Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia stacjonarne
Szkolenia VAT

E-FAKTURA - REWOLUCJA W FAKTUROWANIU VAT. E-DORĘCZENIA – rewolucja w listach poleconych.

O szkoleniu

Przedsiębiorcy czekają na największą zmianę w zakresie podatków od lat – Krajowy System E-Faktur, który będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników VAT czynnych już od dnia 1 lipca 2024 r. Czasu na dostosowanie w zakresie systemu, organizacji, obiegu dokumentów itp. nie ma zbyt wiele, a co za tym idzie już teraz warto poznać szczegółowo nowy system fakturowania i jego wpływ na całą działalność przedsiębiorcy.
      Celem szkolenia jest przedstawienie wszystkich prawnych, technicznych i praktycznych aspektów KSEF, które umożliwią sprawne wdrożenie nowego systemu. Dodatkowo na szkoleniu poruszone zostaną zagadnienia związane z system E-Doręczeń, który zacznie obowiązywać już od dnia 10 grudnia 2023 r. i w dużej mierze zastąpi dotychczasowe listy polecone w formie papierowej.


    1. KRAJOWY SYSTEM EFAKTUR (KSeF) od dnia 1 stycznia 2022 r. dobrowolnie i obowiązkowo od dnia 1 lipca 2024 r. jako nowy model fakturowania.
        a) Istota KSeF w stosunku do obecnego systemu fakturowania.
        b) Kto będzie obowiązany do stosowania KSeF – sprzedaż na rzecz osób fizycznych a sprzedaż na rzecz innych przedsiębiorców.
        c) Czy organ podatkowy ma wgląd do transakcji dokumentowanych efakturą?
        d) Skutki wprowadzenia systemu KSEF jako obowiązkowego dla wszystkich podatników – data wystawienia faktury, data otrzymania faktury, termin płatności.
        e) Rodzaje uprawnień w zakresie dostępu do KSEF – kto, kiedy i do jakich dokumentów ma wgląd poprzez system KSEF?
        f) Wystawienie, uwierzytelnianie, przesyłanie, otrzymywanie, akceptacja faktur ustrukturyzowanych – kiedy faktura jest wystawiona, a kiedy doręczona?
        g) Sposób wystawienia faktury – aplikacja MF oraz oprogramowanie księgowe.
        h) Elementy obowiązkowe faktury KSEF (faktura sprzedaży, faktura zaliczkowa, faktura korygująca, faktura rozliczeniowa).
        i) Wystawienie i doręczenie faktury poprzez KSeF a skutki zobowiązaniowe i prawo do kwestionowania zasadności wystawienia faktury?
        j) Wysyłka e-faktur: sesja wsadowa  a sesja interaktywna – różnice.
        k) Fakturowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – wystawienie a doręczenie.
        l) Data wystawienia faktury „w systemie” a data przydzielenia numeru przez KSEF – kiedy faktura będzie uznana za wystawioną?
        m) Zakupu od podmiotów niebędących podatnikami i podatników zwolnionych z VAT a KSEF.
        n) Obieg dokumentów i techniczne aspekty księgowania z wykorzystaniem KSEF.
        o) Skutki odmowy nabywcy stosowania faktur ustrukturyzowanych – czy odmowa oznacza brak możliwości stosowania KSeF w okresie do 30 czerwca 2024 r.?
        p) Zasady uzgadniania opustów, obniżek i rabatów w przypadku KSeF – istotna preferencja dla podatników stosujących KSeF.
        q) Przyśpieszony zwrot VAT dla faktur ustrukturyzowanych (40 dni) – kogo dotyczy i warunki stosowania.
        r) Faktury ustrukturyzowane dla kontrahentów zagranicznych – czy system KSeF będzie miał zastosowanie do transakcji z zagranicą?
        s) Zasady dostępu do systemu i faktur ustrukturyzowanych – forma upoważnienia pracownika, biura rachunkowego itp.
        t) Awaria i niedostępność systemu KSEF – zasady wystawiania i otrzymywania faktur w czasie kiedy KSEF nie jest dostępny.

    2. E-DORĘCZENIA – OD DNIA 10 GRUDNIA 2023 r. obowiązkowo w relacji podmiotu publiczny przedsiębiorca i w szerokim zakresie w relacji przedsiębiorca – podmiot publiczny.
    a) E-doręczenia – istota nowego systemu doręczeń z uwzględnieniem systemu E-PUAP – jakie są różnice?
    b) Obligatoryjne i fakultatywne stosowanie adresu do doręczeń E-doręczeń.     
    c) E-identyfikacja podmiotów (sposób autoryzacji przy wysyłce i odbiorze korespondencji).
    d) Wdrożenie elektronicznego sposobu doręczenia – w jednostce samorządu terytorialnego w tym w samorządowym zakładzie budżetowym.

    3. Konsultacje z uczestnikami w zakresie indywidualnych problemów.

Wykładowca

Kłoskowski Krzysztof
Kłoskowski Krzysztof

Prawnik, doradca podatkowy 10900. Specjalizuje się w podatkach pośrednich, w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług. Obsługuje postępowania podatkowe oraz sądowo - administracyjne (w tym również reprezentuje klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz... Czytaj dalej

Informacje dodatkowe

W cenie szkolenia:

* 4 godziny wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu
* poczęstunek w czasie przerw kawowych,
* obszerne materiały szkoleniowe,
* materiały do pracy podczas zajęć: notesy, długopisy,
* certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij
Facebook