Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia jednodniowe
Podatki i rachunkowość

Szkolenie: Unijny import usług a VAT. Jak rozliczać transakcje wewnątrzwspólnotowe 2020 roku?

O szkoleniu

Cele szkolenia: Przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem wewnątrzunijmym często stają przed problemami prawidłowego rozliczenia tych transakcji. Celem niniejszego szkolenia będzie przedstawienie regulacji i problemów zwianych z ich rozliczeniem. W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem i dostawą towarów, importem usług, a w tym z wewnątrzwspólnotowymi transakcjami trójstronnymi, dostawą, towarów dla której podatnikiem jest nabywca, dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju. W szkoleniu przedstawione zostanie również istotne orzecznictwo dotyczące omawianych kwestii. Szkolenie kładzie nacisk na aspekty praktyczne. Przybliżone zostaną także wprowadzone i planowane zmiany podatku VAT w 2019 r. i 2020 r.

 

 

Program szkolenia:

 

 1. Wewnąrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

  1. WNT – definicja

  2. Wyłączenia z WNT (m.in. nabycie towarów z montażem)

  3. WNT paliw silnikowych

  4. Miejsce opodatkowania WNT

  5. Nieodpłatne otrzymanie towarów a WNT

  6. Obowiązek podatkowy

  7. Podstawa opodatkowania

  8. Reklamacje a WNT

  9. Wysokość podatku

  10. WNT nowych środków transportu

  11. Nabycie towarów od osoby niebędącej podatnikiem

  12. Podatek naliczony od WNT

  13. Szczególne obowiązki ewidencyjne

  14. Faktura wewnętrzna i jej odpowiedniki

 2. Wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

  1. WDT – definicja

  2. Wyłączenia z WDT (m.in. dostawa towarów z montażem, wywóz do innego państwa UE celem dokonania eksportu towarów)

  3. Miejsce dostawy towarów

  4. Obowiązek podatkowy

  5. Podstawa opodatkowania

  6. Reklamacje a WDT

  7. Warunki stosowania stawki 0%

  8. Wymagana dokumentacja - faktura, specyfikacja, dokumenty przewozowe, dokumenty dodatkowe

  9. zmiany w zakresie dokumentacji niezbędnej dla stawki 0% dla WDT od 1 stycznia 2020 r.

  10. Rozliczenie WDT przy braku wymaganej dokumentacji

  11. WDT nowych środków transportu

  12. Wywóz próbek i prezentów o małej wartości

  13. Szczególne obowiązki ewidencyjne

 3. Magazyn konsygnacyjny – wybrane zagadnienia

  1. zmiany w zakresie dostaw/nabyć do/z magazynu konsygnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.

 4. Wewnatrzwspólnotowe transakcje trójstronne – wybrane zagadnienia

 5. Import usług

  1. Import usług

  2. Zmiany w zakresie opodatkowania bonów towarów/kart przedpłaconych a import usług

  3. Miejsce świadczenia usług świadczonych

- miejsce świadczenia usług dla podatników - zasada

- miejsce świadczenia usług dla niepodatników - zasada

- szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia, w szczególności: usługi związane z nieruchomości; usługi w zakresie edukacji, sportu , kultury itp.; usługi telekomunikacyjne nadawcze dla konsumentów z UE; usługi niematerialne dla niepodatników spoza UE w tym zmiany od 1 stycznia 2019 r.; usługi turystyki opodatkowane w formie marży

  1. Obowiązek podatkowy

  2. Podstawa opodatkowania

  3. Wysokość podatku

- stawki 23 i 8% - „bezterminowe” przedłużenie tych stawek

- stawki 5 i 0%

- kiedy import usług korzysta ze zwolnienia

- od 1 kwietnia 2020 r. ma być stosowana nowa matryca stawek podatkowych (przepisy przejściowe, wiążąca informacja stawkowa)

  1. Ulga na złe długi, w tym zmiany od 1 stycznia 2019 r.

  2. Faktury i kasy fiskalne

- zasady wystawiania faktur i e-faktur (faktur korygujących i duplikatów) w transakcjach zagranicznych

- faktura wewnętrzna i jej odpowiedniki

- strukturyzowana faktura w zamówieniach publicznych od 18 kwietnia 2019 r.

- kasy fiskalne on line i Centralne Repozytorium Kas od 1 maja 2019 r.

- do kiedy można stosować stare kasy fiskalne

- warunki stosowani kas fiskalnych

- zasady zwolnień z kasy

D Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabycie – wybrane zagadnienia

 1. Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabycie – wybrane zagadnienia

 2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju – wybrane zagadnienia

 3. Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej

- podstawa opodatkowania wykazana w walucie obcej a denominowana w walucie obcej

 1. Rejestracja VAT, VAT UE

  1. Rejestracja VAT i VAT UE, oraz wprowadzone i planowane zmiany

  2. Deklaracje podatkowe i informacje podsumowujące VAT UE

 2. Podatek naliczony w transakcjach wewnątrzwspólnotowych :

  1. warunki odliczenia podatku naliczonego związane z WDT, eksportem usług, dostawą towarów poza terytorium kraju

  2. podatek naliczony powstały z przekształcenia podatku należnego od WNT, import usług i dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

  3. podatek naliczony od pojazdów samochodowych

  4. terminy odliczenia podatku naliczonego, w tym podatek naliczony od WNT i importu usług

  5. odliczenie częściowe i proporcjonalne

  6. prewskaźnik – kogo dotyczy

  7. zasady zwrotu VAT dla „eksporterów” usług, w tym zmiany od 1 stycznia 2019 r.

  8. katalog wyłączeń prawa do odliczenia

 3. Jednolity Plik Kontrolny

  1. JPK_FA, od grudni 2019 r. nowy schemat JPK_Fa(3)

  2. JPK_FA_RR nowa struktura od 1 września 2019 r.

  3. JPK_VAT

  4. od 1 kwietnia 2020 r. nowy schemat JPK_VAT, w wariantach: JPK_V7 i JPK_V7K (przepisy przejściowe, kary porządkowe)

  5. rewolucja w prowadzeniu ewidencji podatnika VAT czynnego - rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług od 1 kwietnia 2020 r.

 4. Podzielona płatność i rachunek VAT a transakcje wewnątrzunijne

- od 1 września 2019 r. nabywca płacąc nie w podzielonej płatności może odpowiadać za niezapłacony przez sprzedawcę VAT

- od 1 listopada 2019 r. likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym i zastąpienie go przymusową podzielona płatnością (katalog towarów i usług objętych przymusową podzieloną płatnością, obowiązki sprzedawcy i nabywcy, sankcje, zmiany w rachunku VAT)

 1. Pozostałe zmiany w 2019 r. i 2020 r.

  1. rejestr podatników VAT z archiwum i wykazem kont bankowych – od 1 września 2019 r. (zapłata na rachunek nie ujęty w wykazie – zmiany w KP i odpowiedzialności solidarnej od 1 styczna 2019 r.)

  2. modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części - od 1 września 2019 r.

  3. obniżeniu wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej - od 1 września 2019 r.

  4. zmiany w zakresie zwolnienia podmiotowego - od 1 września 2019 r.

  5. zmiany w zakresie rejestracji VAT - od 1 września 2019 r.

  6. zmiana zasad wystawienia faktur VAT RR oraz zryczałtowanego zwrotu podatku - od 1 września 2019 r.

  7. uzależnienie możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy - od 1 stycznia 2020 r.

 2. Skutki Brexitu dla polskich firm

 3. Sankcje karno-skarbowe związane z rozliczeniem i dokumentowaniem podatku VAT

 4. Odpowiedzi na pytania uczestników


 


w cenie szkolenia:
* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe,
* materiały do pracy podczas zajęć,
* poczęstunek biznesowy (lunch),
* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

Zarejestruj Firmę do programu lojalnościowego i płać mniej za wszystkie szkolenia!

Wykładowca

Szymankiewicz Marcin
Szymankiewicz Marcin

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW i Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, specjalizujący się w tematyce podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach podatkowych oraz dziale podatkowym... Czytaj dalej

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij