Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia online
Podatki i rachunkowość

ON-LINE: VAT 2022 - ZMIANY I AKTUALNE PROBLEMY Założenia CITU ESTOŃSKIEGO JAKO SPOSÓB NA OPTYMALIZACJĘ PODATKOWĄ.

O szkoleniu

W 2022 r. wprowadzono lub planuje się wprowadzić liczne zmiany w zakresie podatku od towarów i usług. Rewolucyjne zmiany weszły w życie od dnia 1 stycznia 2022 r. – to tzw. Krajowy System E-faktur, który wprowadzi fakturę ustruktyryzowną wysłaną i odbieraną poprzez platformę elektroniczną Ministerstwa Finansów. Przez pierwszy rok przepisy te będą dobrowolne jednak już od dnia 1 kwietnia 2023 r. ten sposób fakturowania zgodnie z planami Rządu i aprobatą Komisji Europejskiej ma dotyczyć wszystkich podatników. Tak krótki czas na wprowadzenie tak zasadniczej zmiany (kompletnie nowy system fakturowania) będzie stanowić nie lada wyzwanie dla podatników. Konieczne jest również odnotowania przepisów zwanych Polskim Ładem, które od dnia 1 lipca 2022 r. wprowadzą tzw. grupowego podatnika, nowy, przyśpieszony termin zwrotu jak i opcję opodatkowania usług finansowych.
      W zakresie aktualnych problemów istotne znaczenie mają przepisy w zakresie stawek obniżonych VAT w ramach tarczy antyinflacyjnej oraz przepisy dotyczące rozliczania pomocy Ukrainie. Do tego MF planuje wprowadzenie kolejnego pakietu SLIM VAT.
Dodatkowo na szkoleniu poruszone zostaną kwestie rewolucyjnych zmian w zakresie CITu estońskiego, który dla podmiotów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych w wielu przypadkach będzie znaczącą formą optymalizacji podatkowej.
Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie wszystkich planowanych zmian w zakresie VAT.

1. OBNIŻONE STAWKI VAT I ROZLICZANIE POMOCY UKRAINIE
a) Okresy obowiązywania stawek obniżonych.
b) W jaki sposób skorygować błędnie zastosowaną obniżoną stawkę VAT (korekta faktur i paragonów),
c) Refakturowanie mediów ze stawkami obniżonymi – czy możliwe jest stosowanie marży?
d) Świadczenia kompleksowe jako podstawa do fakturowania mediów ze stawkami obniżonymi.
e) Stawka 0% na nieodpłatne przekazania w związku z pomocą Ukrainie – czy w tym wypadku w ogóle przysługuje prawo do odliczenia VAT?

2. WPROWADZENIE KRAJOWEGO SYSTEMU EFAKTUR (KSeF) od dnia 1 stycznia 2022 r.
a) Istota KSeF w stosunku do obecnego systemu fakturowania – czego organ podatkowy nie będzie wiedział o transakcjach dokumentowanych fakturą?
b) Kto będzie obowiązany do stosowania KSeF – kiedy system stosować będzie musiał każdy podatnik VAT?
c) Skutki wprowadzenia systemu KSEF jako obowiązkowego dla wszystkich podatników,
d) wystawienie, uwierzytelnianie, przesyłanie, otrzymywanie, akceptacja faktur ustrukturyzowanych – kiedy faktura jest wystawiona, a kiedy doręczona?
e) Wystawienie i doręczenie faktury poprzez KSeF a skutki zobowiązaniowe i prawo do kwestionowania zasadności wystawienia faktury?
f) Skutki odmowy nabywcy stosowania faktur ustrukturyzowanych – czy odmowa oznacza brak możliwości stosowania KSeF?
g) Zasady uzgadniania opustów, obniżek i rabatów w przypadku KSeF – istotna preferencja dla podatników stosujących KSeF.
h) Przyśpieszony zwrot VAT dla faktur ustrukturyzowanych (15 dni) – kogo dotyczy i warunki stosowania.
i) Faktury ustrukturyzowane dla kontrahentów zagranicznych – czy system KSeF będzie miał zastosowanie do transakcji z zagranicą?
j) Zasady dostępu do systemu i faktur ustrukturyzowanych – forma upoważnienia pracownika, biura rachunkowego itp.

3. ZMIANY OD DNIA 1 STYCZNIA i 1 LIPCA 2022 r. W ZAKREWSIE POLSKIEGO ŁADU
a) Grupowy podatnik VAT – kto będzie mógł uzyskać status grupowego podatnika VAT i na jakich zasadach?
b) Wystawianie i otrzymywanie faktur w transakcjach z grupowym podatnikiem VAT; elementy faktury.
c) Przyśpieszony zwrot VAT (15 dni) dla niektórych podatników stosujących kasy fiskalne online.
d) Rewolucja z usługach finansowych zwolnionych z VAT – wprowadzenie opcji opodatkowania i skutki tego dla obu stron transakcji.

4. ZMIANY W ZAKRESIE PAKIETU SLIM VAT 3
a) Uproszczenie rozliczenia WDT I WNT (likwidacja obowiązku posiadania faktury od kontrahenta zagranicznego),
b) Zmiany w zakresie proporcji szczątkowej poniżej 2% - uproszczenie korekty i odliczenia proporcjonalnego.
c) Likwidacja „obowiązku” wystawienia faktury zaliczkowej w przypadku wykonania czynności opodatkowanej w tym samym okresie rozliczeniowym.
d) Uregulowania stosowania kursów walut przy korektach,
e) Rozszerzenie zakresu wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku VAT.


5.    REWOLUCJA CITu ESTOŃSKIEGO – jak zoptymalizować podatek dochodowy.
j.1. Kto będzie mógł skorzystać z citu estońskiego? – znaczące rozszerzenie podmiotów uprawnionych.
j.2. Jakie obowiązki będzie trzeba spełnić, aby od dnia 1 stycznia 2022 r. skorzystać z citu estońskiego?
j.3. Brak obowiązku inwestowania środków z dochodów spółki jako warunek zastosowania citu estońskiego.
j.4. Obowiązek prowadzenia wyłącznie księgowości na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z pominięciem przepisów CIT.
j.5. Efektywna stawka podatkowa 20% (dla małego podatnika) i 25% (dla dużego podatnika) w miejsce odpowiednio stawki 26,29% i 34,39% dla klasycznego CITu.
j.6. Czy wspólnik spółki będzie zobowiązany do zapłaty podatku solidarnościowego i nowych zobowiązań w zakresie składki zdrowotnej?
j.7. W jaki sposób dokonać wyboru opodatkowania citem estońskim?

Wykładowca

Kłoskowski Krzysztof
Kłoskowski Krzysztof

Prawnik, doradca podatkowy 10900. Specjalizuje się w podatkach pośrednich, w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług. Obsługuje postępowania podatkowe oraz sądowo - administracyjne (w tym również reprezentuje klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz... Czytaj dalej

Informacje dodatkowe

Poszerzaj wiedzę, gdziekolwiek jesteś!

Szkolenie online realizujemy za pomocą platformy internetowej, do której uczestnicy będą się logować w dniu warsztatów.

Po zalogowaniu do platformy, każdy z Państwa będzie miał dostęp do prezentacji online prowadzonej na żywo przez Trenera. Uczestnik będzie mógł również komunikować się głosowo z Wykładowcą w trakcie zajęć.

Materiał szkoleniowy zostanie udostępniany Uczestnikom szkolenia mailowo na dzień przed datą szkolenia.

Szkolenie zakończy się wydaniem imiennego certyfikatu.

Przygotowanie uczestników do szkolenia online:

  • szkolenie online odbywa się poprzez platformę internetową, link do konkretnej sesji szkoleniowej zostanie przesłany na adresy email uczestników przed zajęciami

  • szkolenie online odbywa się na komputerze uczestnika kursu, zatem wymagany jest komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu

  • szkolenie online wymaga stabilnego dostępu do internetu (najlepiej stałe łącze)

  • szkolenie online zaczyna się o wyznaczonej godzinie – uczestnicy szkolenia powinni być wtedy zalogowani do systemu i gotowi do transmisji

     

* Materiały autorskie objęte są prawami autorskimi, dlatego też firma UNIVERS Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski Sp. zo.o nie wyrażaja zgody na ich powielanie, rozpowszechnianie oraz udostepnianie osobom nieuprawnionym. Nie wyrażamy również zgody na nagrywanie wykładu.

 

Uwaga: Prosimy nie mylić szkoleń realizowanych online z usługami typu e-learning. Szkolenia e-lerningowe polegają na udostępnieniu zainteresowanym odpłatnie materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki bez kontaktu z wykładowcą.

 

w cenie szkolenia:
* 3 godziny wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe na maila przed szkoleniem,

Szkolenie zakończone certyfikatem!

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij