Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Aktualności

VAT 2021/2022 ZMIANY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2021 r. i 1 STYCZNIA 2022 r.

Program szkolenia:

      Jesienią 2021 r. i na początku 2022 r. podatników czekają liczne zmiany przepisów w zakresie podatku od towarów i usług. W pierwszym rzędzie należy mieć wzgląd na zmiany w strukturze JPK_VDEK dotyczące faktur uproszczonych, kodów GTU oraz oznaczeń MPP (mechanizm podzielonej płatności) – przepisy w tym zakresie już obowiązują. Znacząco istotniejsze zmiany wynikają z pakietu Slim vat 2, których wchodzi w życie już z dniem 1 października 2021 r. Przepisy te przewidują liczne zmiany „upraszające” bieżące rozliczanie VAT, które dotyczą wszystkich podatników bez względu na branże, w której działają.
      Rewolucyjne zmiany wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2022 r. – będzie to tzw. Krajowy System E-faktur, który wprowadzi fakturę ustruktyryzowną wysłaną i odbieraną poprzez platformę elektroniczną Ministerstwa Finansów. Przez pierwszy rok przepisy te będą dobrowolne jednak już od dnia 1 stycznia 2023 r. ten sposób fakturowania ma dotyczyć wszystkich podatników. Tak krótki czas na wprowadzenie tak zasadniczej zmiany (kompletnie nowy system fakturowania) będzie stanowić nie lada wyzwanie dla podatników. Konieczne jest również odnotowania przepisów zwanych Polskim Ładem, które od dnia 1 stycznia 2022 r. wprowadzą tzw. grupowego podatnika, nowy, przyśpieszony termin zwrotu jak i opcję opodatkowania usług finansowych.
Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie wszystkich planowanych zmian w zakresie VAT.

1. ZMIANY OD DNIA 1 LIPCA 2021 R. W ZAKRESIE JPK
a) Zbiorcze ujmowanie paragonów z NIP do 450 zł – ostateczne uregulowanie kwestii ujmowania tzw. faktur uproszczonych.
b) Zmiany precyzujące w zakresie kodów GTU oraz wyłączenie wprost kodów GTU dla dokumentów RO i dokumentów wewnętrznych.
c) Likwidacja oznaczenia MPP po obu stronach podatku – skutki dla rozliczeń podatników,
d) zmniejszenie podatku naliczonego za pomocą dowodu wewnętrznego w przypadku otrzymania rabatu nieudokumentowanego fakturą korygującą.

2. ZMIANY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2021 r. W ZAKRESIE PAKIETU SLIM VAT 2
a) Zmiany dotyczące fakturowania:
Likwidacja obowiązku podania przyczyny korekty;
Zmiany oznaczeń faktur korygujących i duplikatów (opcja oznaczenia w miejsce obecnego obowiązku;
Wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed wykonaniem czynności lub otrzymaniem zaliczki;
zmiany w zakresie zbiorczych faktur korygujących  - jak skorygować zbiorczo wybrane pozycje poszczególnych faktur?
b) Zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego – likwidacja wymogu „3  miesięcy” dla czynności rozliczonych na zasadzie odwrotnego obciążenia,
c) W jaki sposób rozliczyć podatek naliczony z tytułu WNT przy braku faktury od kontrahenta zagranicznego?
d) Moment ujęcia podatku należnego i podatku naliczonego w przypadku uzyskania rabatu z tytułu WNT, importu usług oraz nabycia towarów od nierezydenta – czy można będzie pomijać korekty przy tych czynnościach?
e) Zmiany w zakresie MPP: możliwość przesyłania środków pomiędzy rachunkami VAT w różnych bankach, płatność składek KRUS z rachunku MPP.
f) Zmiany w odliczeniach VAT na samochody osobowe – wydłużenie terminów w zakresie VAT-26.
g) Wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat oraz likwidacja większości warunków skorzystania z ulgi na złe długi.
h) Wprowadzenie możliwości stosowania ulgi na złe długi po stronie podatku należnego w przypadku faktur wystawionych na rzecz osób fizycznych!

3. WPROWADZENIE KRAJOWEGO SYSTEMU EFAKTUR (KSeF) od dnia 1 stycznia 2021 r.
a) istota KSeF w stosunku do obecnego systemu fakturowania – czego organ podatkowy nie będzie wiedział o transakcjach dokumentowanych fakturą?
b) Kto będzie obowiązany do stosowania KSeF – kiedy system stosować będzie musiał każdy podatnik VAT?
c) wystawienie, uwierzytelnianie, przesyłanie, otrzymywanie, akceptacja faktur ustrukturyzowanych – kiedy faktura jest wystawiona, a kiedy doręczona?
d) Wystawienie i doręczenie faktury poprzez KSeF a skutki zobowiązaniowe i prawo do kwestionowania zasadności wystawienia faktury?
e) Skutki odmowy nabywcy stosowania faktur ustrukturyzowanych – czy odmowa oznacza brak możliwości stosowania KSeF?
f) Zasady uzgadniania opustów, obniżek i rabatów w przypadku KSeF – istotna preferencja dla podatników stosujących KSeF.
g) Przyśpieszony zwrot VAT dla faktur ustrukturyzowanych (15 dni) – kogo dotyczy i warunki stosowania.
h) Faktury ustrukturyzowane dla kontrahentów zagranicznych – czy system KSeF będzie miał zastosowanie do transakcji z zagranicą?
i) Zasady dostępu do systemu i faktur ustrukturyzowanych – forma upoważnienia pracownika, biura rachunkowego itp.

4. ZMIANY OD DNIA 1 STYCZNIA 2022 r. W ZAKRESIE POLSKIEGO ŁADU
a) Grupowy podatnik VAT – kto będzie mógł uzyskać status grupowego podatnika VAT i na jakich zasadach?
b) Wystawianie i otrzymywanie faktur w transakcjach z grupowym podatnikiem VAT; elementy faktury.
c) Przyśpieszony zwrot VAT (40 dni) dla niektórych podatników stosujących kasy fiskalne online.
d) Rewolucja z usługach finansowych zwolnionych z VAT – wprowadzenie opcji opodatkowania i skutki tego dla obu stron transakcji.
 
Wykładowca - Krzysztof Kłoskowski
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij