specjalizacja Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa), ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie... Czytaj dalej

Informacje dodatkowe

Poszerzaj wiedzę, gdziekolwiek jesteś!

Szkolenie online realizujemy za pomocą platformy internetowej, do której uczestnicy będą się logować w dniu warsztatów.

Po zalogowaniu do platformy, każdy z Państwa będzie miał dostęp do prezentacji online prowadzonej na żywo przez Trenera. Uczestnik będzie mógł również komunikować się głosowo z Wykładowcą w trakcie zajęć.

Materiał szkoleniowy zostanie udostępniany Uczestnikom szkolenia mailowo na dzień przed datą szkolenia.

Szkolenie zakończy się wydaniem imiennego certyfikatu.

Przygotowanie uczestników do szkolenia online:

  • szkolenie online odbywa się poprzez platformę internetową, link do konkretnej sesji szkoleniowej zostanie przesłany na adresy email uczestników przed zajęciami

  • szkolenie online odbywa się na komputerze uczestnika kursu, zatem wymagany jest komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu

  • szkolenie online wymaga stabilnego dostępu do internetu (najlepiej stałe łącze)

  • szkolenie online zaczyna się o wyznaczonej godzinie – uczestnicy szkolenia powinni być wtedy zalogowani do systemu i gotowi do transmisji

     

* Materiały autorskie objęte są prawami autorskimi, dlatego też firma UNIVERS Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski Sp. zo.o nie wyrażaja zgody na ich powielanie, rozpowszechnianie oraz udostepnianie osobom nieuprawnionym. Nie wyrażamy również zgody na nagrywanie wykładu.

 

Uwaga: Prosimy nie mylić szkoleń realizowanych online z usługami typu e-learning. Szkolenia e-lerningowe polegają na udostępnieniu zainteresowanym odpłatnie materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki bez kontaktu z wykładowcą.

 

w cenie szkolenia:
* 4 godziny wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe na maila przed szkoleniem,

Szkolenie zakończone certyfikatem!

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij