Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia jednodniowe
Kadry i płace

Szkolenie - PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) NOWY OBOWIĄZEK PODMIOTÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OD 2019 R. PRZEWIDZIANE PRAWEM ETAPY WDRAŻANIA

O szkoleniu

PROGRAM:

 

 

I. USTALENIE OBOWIĄZKU TWORZENIA PPK.

 

 1. Cel utworzenia PPK

 2. Podmiot zatrudniający wg. ustawy o PPK – na którym ciąży obowiązek tworzenia PPK:

 • Pracodawca, nakładca, rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych, zleceniodawca, podmiot, w którym działa rada nadzorcza.

 1. Podmioty wyłączone z obowiązku tworzenia PPK – wyłączenia bezwzględne i warunkowe:

 • Mikroprzedsiębiorcy;

 • Podmioty prowadzące PPE (Pracowniczy Program Emerytalny).

 1. Osoba zatrudniona w rozumieniu ustawy o PPK:

 • Pracownicy, zleceniobiorcy, członkowie rad nadzorczych, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, wykonujący pracę nakładczą – podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów;

 • Czy każda osoba zatrudniona może być członkiem PPK?

 • Samozatrudnieni – czy mogą być uczestnikami PPK?

 1. Termin powstania obowiązku tworzenia PPK:

 • Kryterium liczby osób zatrudnionych;

 • Sposób ustalenia liczby osób zatrudnionych.

 1. Obowiązek podmiotu zatrudniającego zawarcia umów o:

 • Zarządzanie PPK (w postaci elektronicznej);

 • Prowadzenie PPK.

 1. Ewidencja PPK prowadzona przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.

 

II. UTWORZENIE PPK I REALIZACJA ZWIĄZANYCH Z TYM OBOWIĄZKÓW

 

 1. Umowa o zarządzanie PPK zawierana z instytucją finansową:

 • Funduszem inwestycyjnym zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych;

 • Funduszem emerytalnym zarządzanym przez powszechne towarzystwo emerytalne lub pracownicze towarzystwo emerytalne;

 • Zakładem ubezpieczeń;

 

określone ustawą wymagania.

 

 1. Obowiązek wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową a w przypadku jej braku – reprezentacją osób zatrudnionych:

 • Obowiązki informacyjne wobec pracowników;

 • Obowiązek dokonania wyboru przedstawicieli pracowników;

 • Brak porozumienia – konsekwencje;

 • Czy zakładowa organizacja związkowa może być stroną umowy o PPK?

 1. Ustawowe kryteria wyboru instytucji finansowej:

 • Ocena zaproponowanych warunków, efektywność zarządzania, doświadczenie;

 • Ustawowe ustalenie maksymalnego wynagrodzenia za zarządzanie funduszami

 1. Uzależnienie poziomu ryzyka inwestycyjnego od wieku uczestnika (tzw. fundusze zdefiniowanej daty):

 • Automatyczne przypisanie uczestnika PPK do funduszu z uwagi na kryterium wieku;

 • Możliwość dokonywania przez uczestnika PPK bezpłatnej zmiany funduszu.

 1. Ustawowe obowiązki dot. zawarcia umowy o zarządzanie PPK:

 • Prawidłowe ustalenie liczby osób zatrudnionych;

 • Prawidłowe przyjęcie dnia ustalenia stanu zatrudnienia;

 • Podmioty podlegające ustawie o PPK od: 1 lipca 2019 r.; 1 stycznia 2020 r.; 1 lipca 2020 r.; 1 stycznia 2021 r.;

 • Terminy zawarcia umowy o zarządzanie PPK;

 • Terminy zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

 1. Kryterium wieku osoby zatrudnionej decydujące o jej włączeniu do PPK:

 • Osoba ukończyła18 lat – a przed ukończeniem 55 roku życia:

 • zasada automatycznego włączenia do PPK;

 • deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (4-letni okres wyłączenia);

 • możliwość złożenia wniosku o dokonywanie wpłat do PPK;

 • ponowne automatyczne włączenie do PPK po 4-letnim okresie wyłączeni.

 • Osoba ukończyła 55 lat – a przed ukończeniem 70 roku życia:

 • obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego;

 • możliwość złożenia wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

 • Osoba ukończyła 70. rok życia:

 • czy istnieje możliwość zawarcia umowy o prowadzenie PPK na jej wniosek?

 1. Podstawowy zakres treści umowy o zarządzanie PPK.

 2. Kontrola obowiązku zawarcia umów o zarządzanie PPK przez ZUS, PIP i Państwowy Fundusz Rozwoju S.A.

 3. Umowa o prowadzenie PPK – strony umowy a podmioty ją zawierające.

 • Czy konieczny jest udział osoby zatrudnionej przy zawarciu umowy?

 1. Uczestnik PPK – zgodna z prawem możliwość bycia stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK.

 2. Osoba zatrudniona z mocy prawa uczestnikiem PPK w przypadku uchybień podmiotu zatrudniającego.

 3. Obowiązki informacyjne instytucji finansowej wobec uczestnika PPK (jednorazowe i cykliczne).

 4. Podstawowy zakres treści umowy o prowadzenie PPK.

 5. Skutki zmiany miejsca zatrudnienia przez uczestnika PPK – wniosek oraz brak zgody o wypłatę transferową.

 

III. FINANSOWANIE I WYPŁATY Z PPK.

 

 1. Wpłaty do PPK podstawowe i dodatkowe finansowane przez:

 • podmiot zatrudniający – 1,5% i 2,5% – łącznie do 4% wynagrodzenia;

 • uczestnika PPK – 2% i 2% – łącznie do 4% wynagrodzenia.

 • uczestnika PPK – możliwość dokonywania wpłaty w obniżonej wysokości – min. 0,5% wynagrodzenia.

 1. Zasady obliczania i terminy dokonywania wpłat – z wynagrodzenia netto czy brutto, czy wpłaty do PPK wlicza się do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne – praktyczne przykłady.

 2. Zasady obliczania kwoty wolnej od potrąceń – po odliczeniu wpłat do PPK.

 3. Wypłaty dokonywane z Funduszu Pracy – powitalna (250 zł) i dopłata roczna (240 zł).

 4. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania wpłat.

 5. Dopuszczalne prawem przypadki zawieszenia finansowania wpłat do PPK.

 6. Zasady wypłaty środków zgromadzonych w PPK:

 • Przed 60 rokiem życia:

 • na cele mieszkaniowe, na pokrycie wkładu własnego – podlegają obowiązkowi zwrotu;

 • w przypadku poważnego zachorowania (uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka) – maksymalnie 25% środków jednorazowo lub w ratach.

 • Po ukończeniu 60. roku życia:

 • wniosek o wypłatę środków: 25% jednorazowo i 75% w co najmniej 120 - miesięcznych ratach;

 • możliwa jednorazowa wypłata całości środków bądź ich wypłata przez mniejszą liczbę rat – naliczany podatek;

 • możliwość wypłaty w formie świadczenia małżeńskiego.

 1. Dysponowanie środkami prze uczestnika PPK na wypadek jego śmierci, podział środków w przypadku rozwodu.

 

IV. WYPOWIEDZENIE UMOWY ZARZĄDZANIE PPK:

obowiązki podmiotu zatrudniającego.

 

V. PRZEPISY KARNE:

 1. Kary grzywny nakładane na podmiot zatrudniający, który nie dokonuje wpłat do PPK (od 1 000 zł do 1 000 000 zł).

 2. Odpowiedzialność za nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK – grzywna do wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

 

 

 

 

 

 

 

w cenie szkolenia:


* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe,
* materiały do pracy podczas zajęć,
* poczęstunek biznesowy (lunch),
* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

Zarejestruj Firmę do programu lojalnościowego i płać mniej za wszystkie szkolenia!

Wykładowca

Prawnik, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Prawnik, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wieloletni wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu prawa pracy. Specjalizuje się w praktycznym ujęciu problematyki: nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, urlopów wypoczynkowych, uprawnień rodzicielskich, czasu pracy oraz wynagrodzeń pracowników. Autorka licznych... Czytaj dalej

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij