Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia kilkudniowe
Inne

Szkolenie dwudniowe: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I JEGO POTENCJAŁEM - KLUCZOWE KOMPETENCJE ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO KIEROWNIKÓW

O szkoleniu

PROGRAM:

 

Dzień I

 1. Podejmowanie decyzji - zrozumienie własnych wyborów. Pozycja i postawa kierownika w organizacji

 2. Czynności i działania wykonywane w miejscu pracy

  • diagnoza zarządzania własnym czasem i czasem pracy personelu

  • złodzieje czasu- sporządzenie rejestru; weryfikacja

  • analiza własnej aktywności intelektualnej- test optymalizacji czasu

 3. Zakres kierowania zespołem (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola) i style kierowania personelem- określenie kompetencji menedżera.

 4. Definiowanie celu i procedura jego realizacji

  • zakres i czas realizacji celu- metoda pracy z celem

  • zasoby i możliwości wsparcia w podejmowaniu wyzwań i codziennej realizacji celów

  • ramy czasowe i proces finalizacji- wypracowanie efektu końcowego.

 5. Korzyści wynikające z efektywnego gospodarowania czasem, planowania, budowania harmonogramu, wdrożenia działań- kadry kierowniczej i jej personelu.

 6. Praktyczne wyznaczanie priorytetów w zarządzaniu czasem

  • reguła 80/20 V. Pareto- praktyczne warunki stosowania

  • kryterium pilności i ważności w zasadzie Eisenhowera- praca z priorytetami.

 7. Skuteczna metody w planowaniu własnej aktywności zawodowej w relacjach z przełożonym i zespołem pracowniczym. Napięcie w roli- kierownik byłym współpracownikiem.

Dzień II

 1. Sprawność w prowadzeniu komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu zespołem i asertywność

  • poprawne komunikowanie- bariery i program naprawczy

  • pozytywny obraz siebie i celowa autoprezentacja

  • eliminowanie przeszkód, wzmacnianie wizerunku własnego i Firmy

  • przekaz informacji, pytania, słuchanie, parafraza, informacja zwrotna- efekty

  • wyznaczanie zadań, kierowanie poleceń, korzystne wystąpienie wobec zespołu- trudne sytuacje i sposoby ich rozwiązywania- giełda pytań i odpowiedzi

  • otwartość, bezpośredniość, odpowiedzialność w zarządzaniu sobą i personelem.

 2. Motywacja i motywowanie zespołu

* intensywność motywacji i sprawność działania- skuteczne kierowanie

zespołem w oparciu o analizę krzywej Yerkesa-Dodsona, określanie

punktu krytycznego”

* przebieg procesu motywowania na przykładzie schematu motywacyjnego

Griffina- analiza procesu motywowania- na przykładach

* warunki efektywnego motywowania; motywowanie zespołu w projekcie-

podział ról, kontrola i ocena.

 

 1. Efektywne planowanie dnia pracy, delegowanie i wyznaczanie zadań pracownikom (delegowanie: obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności; 6 stopni delegowania wg Shermana). Indywidualne określenie stylu komunikowania się i kierowania zespołem.

 2. Doskonalenie umiejętności kierowania personelem- zarządzanie: harmonogramem, zakresem, zasobami, budżetem, ryzykiem, jakością, komunikacją.

 3. Optymalne planowanie, zarządzanie sobą i zespołem a zysk czasu i redukcja poziomu stresu- podsumowanie korzyści.

 4. Doskonały menedżer- Jak wykorzystać czynniki „twarde” i „miękkie” w kierowaniu zespołem. Skuteczne monitorowanie pracy i wzrost efektywności zespołu.

 5. System RAPID- zintegrowany, uczący się zespół.

 6. Ocena umiejętności menedżerskich /osobistych i interpersonalnych/- wyznaczniki skutecznego funkcjonowania kierowników w oparciu o zrealizowany program szkoleniowy. Podsumowanie szkolenia.

 

2. CELE I KORZYŚCI

 • zwiększenie motywacji do skutecznego zarządzania sobą i zespołem

 • wzmocnienie umiejętności planowania i realizacji celów

 • poznanie metod i reguł efektywnego zarządzania personelem i czasem

 • pogłębienie umiejętności eliminowania barier w codziennej pracy

 • sprawność konsekwentnego budowania własnej kariery i rozwoju potencjału zespołu

 • rozwój umiejętności kreowania pozytywnego obrazu siebie i asertywności

 

3. METODYKA SZKOLENIA

 

Przyjęty model doskonalenia kompetencji menedżerskich kierowników zakłada:

1. Dokonanie wstępnej oceny potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia

2. Kształcenie umiejętności w powiązaniu z wiedzą teoretyczną na kanwie wykładu interaktywnego, z wykorzystaniem: testów, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji zogniskowanej, scenek rodzajowych bazujących na doświadczeniu zawodowym kierowników, przypadków sytuacyjnych, sesji pytań i odpowiedzi, odgrywania ról

/ teoria, analiza i ćwiczenie umiejętności zorientowane na praktykę/.

3. Praktykowanie i transfer uzyskanej w trakcie szkoleń wiedzy do rzeczywistych sytuacji zawodowych menedżerów. Motywowanie do rozwoju osobistego i przenoszenia doświadczeń zdobytych w trakcie szkoleń na grunt pozazawodowy / domowo – rodzinny, towarzyski / w celu wzmocnienia i utrwalenia efektów szkolenia.

4. Ewolucję doskonalenia kompetencji poprzez

podsumowywanie wiedzy i umiejętności oraz integrowanie zdobytej wiedzy.

4. Realizację indywidualnych planów działania.

5. Ankietę ewaluacyjną dotyczącą przebiegu, wartości merytorycznej prezentowanych zagadnień i jakości szkolenia.

 

4. ZAKŁADANE EFEKTY SZKOLENIOWE

 

Kierownik uzyskał i potrafi praktycznie wykorzystać wiedzę i umiejętności,

dookreślając we własnej pracy zawodowej:

1. Co jest ważne w jego pracy.

2. W jaki sposób osiągnąć to, co ważne.

3. Jakimi technikami uzyskać pożądane efekty w kierowaniu zespołem.

4. W jakim czasie wykonać zadania w sposób optymalny, ze względu na wyznaczone do realizacji cele.

5. Po czym rozpoznać skuteczność w procesach kierowania personelem.

6. Które z dostępnych środków i zasobów będą najbardziej przydatne w dalszej działalności / z zapewnieniem jej efektywności /.

 

Dysponuje kompetencjami w zakresie:

 

1. Samoanalizy i rozumienia relacji interpersonalnych.

2. Budowania i doskonalenia potencjału zespołu.

3. Podejmowania decyzji i wyznaczania zadań.

4. Pobudzania innowacji i racjonalnego rozwiązywania problemów.

5. Kierowania konfliktem i konfrontacjami interpersonalnymi.

6. Wyznaczania priorytetów, dzielenia się władzą, skutecznego delegowania.

7. Efektywnego zarządzania czasem i sobą w czasie.

8. Rozwijania równowagi wewnętrznej i radzenia sobie ze stresem.

9. Twórczego podejścia i asertywności we wprowadzaniu zmian.

10. Samodoskonalenia i rozwoju osobistego.

 

 

 

 

Wykładowca

Kocik Zbigniew
Kocik Zbigniew

Doświadczony wykładowca, szkoleniowiec i trener. Autor wielu programów edukacyjnych, szkoleniowych i badawczych. Ekspert z zakresu komunikacji społecznej, fizjonomiki (program autorski), gelotologii. W ramach prowadzonych szkoleń specjalizuje się w dziedzinach:... Czytaj dalej

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij