Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia online - zakończone certyfikatem!
Podatki i rachunkowość

Szkolenie on-line: SPECUSTAWA: jakie daje możliwości i rozwiązania prawne - tylko praktyczna wiedza!

O szkoleniu

Możliwości uruchomienia oraz zastosowania rozwiązań prawnych w obszarze regulacji podatkowych oraz wybranych regulacji prawnych związanych z zatrudnieniem przy wykorzystaniu ułatwień wynikających z aktualizacji specustawy

 

- ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw


 

Celem szkolenia jest przedstawienie szczególnych rozwiązań wynikających z opublikowanej w dniu 31 marca 2020r. nowelizacji specustawy mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym które zostały wywołane rozprzestrzenianiem się COVID-19. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione wybrane mechanizmy opracowanego pakietu osłonowego dla firm, który w założeniu ma za zadanie zapobiec utracie ich płynności. Nowelizacja pozwala na uruchomienie nadzwyczajnych instrumentów wspierających przedsiębiorców. Dokonuje ona szeregu zmian w przepisach podatkowych wprowadzając nowe mechanizmy których wykorzystanie wymaga znajomości zagadnień które składają się na program szkolenia.  

 

Program

 

 1. Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez ochronę miejsc pracy – instrumenty pozwalające na wsparcie przedsiębiorcy będącego pracodawcą ze środków Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

 2. Zmiany w zakresie podatku od nieruchomości

 3. Zmiany w zakresie opłaty prolongacyjnej w podatkach

 4. Zmiany w zakresie opłaty prolongacyjnej w składkach ZUS

 5. Wprowadzenie prawa do świadczenia postojowego

 6. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych

 

 1. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

 2. Zmiany w zakresie spełnienia świadczenia, załatwienia sprawy, wydania opinii, oraz wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie

 

 1. Zawieszenie postępowań podatkowych

 

 1. Wstrzymanie postępowań egzekucyjnych

 2. Zmiany w zakresie biegu terminów przewidzianych w przepisach prawa administracyjnego

 3. Zmiana w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych

 4. Zmiany w zakresie zwolnienia ze składek ZUS

 5. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym:

 

- szczególne rozwiązania w zakresie strat podatkowych,

- podwyższenie limitu niektórych zwolnień przedmiotowych,

- zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych w 2020r. przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przychodów z tytułu niektórych świadczeń,

- zasady odliczenia darowizn przekazanych w 2020r. na przeciwdziałanie COVID-19,

- prolongata terminu przekazania zaliczek na podatek od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu 2020r.,

- przesunięcie terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020r.,

- zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów w stosunku do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy obowiązani są do zwiększania dochodu będącego podstawą obliczenia należnych w 2020 roku zaliczek miesięcznych (kwartalnych) z pozarolniczej działalności gospodarczej o niezapłacone w terminie zobowiązania,

- umożliwienie podatnikom PIT, opłacającym w 2020 roku zaliczki miesięczne w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b–6i ustawy PIT, rezygnację z tej formy w odniesieniu do zaliczek należnych za okres marzec–maj 2020 roku.

 

 1. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie:

- rozliczania strat podatkowych za 2020r. przez podatników podatku CIT,

- odliczania darowizn dla podatników podatku CIT,

- odroczenia w płatności podatku od przychodów z budynków,

- tzw. złych długów, z uwzględnieniem specyfiki tego podatku w zakresie roku podatkowego,

- zaliczek uproszczonych, z uwzględnieniem specyfiki tego podatku w zakresie roku podatkowego.

 1. Zmiany ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

- odliczenia z tytułu darowizn przekazanych w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19,

- regulacje dotyczące zwolnienia z obowiązku zwiększenia przychodów ze względu

na tzw. złe długi.

 

 1. Zmiany w ustawie z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

 

- odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników

 

 1. Zmiany w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w tym m.in.:

 

- przesunięcie o trzy miesiące terminu stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT,

- przesunięcie w czasie zasad związanych z wydawaniem i stosowaniem (moc wiążąca i ochrona dla podatników) wiążących informacji stawkowych (WIS)

 

 1. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przygotowanie uczestników do szkolenia online:

 • szkolenie online odbywa się poprzez platformę internetową, link do konkretnej sesji szkoleniowej zostanie przesłany na adresy email uczestników przed zajęciami

 • szkolenie online odbywa się na komputerze uczestnika kursu, zatem wymagany jest komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu

 • szkolenie online wymaga stabilnego dostępu do internetu (najlepiej stałe łącze)

 • szkolenie online zaczyna się o wyznaczonej godzinie – uczestnicy szkolenia powinni być wtedy zalogowani do systemu i gotowi do transmisji

   

* Materiały autorskie objęte są prawami autorskimi, dlatego też firma UNIVERS Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski Sp. zo.o. nie wyraża zgody na ich powielanie, rozpowszechnianie oraz udostępnianie osobom nieuprawnionym. Nie wyrażamy również zgody na nagrywanie wykładu.

 

Uwaga: Prosimy nie mylić szkoleń realizowanych online z usługami typu e-learning. Szkolenia e-lerningowe polegają na udostępnieniu zainteresowanym odpłatnie materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki bez kontaktu z wykładowcą.

 

w cenie szkolenia:
* 4 godziny wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe na maila przed szkoleniem,

Szkolenie zakończone certyfikatem!

 

Wykładowca

Perlikowski Marcin
Perlikowski Marcin

Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek prawo), doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Biegły... Czytaj dalej

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij