Szkolimy od 1990 r.

Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

Aktualności

Profesor WITOLD MODZELEWSKI w Zielonej Górze już 10 stycznia 2019 roku

Zapraszamy Państwa na pierwsze w Nowym Roku 2019

Śniadanie podatkowe z Profesorem Witoldem Modzelewskim

w Zielonej Górze, 10 stycznia 2019 roku

 

Zostały ostatnie miejsca!

 

Program zajęć:

Z początkiem roku wchodzi w życie nowa fala zmian w podatku od towarów  i usług: dotyczą
one  w  większości  istotnych  elementów  tego  podatku,  w  tym  zwłaszcza  fakturowania,
dokumentowania, ewidencjonowania oraz deklarowania, zwłaszcza wobec przedłużenia na 2019 rok obowiązywanie  podwyższonych  stawek  podatkowych  (23%  i  8%).  Skorygowano  również  terminy korekty podatku z tytułu braku zapłaty (ze 150 do 90 dni). Zmiany dotyczą również tak szczegółowych zagadnień  jak  objęcie  tym  podatkiem  części  bonów  towarowych  i  usługowych  w  perspektywie nastąpi  również  zmiana  koncepcji  podzielonej  płatności,  która  stanie  się  obowiązkowa w  obrocie niektórymi towarami i usługami. Nastąpią istotne ograniczenia w korygowaniu deklaracji VAT-7 i VAT-7K  po  kontroli  celno  -  skarbowej.  Również  tylko  do  końca  2018  roku  może  obowiązywać  tzw. odwrotne obciążenie na towary wymienione w załącznikach nr 11 i nr 14 do ustawy: Co dalej? Na to pytanie odpowie szczegółowy program szkolenia:
 
1. Bezterminowe przedłużenie obowiązywania podwyższonych stawek podatkowych (23%, 8%, 7%, 4%) – art. 146a ustawy o VAT - nowelizacja.
 
2. Skrócenie  ze 150 do 90 dni korekty podatku należnego  i naliczonego – art. 89a  i 89 b ustawy o
VAT.
 
3. Generalne  zmiany  opodatkowania  bonów:  opodatkowanie  bonów  „jednego przeznaczenia”:  jak ewidencjonować  nieopodatkowaną  sprzedaż  za  bony  jednego  przeznaczenia?  Ewidencjonowanie sprzedaży za bony „różnego przeznaczenia”. Zmiany dotyczące  fakturowania  i ewidencjonowania w kasach rejestrujących.
 
4. Odwrotne obciążenie: uchylenie załączników nr 11 i 14 do ustawy o VAT: Kiedy to nastąpi?
 
5. Faktury wystawione na żądanie w trybie art. 106b ust. 3 ustawy o VAT: stan do końca 2018 roku.
Zwrot paragonu jako przesłanka wystawienia faktury: podatnikowi i konsumentowi.
 
6.  Zmiana  koncepcji  korzystania  z  rachunków  VAT:  od  kiedy  można  zapłacić  ZUS  i  podatek
dochodowy z rachunku VAT?
 
7.  Ograniczenia  w  „pokontrolnej”  korekcie  deklaracji  VAT-7  i  VAT-7K.
 
8.  Na  czym  polega  obowiązkowa  podzielona  płatność?  Które  towary  i  usługi  będą  objęte  tym obowiązkiem? Czy można obronić się przed tym przymusem?
 
9.  Jak  obronić  się  przed  zapłatą  przez  nabywców  (usługodawców)  należności  na  rachunek  VAT dostawcy (usługodawcy)? Skuteczne metody ofertowe i umowne.
 
10.  Lista  zarejestrowanych  podatników  publikowana  przez  szefa  KAS  oraz  rachunków  bankowych tych podatników: zapłata na  inny  rachunek powodować będzie niezaliczeniem wydatku do kosztów uzyskania przychodów.
 
11.  Czy  w  stosunku  do  umów  zawartych  przed  1  lipca  2018  r.  może  być  legalnie  zastosowana podzielona płatność? (Nie).
 
12. Zwrot nienależnie otrzymanej zapłaty na rachunek VAT przy pomocy „komunikatu przelewu” na
rachunek VAT kontrahenta.    
13.  Co  zrobić,  gdy  kontrahent  wbrew  umowie  wpłaci  część  ceny  na  rachunek  VAT  dostawcy
(usługodawcy)?
 
14.  Kiedy  zastosowanie  mechanizmu  podzielonej  płatności  będzie  dowodem  „świadomego
uczestnictwa  w  oszustwie  podatkowym”,  a  kiedy  może  być  dowodem  „dołożenia  należytej
staranności”?
 
15. Czy selektywne stosowanie podzielonej płatności w stosunku do „ryzykownych transakcji” będzie dowodem  braku  dobrej  wiary  i  popełnienia  przestępstwa  pospolitego  
w rozumieniu art. 270a i 271a Kodeksu karnego? (Tak),
 
16.  Czy  zarząd  (właściciele)  firmy  powinien  wydać  ogólne  zarządzenie,  że  nie  będzie  stosować podzielonej płatności, gdyż nie uczestniczy w oszustwach podatkowych? (Tak)
 
17.  Jak udokumentować, że odliczenie z zaewidencjonowanej  faktury było „w dobrej wierze”  i przy „dołożeniu należytej staranności”?
 
 
18.  Jakie  zarządzenia  i  polecenia  powinien  wydać  zarząd  (właściciele)  firmy,  aby  udowodnić,  że podatnik:
   - działa w dobrej wierze,
   - dochowuje należytej staranności.
 
19. Kiedy stała umowa z „instytucją obowiązaną” (biurem rachunkowym, doradcą podatkowym) o
prowadzenie  rejestru  VAT  będzie  zobowiązywać  kontrahenta  do  składania  zawiadomienia
Generalnego  Inspektora  Informacji  Finansowej  zgodnie  z  art.  74  ustawy  
o praniu pieniędzy?
 
20.  Kiedy  rozliczenie  podatku  od  towarów  i  usług  (prowadzenie  ewidencji)  może  wiązać  się  
z ryzykiem postawienia zarzutu prania pieniędzy.  
 


ZGŁOSZENIA >>>

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej

Co zyskujesz z UNIVERS?

Zawsze bieżące informacje o zmianach w podatkach i prawie

Umiejętności praktyczne niezbędne w Twoim zawodzie

Efektywną naukę w miłej atmosferze

Szersze horyzonty, nowe kontakty, ciekawe znajomości

Oferujemy szkolenia z zakresu:

  • podatki i rachunkowość
  • kadry i płace
  • ochrona danych osobowych
  • marketing i sprzedaż
  • i wiele więcej...

Szkolenia dla księgowych i kadrowych

UNIVERS prezentuje Państwu szeroką i profesjonalną ofertę edukacyjną. Nasze dwudziestokilkuletnie doświadczenie zapewnia najwyższą jakość szkoleń i konferencji, przeznaczonych przede wszystkim dla managerów, głównych księgowych, specjalistów działów finansowych, komórek kadrowych, osób zajmujących się handlem zagranicznym. Zajęcia prowadzą wybitni eksperci, powszechnie znani, dzięki swojej erudycji i pasji. Wśród kluczowych pozycji naszych kursów, szczególne miejsce zajmują szkolenia finansowe, kadrowe, księgowe, zwłaszcza dotyczące podatku VAT, prawa pracy, rachunkowości, ochrony danych osobowych/ ABI. Proponujemy również szkolenia wyjazdowe, poruszające tematykę podatkową oraz kadrowo-płacową. UNIVERS gwarantuje Państwu efektywną naukę, wartościową wiedzę i przyjazną atmosferę.

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij