Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia jednodniowe
Kadry i płace

Szkolenie - Czas pracy w 2019 r. Obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania i prowadzenia dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy

O szkoleniu

PROGRAM:

 

 

 1. Problematyka prawidłowego planowania i organizowania czasu pracy.

 • Dostępne systemy i rozkłady czasu pracy:

 • Prawidłowe wprowadzenie ruchomego czasu pracy;

 • Szczególne uprawnienia w zakresie systemów i rozkładów czasu pracy niektórych pracowników rodziców.

 • Zasady prawidłowego planowania czasu pracy, w tym:

 • prawidłowe ustalenie wymiaru czasu pracy;

 • określenie liczby dni wolnych w okresie rozliczeniowym pracownika;

 • zasada średnio 5 dniowego tygodnia pracy;

 • prawidłowe postępowanie w sytuacji, gdy święto przypada w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy;

 • zasady prawidłowego postępowania w sytuacji, gdy usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy przypadała w dniu wyznaczonym jako wolny z tytułu przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy.

 • Możliwe do zastosowania okresy rozliczeniowe, w tym możliwość i zasady przedłużenia okresu rozliczeniowego.

 • Przypadki, w których konieczne jest tworzenie rozkładów (harmonogramów) czasu pracy konkretnego pracownika, w szczególności:

 • zasady poprawnego opracowywania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy oraz podawanie ich do wiadomości pracownika;

 • możliwość dokonywania zmian w przekazanych już rozkładach (harmonogramach) czasu pracy.

 • Zasady rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych – definicja i dopuszczalność wykonywania takiej pracy, w tym praca nadliczbowa w ruchomym czasie pracy.

 • Zakazy pracy nadliczbowej (bezwzględne i względne).

 • Zwolnienie pracownika od pracy w celach prywatnych – zasady postępowania, w tym:

 • poprawny, pisemny wniosek o wyjście prywatne;

 • termin na odpracowanie wyjścia prywatnego;

 • przechowywanie wniosków o wyjście prywatne;

 • różnica między wyjściem prywatnym pracownika, a spóźnieniem (zasady odpracowania spóźnienia).

 • Obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych, ponad wymiar czasu pracy oraz w dniu dodatkowo wolnym – podstawa prawna.

 • Ograniczenia w polecaniu pracy nadliczbowej wynikające z obowiązku zachowania okresów odpoczynku. Konsekwencje naruszenia okresu odpoczynku – wyjaśnienia PIP.

 • Limit godzin nadliczbowych.

 • Konieczność rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych, w tym zasady składania przez pracownika wniosku o odbiór czasu wolnego.

 • Obowiązek zapewnienia innego dnia wolnego w przypadku, gdy pracownik pracował w dniu wolnym.

 • Skutki nieoddania innego dnia wolnego.

 • Rozliczanie pracy ponadwymiarowej pracownika zatrudnionego na część etatu.

 • Praca w porze nocnej – zasady jej rekompensowania.

 • Czas pracy a dyżur – zasady poprawnego rekompensowania dyżuru.

 • Czas pracy a szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników (szkolenia wliczane i niewliczane do czasu pracy pracownika).

 • Czas pracy a podróż służbowa pracownika –najnowsze orzecznictwo sądowe.

 • Miejsce pracy a czas pracy.

 • Czynności nie zaliczane do czasu pracy.

 

 1. Poprawne prowadzenie ewidencji czasu pracy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2019 r., w tym:

 • Zasady wydawania kopii całości/ części ewidencji czasu pracy.

 • Opinia PUODO odnośnie zawartości list obecności.

 • Zasady i czas przechowywania list obecności oraz harmonogramów czasu pracy.

 • Dopuszczalność prowadzenia dokumentacji pracowniczej w różnych postaciach (elektronicznej i papierowej).

 • Przechowywanie dokumentacji w formie papierowej – nowy wymóg odpowiedniej temperatury i wilgotności.

 • Wymagania w zakresie przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej m.in. konieczność wprowadzenia procedur tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia między systemami.

 • Minimalne wymagania techniczne dla odwzorowań cyfrowych.

 • Prawidłowe postępowanie w przypadku konieczności dołączenia dokumentu w formie papierowej do dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej.

 

 1. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących okresu i warunków przechowywania dokumentacji pracowniczej – nowy katalog wykroczeń.

 

 

 

 

w cenie szkolenia:


* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe,
* materiały do pracy podczas zajęć,
* poczęstunek biznesowy (lunch),
* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

Zarejestruj Firmę do programu lojalnościowego i płać mniej za wszystkie szkolenia!

Wykładowca

Prawnik, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Prawnik, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wieloletni wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu prawa pracy. Specjalizuje się w praktycznym ujęciu problematyki: nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, urlopów wypoczynkowych, uprawnień rodzicielskich, czasu pracy oraz wynagrodzeń pracowników. Autorka licznych... Czytaj dalej

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij