Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia jednodniowe
Podatki i rachunkowość

VAT w transporcie i spedycji i zmiany VAT w 2019 r.

O szkoleniu

Cele szkolenia: W szkoleniu przedstawione zostaną zasady rozliczenia w zakresie podatku VAT świadczenia oraz importu usług transportowych i spedycyjnych. Szkolenie ma celu przedstawianie zasad rozliczania podatku VAT z tytułu świadczenia oraz importu usług transportowych i spedycyjnych. W szkoleniu przedstawione zostaną wprowadzone i planowane zmiany w 2019 r. w szczególności : nowe kryteria techniczne kas fiskalnych i nowe zasady zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych, JPK_VDEK, matryca stawek podatkowych, kasy fiskalne on-line, nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Ponadto omówione zostaną kluczowe problemy dla branży oraz przedstawienie praktyki organów podatkowych, sądów administracyjnych oraz TSWE w tym zakresie.

 

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się wystawianiem i rozliczaniem faktur, oraz służb finansowo-księgowych firm.

 

Program szkolenia

 

 1. Moment powstania obowiązku podatkowego w usługach transportu i spedycji

a. świadczenie usług na terytorium kraju

b. import usług transportowych i spedycyjnych

 1. Miejsce opodatkowania usług transportowych

a. miejsce świadczenia usług transportowych i spedycyjnych na rzecz podatników

b. miejsce świadczenia usług transportowych i spedycyjnych na rzecz niepodatników

c. status nabywcy usługi i jego weryfikacja w świetle unijnego rozporządzenia

 1. Wysokość opodatkowania

a. stawki krajowe – 8 i 23% - nadal będą stosowane

b. usługi transportu wewnątrzwspólnotowego

c. transport międzynarodowy – warunki stosowania stawki 0%

d. stawka 0% na podstawie przepisów wykonawczych

e. usługi spedycji

d) stawka 0% w portach morskich i lotniczych

 1. Podstawa opodatkowania

a. definicja obrotu

b. rozliczenie faktur korygujących

c. podstawa opodatkowania w imporcie usług

 1. Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej

 2. Dokumentacja

a. zasady fakturowania usług transportowych i spedycyjnych

b. zasady dokumentowania importu usług – odpowiedniki faktur wewnętrznych a dokumenty źródłowe jako podstawa ujęcia w ewidencji VAT i JPK_VAT

c. faktura elektroniczna

d. ewidencja usług transportowych i spedycyjnych na kasie fiskalnej

e. ewidencja „eksportu usług” i informacje podsumowujące

f. ewidencja podatnika VAT czynnego i zwolnionego

g. schemat JPK_VAT oraz plany jego zastąpienia łącznie z deklaracją VAT-7 (VAT-7K) schematem JPK_VDEK

i.. JPK kontrolne na przykładzie JPK_FA

j. ustrukturyzowana faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych od 18 kwietnia 2019 r.

 1. Dotacje – obowiązek podatkowy, wysokość opodatkowanie, dokumentacja

 2. Usługi transportowe i spedycyjne a podatek naliczony .

 1. odliczenie podatku naliczonego przez firmy transportowe i spedycyjne

 2. odliczenie podatku naliczonego z tytułu zakupu usług transportowych i spedycyjnych

 3. eksport” usług transportowych i spedycyjnych a odliczenie podatku naliczonego

 4. podatek naliczony od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu

 5. katalog wyłączeń prawa do odliczenia podatku naliczonego – art. 88 ustawy o VAT

 6. prewspółczynnik – czy dotyczy firm transportowych i spedycyjnych

 7. metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

 1. Wybrane zagadnienia dodatkowe

a. opodatkowanie czynności nieodpłatnych

b. krajowy obrót towarami i usługami objętymi mechanizmem odwróconego obciążenia

c. obrót „towarami wrażliwymi”

d. podzielona płatność i rachunki VAT oraz zapowiedzi zmian tych instytucji

e) pozostałe zmiany od początku 2019 r.

- nowe zasady opodatkowania bonów towarów – sygnalizacja problemu

- nowe zasady ubiegania się o zwrot podatku

- zmiany w zakresie rejestracji VAT

- zmiany w zakresie ulgi na złe długi

- koniec ważności kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii

- nowe zasady zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych

f) planowane zmiany w 2019 r.:

- matryca stawek podatkowych i wiążąca informacja stawkowa

- automatyczne przesyłanie danych z kas rejestrujących (tzw. kasy fiskalne on line) i centralne Repozytorium Kas

- Centralny Rejestr Faktur

- rejestr podatników VAT z archiwum i wykazem kont bankowych

- modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części

- dostosowaniu niektórych przepisów do wprowadzanego od 1 stycznia 2018 r. obowiązku składania deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i braku możliwości składania w tej formie wraz z deklaracją innych dokumentów

- doprecyzowaniu zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE

- wykluczeniu stosowania kaucji gwarancyjnej przez podmioty nowo powstałe;

- obniżeniu wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej

- zmiany w zakresie zwolnienia podmiotowego

- uzależnienie możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy

 1. Najnowsze orzecznictwo (NSA, WSA, TSWE) dotyczące istotnych problemów rozliczania podatku VAT

 2. Odpowiedzi na pytania uczestników

 

 

w cenie szkolenia:


* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe,
* materiały do pracy podczas zajęć,
* poczęstunek biznesowy (lunch),
* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

Zarejestruj Firmę do programu lojalnościowego i płać mniej za wszystkie szkolenia!

Wykładowca

Szymankiewicz Marcin
Szymankiewicz Marcin

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW i Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, specjalizujący się w tematyce podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach podatkowych oraz dziale podatkowym... Czytaj dalej

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij