Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia kilkudniowe
Administracja, Samorząd, Oświata

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA

O szkoleniu

KURS NADAJE UPRAWNIENIA DO PEŁNIENIA FUNKCJI ARCHIWISTY ZAKŁADOWEGO I KOORDYNATORA CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH

 

Program:

Dzień 1

WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
Przepisy wykonawcze do ustawy archiwalnej;
Przepisy branżowe (resortowe);
Obowiązki państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych tworzących i nietworzących materiały archiwalne.
KWALIFIKACJA ARCHIWALNA WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI
Kryteria oceny wartości dokumentacji;
Podział dokumentacji na kategorie archiwalne;
Materiały archiwalne typowe;
Materiały archiwalne specyficzne;
Dokumentacja niearchiwalna;
Dokumentacja kategorii BE;
Okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji;
Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej od 2019 r.
ORGANIZACJA PRACY KANCELARYJNEJ
Typowy obieg dokumentacji;
Elektroniczny system obiegu dokumentacji;
Systemy kancelaryjne;
Instrukcja kancelaryjna – zakres przedmiotowy, znakowanie spraw, komórki merytoryczne i wspomagające – obowiązki;
Rzeczowy wykaz akt – budowa, rozbudowa, uzupełnianie, monitorowanie;
Procedura ustalania przepisów w porozumieniu z archiwum państwowym – praktyczne wskazówki;
Wspólne przepisy kancelaryjno-archiwalne.

Dzień 2

ORGANIZACJA I ZADANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO I SKŁADNICY AKT
Miejsce w strukturze organizacyjnej;
Cele i zadania;
Personel archiwum zakładowego i składnicy akt;
Lokal i wyposażenie a.z. i s.a.;

Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych – prawa i obowiązki archiwisty;
Gromadzenie i układ akt w a.z. i s.a.;
Udostępnianie akt – najważniejsze zasady;
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;
Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego (roczny harmonogram prac).
KONTROLE ARCHIWALNE
Procedura kontroli;
Protokół kontroli;
Wystąpienia pokontrolne;
Prawa i obowiązki jednostki kontrolowanej;
Obowiązki i nowe uprawnienia organu kontrolującego.
VI.    BRAKOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ
Podstawy prawne brakowania dokumentacji;
Procedura brakowania;
Ekspertyza archiwalna;
Brak zgody na brakowanie;
Wyłączenie dokumentacji z procedury brakowania;
Wątpliwości w zakresie kwalifikacji dokumentacji – co wtedy?
Brakowanie dokumentacji w podmiotach prywatnych;
Zmiana kwalifikacji archiwalnej dokumentacji – jak dokonać zmiany w środkach ewidencyjnych?

Dzień 3

PRZEJMOWANIE/PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Zawiadomienie o rozpoczęciu prac porządkowych (opracowanie wzoru zgodnego z aktualnymi wymogami);
Procedura przekazania;
Standardy porządkowania materiałów archiwalnych (w tym technicznych, ulotnych, etc);
Standardy ewidencjonowania materiałów archiwalnych;
Standardy technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych;
Przygotowanie rysu historycznego twórcy;
Materiały archiwalne na nośnikach elektronicznych – wymagania technicznych formatów i informatycznych nośników danych.


VIII. PROFILAKTYKA I KONSERWACJA (zabezpieczająca, ratunkowa, restauracyjna)
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ZAKRESIE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI OSOBOWEJ I PŁACOWEJ PRACODAWCÓW O CZASOWYM OKRESIE PRZECHOWYWANIA

POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJA W PRZYPADKU TRWAŁEGO ZAPRZESTANIA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ (1h)
Postępowanie z materiałami archiwalnymi;
Postępowanie z dokumentacja niearchiwalną;
Pozostawienie materiałów archiwalnych u następcy prawnego – tryb i warunki.

ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W ARCHIWUM
WARSZTATY  
Rozpoznanie przynależności zespołowej;
Segregacja dokumentacji;
Systematyzacja dokumentacji w obrębie zespołu;
Weryfikacja kategorii archiwalnych;
Brakowanie dokumentacji ‘przeterminowanej’;
Archiwizowanie materiałów archiwalnych;
Archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej;
Formowanie jednostek archiwalnych;
Opisywanie teczek/uzupełnianie opisów;
Inwentaryzacja jednostek archiwalnych;
Znakowanie dokumentacji;
Opracowanie rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego;
Ustalanie archiwum państwowego właściwego w kwestii przejęcia materiałów archiwalnych;
EGZAMIN

Wykładowca

Rzewuska Anna
Rzewuska Anna

Absolwentka studiów magisterskich na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz licznych kursów archiwalnych i metodycznych, organizowanych przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej SAP i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.... Czytaj dalej

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij