Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia jednodniowe
Podatki i rachunkowość

Szkolenie - Faktury i e-faktury w 2020 r. - rewolucja w zasadach prowadzenia ewidencji podatnika VAT czynnego

O szkoleniu

Cele szkolenia: W szkoleniu przedstawione zostaną zagadnienia związane zasadami wystawiania faktur oraz rozliczania podatku VAT w tym m.in. obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, odliczania podatku VAT, rozliczania odwrotnego obciążenia, podzielonej płatności, JPK. Omówione zostaną zasady wystawiania ustrukturyzowanych faktur w zamówieniach publicznych, które mają obowiązać od 18 kwietnia 2019 r. Przedstawione zostaną także już wprowadzone i planowane zmiany podatku VAT w 2019 i 2020 r., w szczególności likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym i wprowadzenie w jej miejsce przymusowej płatności; zastąpienie JPK_VAT schematem JPK_VDEK, zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów, oraz zmiany w zakresie faktur dokumentujących WDT W szkoleniu przedstawione zostanie również istotne orzecznictwo dotyczące omawianych kwestii. Szkolenie kładzie nacisk na aspekty praktyczne.

 

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się wystawieniem faktur oraz rozliczaniem podatku od towarów i usług w przedsiębiorstwach.

 

Program:

  1. Obowiązek udokumentowania transakcji fakturą

a. Kiedy wystawiamy polska fakturę

- kiedy wystawiamy fakturę obowiązkowo a kiedy na żądanie

b. Podmioty (sprzedawcy) uprawnieni do wystawienia faktury, w tym:

- zasady samofakturowania

- faktury wystawiane przez podmioty trzecie

- faktury VAT RR

c. Rodzaje faktur w kontekście JPK_FA

- od grudnia 2019 r. nowy schemat JPK_Fa(3), stosowany za okresy od listopada 2019 r.

d. Dane, która powinna zawierać faktura (bieżące problemy), w tym:

- stosowanie nazw skróconych

- numer NIP indywidualnych nabywców

- numeracja faktur

- uwidacznianie rabatu w treści pierwotnej faktury

- faktury dokumentujące sprzedaż zwolnioną

- faktury dokumentujące sprzedaż w systemie odwrotnego obciążenia

- faktury uproszczone

- faktury wystawiane w kwotach brutto

- faktury zaliczkowe

- faktura pro forma – czy rodzi obowiązek podatkowy

- faktury walutowe

- zaokrąglanie podstaw opodatkowania i kwot podatku na fakturach

h. Egzemplarze faktur i e-faktur (brak oznaczeń KOPIA/ORYGINAŁ)

i. Pojęcie autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury – wątpliwości i kontrowersje

j. Terminy wystawiania faktur

2. Faktury elektroniczne

a. Definicja faktury elektronicznej

b. Akceptacja nabywcy na otrzymywanie e-faktur

c. Sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury

- bezpieczny podpis elektroniczny

- umowa w sprawie EDI

- pozostałe sposoby zapewnienia autentyczności obchodzenia i integralności treści faktury (metody kontroli biznesowej i rozwiązania informatyczne)

d. Forma faktury korygujące i duplikaty e-faktur

e. Co powinna zawierać e-faktura i kiedy należy ją wystawić?

f. Pojęcie „wystawienia” i „otrzymania” e-faktury

3. Faktury korygujące, noty korygujące, anulowanie faktury, duplikaty faktur

a. Faktura korygująca

- faktura korygująca wystawiana w przypadku udzielenia rabatu (w tym rabaty zbiorcze), zwrotu towaru i zwrotu zaliczek

- kiedy rabat powinien być uwidoczniony w treści faktury pierwotnej, a kiedy wystawiamy fakturę korygującą

- faktura korygująca wystawiana w przypadku podwyższenia ceny

- faktura korygująca wystawiana w przypadku stwierdzenia pomyłek

- faktura korygująca w przypadku zmiany nabywcy – nowe podejście do problemu organów podatkowych

- co powinna zawierać faktura korygująca

- rozliczenie faktury korygującej na minus (obowiązek posiadania potwierdzenia jej odbioru) i na plus

b. Nota korygująca

c. Kiedy możliwe jest anulowanie faktury

d. Duplikat faktury

e. faktury VAT marża

f. odpowiedniki faktur wewnętrznych

4. JPK_VAT

- faktura korygująca i nota korygująca – kiedy trzeba złożyć korektę JPK_VAT

- zastąpienie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7 (VAT-7K) nowym schematem JPK_VAT (w wariantach: JPK_V7 i JPK_V7K) od 1 kwietnia 2019 r. (przepisy przejściowe dla niektórych podatników)

- rewolucja w zasadach prowadzenia ewidencji podatnika VAT czynnego - rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług od 1 kwietnia 2020 r.

- kary porządkowe za błędy w JPK-VDEK i ewidencji VAT podatnika czynnego

- nowe zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów w JPK_VAT od 1 kwietnia 2020 r.

5. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych od 18 kwietnia 2019 r.

6. Rozliczenie faktury na gruncie podatku VAT

a. Faktura a obowiązek podatkowy

- kiedy wystawienie faktury rodzi obowiązek podatkowy

b. Podstawa opodatkowania

- problem dotacji, subwencji itp. dopłat

- co włączamy do podstawy a co z niej wyłączamy

- refaktura mediów,

c. Wysokość opodatkowania – wybrane zagadnienia

- stawki 23, 8 , 5 i 0% oraz zwolnienie z VAT

- nowa matryca stawek podatkowych – ma być stosowana od 1 kwietnia 2020 r.

- przepisy przejściowe dotyczące niektórych stawek VAT

- wiążąca informacja stawkowa

- zmiany w zakresie zwolnienia podmiotowego od 1 września 20119 r.

d. Faktura a prawo do odliczenia podatku naliczonego

- faktura jako źródło podatku naliczonego

- ograniczenie kwoty podatku naliczonego: pojazdy samochodowe, wytworzenie nieruchomości i prewskaźnik

- błędy i pomyłki w treści faktury, w tym w stawce podatku, a prawo do odliczenia podatku naliczonego

- termin odliczenia podatku naliczonego a posiadanie faktury

- zasady odliczania VAT w odwrotnym obciążeniu, także WNT i import usług

- katalog wyłączeń z prawa do odliczenia podatku naliczonego

- częściowe i proporcjonalne odliczenie podatku naliczonego i korekta odliczenia proporcjonalnego

- odliczenie podatku naliczonego w przypadku otrzymania duplikatu faktury

- rozliczenie podatku naliczonego in plus i in minus z otrzymanej faktury korygującej

- metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

e) pozostałe wybrane kwestie związane z rozliczeniem faktury

- ulga na złe długi i zmiany od 1 stycznia 2019 r.

- tzw. puste faktury

6. Przechowywanie faktur i e-faktur

7. Sprzedaż ewidencjonowana na kasie fiskalnej

- kasy fiskalne on-line i Centralne Repozytorium Kas od 1 maja 2019 r.

- do kiedy można stosować stare kasy fiskalne

- kto ma obowiązek wymienić kasę na kasę on-line i kiedy

- zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych od 1 maja 2019 r.

- ulga na zakup kasy - ważne zmiany od 1 maja 2019 r.

- korekta obrotu paragonowego

- faktury wystawiane do paragonu fiskalnego dla podatników od 1 stycznia 2019 r.

8. Podzielona płatność, rachunek VAT, odwrotne obciążenie oraz wykaz podatników VAT

- od 1 września 2019 r. ma być wykaz podatników VAT z archiwum i wykazem kont (zaplata na inny rachunek niż ujęty w wykazie ma być NKUP)

- odpowiedzialność nabywcy za niezapłacony przez sprzedawcę VAT w przypadku zapłaty z pominięciem podzielonej płatności – zmiana od 1 stycznia 2019 r.

- od 1 listopada 2019 r. likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym i wprowadzenie podzielonej płatności na niektóre towary i usługi (faktura ma zawierać wyrazy „podzielona płatność”, sankcje, rachunek VAT po nowemu, przepisy przejściowe dotyczące podzielonej płatności, zmiany w zakresie KUP)

9. Ważne zmiany od 1 stycznia 2019 r.

- nowe zasady opodatkowania bonów towarowych

- zmiany w zakresie ulgi na złe długi – skrócenie okresu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności do 90 dni

10. Pozostałe ważne oczekujące zmiany :

- nowa definicja pierwszego zasiedlenia od 1 września 2019 r.

- elektroniczne faktury VAT RR od września 2019 r.

- zmiany w zakresie zwolnienia podmiotowego od 1 września 2019 r.

- zmiany w zakresie rejestracji VAT od 1 września 2019 r.

- zmiany w zakresie dokumentowania WDT od 1 stycznia 2019 r.

- planowane zmiany w zakresie magazynów konsygnacyjnych i dostaw łańcuchowych

9. Skutki Brexitu dla polskich firm

10. Sankcje karno-skarbowe za wadliwe lub nierzetelne wystawienie faktury

11. Wybrane orzecznictwo TSWE, NSA i WSA w sprawie podatku VAT

- m.in. wyroki TSWE dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego d robót budowlanych, kart paliwowych, usług gastronomicznych, ulgi na złe długi

12. Odpowiedzi na pytania uczestników

 


 

 

w cenie szkolenia:


* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe,
* materiały do pracy podczas zajęć,
* poczęstunek biznesowy (lunch),
* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

Zarejestruj Firmę do programu lojalnościowego i płać mniej za wszystkie szkolenia!

Wykładowca

Szymankiewicz Marcin
Szymankiewicz Marcin

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW i Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, specjalizujący się w tematyce podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach podatkowych oraz dziale podatkowym... Czytaj dalej

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij