Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia on-line
Szkolenia Prawo Pracy

online: Zatrudnianie cudzoziemców 2024 r. (w tym obywateli Ukrainy).

O szkoleniu

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy, opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców.

Rozchwiane zostaną wątpliwości dotyczące zezwoleń na pobyt lub pobyt i pracę, ich ważność i możliwość dalszej legalizacji na ich podstawie pobytu i pracy obywateli Ukrainy.

Korzyści:

- Poznasz możliwości legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce i dowiesz się jak w praktyce krok po kroku zatrudnić obcokrajowca, w tym obywatela Ukrainy.

- Rozchwiane zostaną wątpliwości co do dalszego legalnego pobytu i zatrudnienia obywateli Ukrainy.

- Będziesz wiedział jak uniknąć błędów w rozliczaniu wynagrodzenia cudzoziemca (ZUS + podatki).

- Dowiesz się jaką dokumentację musisz przygotować na czas kontroli, i jak w legalny sposób realizować otrzymane dokumenty legalizujące prace.

 

Program:

1. Zatrudnianie obywateli Ukrainy do i po 30.09.2024r.:

 • dla kogo ochrona czasowa do 30 września 2024r.

 • czy członkowie najbliższej rodziny korzystają z ochrony czasowej bez względu na obywatelstwo?

 • wymogi związane w zatrudnianiem obywateli Ukrainy korzystających z ochrony czasowej,

 • Co dalej, po ustaniu ochrony czasowej (po 30.09.2024r.)

2. Czym różni sytuacja obywatela Ukrainy od pozostałych cudzoziemców? Różnice w zatrudnianiu obywateli Ukrainy: korzystający z ochrony czasowej i przebywających w Polsce na zasadach ogólnych.

3. Legalność pobytu i możliwość wykonywania pracy na terenie RP. Czy można zatrudniać bez wizy np. osobę z Ukrainy?

 • Jak uniknąć kary w przechowywaniu dokumentacji legalizującej pobyt – (ruch bezwizowy, nie każda wiza upoważnia do podjęcia pracy, rezydent długoterminowy UE, pobyt czasowy, pobyt stały)?

 • którzy osoby/pracownicy są zwolnieni z obowiązku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego zezwalającego na wykonywanie pracy?

 • pracownicy wykonujące pracę na oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terenie RP na okres 24 miesięcy – uprzywilejowani obywatele 5 państw,

4. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców:

 • likwidacja, tzw. testu rynku,

 • zwiększenia wymiaru czasu pracy cudzoziemca, tylko jeśli proporcjonalnie wzrośnie jego wynagrodzenie,

 • możliwość zwiększenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy w tygodniu lub miesiącu pod warunkiem proporcjonalnego podwyższenia wynagrodzenia bez konieczności zmiany lub uzyskania nowego zezwolenia na pracę albo oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemców,

 • status osób przebywających do RP celem wykonywania pracy: wymogi prawne wynikające z implementacji dyrektyw UE w zakresie delegowania, pracownicy z terenu UE i z poza terenu UE.

5. Dokumenty związane z zatrudnianiem cudzoziemców. W jaki sposób prowadzić dokumentację personalną obcokrajowców? Po co jest mi potrzebne zezwolenie na pracę dla obcokrajowca?

 • zezwolenia na pracę (typy zezwoleń), procedura uzyskania, czy możliwe jest skrócenie czasu oczekiwania na wydanie zezwolenia?

 • zezwolenia na pobyt i na pracę (w tym procedura niebieskiej karty), co z tym odciskiem stempla w dokumencie pobytowym?

 • oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy; czy w przypadku zmiany nazwy stanowiska konieczne jest nowe oświadczenie? ilość godzin pracy zawarta w oświadczeniu a realnie przepracowane godziny ? najczęstsze błędy w realizacji zaewidencjonowanego oświadczenia, jak uniknąć sporów z organami administracji?

 • zezwolenie na pracę krótkoterminową i sezonową cudzoziemca,

 • czy można zatrudnić studenta, ucznia, albo cudzoziemca posiadającego Kartę Polaka?

 • członkowie zarządu, prokurenci, komplementariusze – jak legalnie zatrudnić?

 • dokumentacja dotycząca pobytu cudzoziemca i sposoby przedłużania pobytu,

 • tłumaczenia dokumentacji pracowniczej oraz sporządzanie dokumentacji w dwóch językach,

 • inne wymogi, np. bhp, ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenie, potrącenia w umowy o pracę, i umów cywilnoprawnych, zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu.

6. Przychody cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych:

 • zatrudnienie obywateli państw trzecich (np. Ukrainy) na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia wykonującym pracę na terytorium RP,

 • funkcja rezydencji podatkowej i jej prawidłowe ustalenie, umowa zlecenia z obywatelami państw UE.

 • certyfikat rezydencji.

 • stanowisko ministerstwa finansów w sprawie pisemnych oświadczeń obywateli z Ukrainy dotyczące rezydencji podatkowej; Czy oświadczenia rezydencji podatkowej składane przez obywateli Ukrainy są skuteczne od daty ich złożenia?

 • przykładowe rozliczenie obywatela Ukrainy: umowy zlecenia i umowy o pracę,

 • pesel czy nip? Remedium na brak nr pesel,

 • obowiązki płatnika dla rezydenta i nierezydenta - deklaracje: pit-11, ift-1/ift-1r,

 • obowiązki wobec ZUS.

Adresaci szkolenia

Adresaci:

Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i księgowych firm zatrudniających pracowników – cudzoziemców, przedsiębiorców a także, właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

 

Wykładowca

Białas Anna
Białas Anna

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (mgr prawa), mediator gospodarczy. S pecjalista prawa pracy, kadr oraz prawa podatkowego. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach... Czytaj dalej

Informacje dodatkowe

Poszerzaj wiedzę, gdziekolwiek jesteś!

Szkolenie online realizujemy za pomocą platformy internetowej, do której uczestnicy będą się logować w dniu warsztatów.

Po zalogowaniu do platformy, każdy z Państwa będzie miał dostęp do prezentacji online prowadzonej na żywo przez Trenera. Uczestnik będzie mógł również komunikować się głosowo z Wykładowcą w trakcie zajęć.

Materiał szkoleniowy zostanie udostępniany Uczestnikom szkolenia mailowo na dzień przed datą szkolenia.

Szkolenie zakończy się wydaniem imiennego certyfikatu.

Przygotowanie uczestników do szkolenia online:

 • szkolenie online odbywa się poprzez platformę internetową, link do konkretnej sesji szkoleniowej zostanie przesłany na adresy email uczestników przed zajęciami

 • szkolenie online odbywa się na komputerze uczestnika kursu, zatem wymagany jest komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu

 • szkolenie online wymaga stabilnego dostępu do internetu (najlepiej stałe łącze)

 • szkolenie online zaczyna się o wyznaczonej godzinie – uczestnicy szkolenia powinni być wtedy zalogowani do systemu i gotowi do transmisji

   

* Materiały autorskie objęte są prawami autorskimi, dlatego też firma UNIVERS Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski Sp. zo.o nie wyrażaja zgody na ich powielanie, rozpowszechnianie oraz udostepnianie osobom nieuprawnionym. Nie wyrażamy również zgody na nagrywanie wykładu.

 

Uwaga: Prosimy nie mylić szkoleń realizowanych online z usługami typu e-learning. Szkolenia e-lerningowe polegają na udostępnieniu zainteresowanym odpłatnie materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki bez kontaktu z wykładowcą.

 

w cenie szkolenia:
* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe na maila przed szkoleniem,

Szkolenie zakończone certyfikatem!

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij
Facebook