Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia online
Podatki i rachunkowość

ON-LINE: VAT w transporcie i spedycji - 2022 r.

O szkoleniu

VAT w transporcie i spedycji -  2022 r. w tym Krajowy System e-faktur oraz aspekt VAT polskiego ładu   i tarcza antyinflacyjnych.

Cele szkolenia: W szkoleniu przedstawione zostaną zasady rozliczenia w zakresie podatku VAT świadczenia oraz importu usług transportowych i spedycyjnych. Szkolenie ma celu przedstawianie zasad rozliczania podatku VAT z tytułu świadczenia oraz importu usług transportowych i spedycyjnych z uwzględnieniem zmian wynikających m.in. z tzw. JPV_VAT, VAT SLIM, Brexitu, zmian w JPK_VAT, Krajowego Systemu e-Faktur oraz aspektu VAT tzw. polskiego ładu i tarcz antyinflacyjnych.

Program szkolenia:

1. Moment powstania obowiązku podatkowego w usługach transportu i spedycji  
a. świadczenie usług na terytorium kraju  
b. import usług transportowych i spedycyjnych
2. Miejsce opodatkowania usług transportowych
a. miejsce świadczenia usług transportowych i  spedycyjnych na rzecz podatników
b. miejsce świadczenia usług transportowych i spedycyjnych na rzecz niepodatników
c. status nabywcy usługi i jego weryfikacja w świetle unijnego rozporządzenia
3. Wysokość opodatkowania
a. stawki krajowe – 8 i 23%  
b. usługi transportu wewnątrzwspólnotowego
c. transport międzynarodowy – warunki stosowania stawki 0%
d. stawka 0% na podstawie przepisów wykonawczych
e. usługi spedycji
f. stawka 0% w portach morskich i lotniczych
g. matryca stawek VAT – oparta o CN i PKWiU 2015  - wybrane zagadnienia
4. Podstawa opodatkowania  
a. definicja obrotu
b. rozliczenie faktur korygujących  
c. podstawa opodatkowania w imporcie usług
d. zmiany w zakresie podstawy opodatkowania  
5. Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej
6. Dokumentacja  
a. zasady fakturowania usług transportowych i spedycyjnych
b. zasady dokumentowania importu usług – odpowiedniki faktur wewnętrznych a dokumenty źródłowe jako podstawa ujęcia w ewidencji VAT i JPK_VAT
c. faktura elektroniczna
d. ewidencja usług transportowych i spedycyjnych na kasie fiskalnej
e. ewidencja „eksportu usług” i informacje podsumowujące
f. ewidencja podatnika VAT czynnego i zwolnionego
g. plik JPK_VAT, w wariantach: JPK_V7 i JPK_V7K (kary porządkowe, dodatkowe oznaczenia dokumentów sprzedaży i zakupu, kody GTU, oznaczenia procedur w ewidencji sprzedaży i zakupu) -w tym zmiany od 1 stycznia 2022 r.
h. JPK kontrolne na przykładzie JPK_FA
i. ustrukturyzowana faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych
7. Kasy fiskalne – wybrane zagadnienia
- termin wdrażania kas on-line
- wybrane zwolnienia z kas
- wybrane zagadnienia związane z używaniem kas
8. Usługi transportowe i spedycyjne a podatek naliczony
a. odliczenie podatku naliczonego przez firmy transportowe i spedycyjne
b. odliczenie podatku naliczonego z tytułu zakupu usług transportowych i spedycyjnych
c. „eksport” usług transportowych i spedycyjnych a odliczenie podatku naliczonego
d. podatek naliczony od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu  
e. rozliczenie faktur korygujących, w tym zmiany wynikające z tzw VAT Slim
f. katalog wyłączeń prawa do odliczenia podatku naliczonego – art. 88 ustawy o VAT  
g. prewspółczynnik – czy dotyczy firm transportowych i spedycyjnych
9. Pozostałe kwestie
- podzielona płatność i rachunek VAT, w tym zmiany od 1 października 2021 r.
- przymusowa podzielona płatność
- ulga na złe długi, w tym zmiany   od 1 października 2021 r.
- czynności nieodpłatne
- Brexit – skutki dla firm transportowych
10. Pakiet e-commerce a firmy transportowe
11. Ustrukturyzowana faktura z Krajowego Systemu e-Faktur
- czym jest ustrukturyzowana faktura
- Krajowy System e-Faktur
- data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej
- korekta faktury ustrukturyzowanej
- rozliczenia korekty faktury ustrukturyzowanej przez sprzedawcę i nabywcę
- inne zmiany dotyczące faktur wynikające z tej nowelizacji, m.in.  faktury
12. Polski ład i tarcze antyinflacyjne – aspekt podatku VAT
- grupa VAT
- zmiany w zakresie obowiązku podatkowego
- opcja wyboru opodatkowania usług pośrednictwa finansowego zwolnionych z podatku
 - połączenie kasy fiskalnej on-line z terminalem płatniczym a VAT
- obowiązek dokonania płatności przez konsumenta za pośrednictwem rachunku płatniczego rzez konsumenta a sankcyjne przychody
- zmiana limitu transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami a VAT i KUP  od 2023 r.
- obniżenie stawek VAT w ramach tarcz antyinflacyjnych
12. Najnowsze orzecznictwo (NSA, WSA, TSWE) dotyczące istotnych problemów rozliczania podatku VAT   

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się wystawianiem i rozliczaniem faktur, oraz służb finansowo-księgowych firm.

Wykładowca

Szymankiewicz Marcin
Szymankiewicz Marcin

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW i Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, specjalizujący się w tematyce podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach podatkowych oraz dziale podatkowym... Czytaj dalej

Informacje dodatkowe

Poszerzaj wiedzę, gdziekolwiek jesteś!

Szkolenie online realizujemy za pomocą platformy internetowej, do której uczestnicy będą się logować w dniu warsztatów.

Po zalogowaniu do platformy, każdy z Państwa będzie miał dostęp do prezentacji online prowadzonej na żywo przez Trenera. Uczestnik będzie mógł również komunikować się głosowo z Wykładowcą w trakcie zajęć.

Materiał szkoleniowy zostanie udostępniany Uczestnikom szkolenia mailowo na dzień przed datą szkolenia.

Szkolenie zakończy się wydaniem imiennego certyfikatu.

Przygotowanie uczestników do szkolenia online:

  • szkolenie online odbywa się poprzez platformę internetową, link do konkretnej sesji szkoleniowej zostanie przesłany na adresy email uczestników przed zajęciami

  • szkolenie online odbywa się na komputerze uczestnika kursu, zatem wymagany jest komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu

  • szkolenie online wymaga stabilnego dostępu do internetu (najlepiej stałe łącze)

  • szkolenie online zaczyna się o wyznaczonej godzinie – uczestnicy szkolenia powinni być wtedy zalogowani do systemu i gotowi do transmisji

     

* Materiały autorskie objęte są prawami autorskimi, dlatego też firma UNIVERS Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski Sp. zo.o nie wyrażaja zgody na ich powielanie, rozpowszechnianie oraz udostepnianie osobom nieuprawnionym. Nie wyrażamy również zgody na nagrywanie wykładu.

 

Uwaga: Prosimy nie mylić szkoleń realizowanych online z usługami typu e-learning. Szkolenia e-lerningowe polegają na udostępnieniu zainteresowanym odpłatnie materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki bez kontaktu z wykładowcą.

 

w cenie szkolenia:
* 4 godziny wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe na maila przed szkoleniem,

Szkolenie zakończone certyfikatem!

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij