Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia online - zakończone certyfikatem!
Podatki i rachunkowość

ON-LINE: Zmiany w JPK VAT oraz fakturowanie w 2021 .

O szkoleniu

Cele szkolenia: W szkoleniu przedstawione zostaną zagadnienia związane zasadami wystawiania faktur. Przedstawione zostaną także podstawowe zasady rozliczania podatku VAT niezbędne dla prawidłowego wystawienia faktury. Omówione  zostaną także zmiany w podatku VAT wprowadzone i planowane w 2021 r., w tym zmiany wynikające z tzw. pakietu e-commerce, zmian w JPK_VAT, nowelizacji VAT i Prawa bankowego.  


Program:

1.  Kiedy wystawiamy polska fakturę   
- kiedy wystawiamy fakturę obowiązkowo, a kiedy na żądanie (osoby indywidualne; sprzedaż zwolniona, także dla firm)
2. Rodzaje faktur
- faktury VAT (faktury, faktury zaliczkowe, faktury VAT marża, faktury uproszczone, faktury do paragonów, paragony jako faktury uproszczone)
- faktura VAT RR
2. Podmioty uprawnione  do wystawienia faktur VAT:
- sprzedawca
- nabywca (samofakturowanie)
- osoby trzecie: z mocy prawa (np. komornicy sądowi) i pełnomocnicy (np. biura rachunkowe)
3. Obowiązek przekazania danych z faktury sprzedaży w schemacie JPK_Fa, kiedy JPK_FA(2) a kiedy JPK_Fa(3)
4. Dane, która powinna zawierać faktura:
-  data wystawienia (w tym data wystawienia faktury elektronicznej)
- data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zaliczki, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury
- kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę
- imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (problem nazw skróconych)
- numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
- numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi
- numer identyfikacji VAT czy to zawsze numer NIP
- w niektórych transakcjach wewnątrzwspólnotowych stosujemy tzw. numery VAT UE
- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
- miara i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
- cena jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto)  
- kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
- wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
- stawka podatku
- suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
-  kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
-  kwotę należności ogółem
- sprzedaż zwolniona na fakturze – obowiązek wskazania podstawy prawnej na fakturze
- wyrazy „metoda kasowa” na fakturze
- wyrazy „ samofakturowanie” na fakturze
- kiedy wyrazy „odwrotne obciążenie ” na fakturze  
- wyrazy „ mechanizm podzielonej” – 30% sankcja za ich brak  
- wyrazy „procedura marży dla biur podróży” na fakturze
- wyrazy procedura marży - towary używane", "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" na fakturze
- szczególne dane na fakturach WDT nowych środków transportu
- szczególne dane dla faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej)
- faktury uproszczone, w paragon jako faktura uproszczona
- faktura w przypadku cen urzędowych
 - zaokrąglenia na fakturze
- faktury dokumentujące WDT, w tym najnowsze zmiany w tym zakresie
- faktury dokumentujące „eksport usług”
- faktury dokumentujące dostawy towarów poza terytorium kraju
- faktury walutowe
5. Faktura zaliczkowa
- kiedy wystawiamy fakturę  zaliczkową
- dane jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa
- kiedy faktura końcowa – czy zawsze i problem „zerowej” faktury końcowej
- faktura proforma a faktura zaliczkowa
6. Sposób wystawienia faktury
- egzemplarze faktur papierowych
- egzemplarze faktur elektronicznych
- rozróżnienie KOPIA/ORYGINAŁ
7. Faktury do paragonu
- obowiązek dołączania paragonu do faktury
- paragon do faktury elektronicznej
- paragon elektroniczny – z kasy on line a faktur
- paragon jako faktura uproszczona
- kasy wirtualne a faktura
8. Terminy wystawienia faktur
- zasada ogólna (na 30 dni przed i do 15 następnego miesiąca)
- termin wstawienia faktur zaliczkowych
- termin na faktury dotyczące: książek, czasopism, robót budowlanych
- termin wystawienia faktury na najmu (dzierżawy, leasingi) i media
9. Forma faktury
- faktury tradycyjne (papierowe)
- faktury elektroniczne
- pojęcia autentyczności, integralności i czytelności faktury i e-faktury
- ustrukturyzowane faktury w zamówieniach publicznych
10. Faktura elektroniczna
- warunki stosowania: akceptacja nabywcy
- faktury w PDF, podpis kwalifikowany i EDI
- dane jakie powinna zawierać
11. Ustrukturyzowana faktura w zamówieniach publicznych
- kiedy stosujemy i dla kogo jest obowiązkowa
- forma: tylko XML
- obowiązek posiadania konta na platformie
- dane wymagane dla faktury ustrukturyzowanej
12. Dokumenty korygujące
- faktura korygująca: przypadki kiedy wystawiamy (rabaty, zwroty towarów i zaliczek, pomyłki, podwyższenie ceny), dane jakie zawiera
- nota korygująca:  przypadki kiedy wystawiamy, dane jakie zawiera
- zły nabywca na fakturze – zmiana stanowiska organów podatkowych jak postąpić
- forma faktury korygującej i noty korygującej
- problem anulowania faktury
13. Duplikaty faktur: przypadki kiedy wystawiamy, dane jakie musi zawierać, forma
14. Przechowywanie faktur
15. Nowe JPK_VAT , w tym zmiany od 1 lipca 2021 r.
- ujęcie faktur, faktur korygujących, not korygujących w nowych JPK VAT (JPK_V7 i VAT_7K)
- faktury wystawiane do paragonów fiskalnych  w nowym JPK VAT, w tym zmiany od 1 lipca 2021 r.
- paragony uznawane za tzw,. faktury uproszczone w JPK VAT, w tym zwiany od 1 lipca 2021 r.
- oznaczenia dokumentów sprzedaży i zakupu, kody GTU, oznaczenia procedur w JPK_VAT (np. RO, WEW, FP, kody GTU, TP, MPP, MK, VAT RR, w tym zmiany od 1 lipca 2021 r.
- paragony uznawane za faktury
- kary porządkowe za błędy w ewidencji JPK_VAT
16. Odpowiedniki faktur wewnętrznych
17. Faktura a rozliczenia podatkowe
- obowiązek podatkowy VAT a data sprzedaży lub data wystawienia faktury
- kwota netto a podstawa opodatkowania VAT
- stawki podatku i zwolnienia
- nowa matryca stawek podatkowych od 1 lipca 2020 r.
- rozliczenie przez sprzedawcę faktury korygującej na minus, w tym zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM
- rozliczenie przez sprzedawcę faktury korygującej na plus, w tym zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM
- faktura jako dokument stanowiący podstawę odliczenia podatku naliczonego
- rozliczenie faktury korygującej przez nabywcę, w tym zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM
- terminy odliczenia podatku naliczonego, w tym zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM
18. Brexit – skutki dla fakturowania, w tym zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o VAT i prawa Bankowego (nieukończony proces legislacyjny)
19. pakiet e-commerce (m.in. wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, sprzedaż na odległość towarów importowanych, podatnicy ławiający za pośrednictwem interfejsu elektronicznego) skutki dla fakturowania
19.  Uchwalone zmiany ustawy o VAT i Prawa bankowego (nieukończony proces legislacyjny) m.in.: korekty podstawy opodatkowania w przypadku importu usług oraz WNT, uproszczeń w wyborze opcji opodatkowania dostawy budynków, odliczania VAT od WNT i importu usług,  odliczenia VAT w drodze korekty deklaracji, ulgi na złe długi, rachunku VAT, katalogu towarów objętych przymusowym mechanizmem podzielonej płatności – skutki dla fakturowania
20. Kolejne planowane zmiany VAT
- zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM 2
- ustrukturyzowana faktura z Krajowego Systemu e-Faktur
21. Odpowiedzi na pytania uczestników
 

Adresaci szkolenia

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się wystawieniem faktur oraz rozliczaniem podatku od towarów i usług w przedsiębiorstwach.

Wykładowca

Szymankiewicz Marcin
Szymankiewicz Marcin

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW i Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, specjalizujący się w tematyce podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach podatkowych oraz dziale podatkowym... Czytaj dalej

Informacje dodatkowe

Poszerzaj wiedzę, gdziekolwiek jesteś!

Szkolenie online realizujemy za pomocą platformy internetowej, do której uczestnicy będą się logować w dniu warsztatów.

Po zalogowaniu do platformy, każdy z Państwa będzie miał dostęp do prezentacji online prowadzonej na żywo przez Trenera. Uczestnik będzie mógł również komunikować się głosowo z Wykładowcą w trakcie zajęć.

Materiał szkoleniowy zostanie udostępniany Uczestnikom szkolenia mailowo na dzień przed datą szkolenia.

Szkolenie zakończy się wydaniem imiennego certyfikatu.

Przygotowanie uczestników do szkolenia online:

  • szkolenie online odbywa się poprzez platformę internetową, link do konkretnej sesji szkoleniowej zostanie przesłany na adresy email uczestników przed zajęciami

  • szkolenie online odbywa się na komputerze uczestnika kursu, zatem wymagany jest komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu

  • szkolenie online wymaga stabilnego dostępu do internetu (najlepiej stałe łącze)

  • szkolenie online zaczyna się o wyznaczonej godzinie – uczestnicy szkolenia powinni być wtedy zalogowani do systemu i gotowi do transmisji

     

* Materiały autorskie objęte są prawami autorskimi, dlatego też firma UNIVERS Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski Sp. zo.o nie wyrażaja zgody na ich powielanie, rozpowszechnianie oraz udostepnianie osobom nieuprawnionym. Nie wyrażamy również zgody na nagrywanie wykładu.

 

Uwaga: Prosimy nie mylić szkoleń realizowanych online z usługami typu e-learning. Szkolenia e-lerningowe polegają na udostępnieniu zainteresowanym odpłatnie materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki bez kontaktu z wykładowcą.

 

w cenie szkolenia:
* 4 godziny wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe na maila przed szkoleniem,

Szkolenie zakończone certyfikatem!

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij