Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia on-line
Szkolenia VAT

online: Podatek VAT w kulturze w 2024 r.

O szkoleniu

W szkoleniu omówione zostaną praktyczne problemy i orzecznictwo  związane ze stosowaniem przepisów o podatku VAT w instytucjach kultury.

    1. Instytucje kultury  jako podatnik  VAT
- państwowe i samorządowe instytucję kultury jako podatnicy VAT
- centralizacja rozliczeń podatku VAT w gminach a samorządowe instytucje kultury
- czynności wykonywane w charakterze władzy publicznej

    2. Obowiązek podatkowy w instytucjach kultury
- wykonanie usługi (dokonanie dostawy towaru, sprzedaż o charakterze ciągłym)
- zaliczki, zadatki, raty, przedpłaty itp.
-  najmy, dzierżawy i media
-  metoda kasowa w instytucjach kultury

    3. Postawa opodatkowania  w  instytucjach kultury
- zasady ogólne
- dotacje i subwencje
- zmniejszenie i zwiększenie podstawy opodatkowania
- rozliczenie faktur korygujących  in plus i in minus
- odrębna ewidencja korekt kasowych  
- przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej, w tym zmiany wynikające z VAT SLIM 3

    4. Wysokość opodatkowania w instytucjach kultury
- zwolnienie  usług kulturalnych
- inne zwolnienia, o których powinna pamiętać instytucja kultury
- matryca stawek podatkowych i stawki VAT na 2024 r., w tym  nowe rozporządzenie w/s obniżonych stawek VAT  
-   usługi kulturalne w zakresie wstępu
- inne opodatkowane usługi w zakresie kultury
- usługi najmu i dzierżawy i refaktury mediów (a także dostawy mediów)
- bezumowne korzystanie z nieruchomości

    5. Podatek naliczony w instytucjach kultury
- zakres odliczenia podatku naliczonego  
- definicja podatku naliczonego
- podatek naliczony od pojazdów samochodowych
- prewskaźnik w instytucjach kultury, w tym zmiany wynikające z VAT SLIM 3    
- częściowe i proporcjonalne odliczenie podatku VAT, w tym zmiany wynikające z VAT SLIM 3
- prewskaźnik a struktura sprzedaży – kolejność stosowania
- korekta odliczonego prewskaźnikiem lub strukturą podatku VAT
- termin odliczenia podatku naliczonego
- katalog wyłączeń z prawa do odliczenia

    6. Faktury
- obowiązek wystawienia faktury „samoistnie” i na żądanie
- dane jakie musi zawierać faktura
- faktury elektroniczne
- ustrukturyzowane faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych
- faktury ustrukturyzowane z Krajowego Systemu e-Faktur – obecne fakultatywne regulacje
- obowiązkowa faktura ustrukturyzowana z Krajowego Systemu e-Faktur  - w połowie stycznia br. Ministerstwo Finansów zapowiedziało przesunięcie wdrożenia obowiązkowego KSeF
- faktury wystawiane do paragonów i paragon jako „faktura uproszczona”
- faktury zaliczkowe, w tym zmiany od 1 września 2023 r. wynikające z nowelizacji dot. obowiązkowego KSeF
- faktury korygujące (w tym zmiany od 1 września 2023 r. wynikające z nowelizacji dot. obowiązkowego KSeF) i noty korygujące
- kwestia anulowania faktury
- duplikaty faktur
- autentyczność, integralności treści oraz czytelność faktury
- terminy wystawiania faktur, faktur i not  korygujących oraz duplikatów faktur
- odpowiedniki faktur wewnętrznych
- przechowanie faktur
- JPK_FA

    7. Kasy fiskalne w instytucjach kultury
- kasy on-line oraz kasy wirtualne  w instytucjach kultury
- obowiązki związane ze stosowaniem kas rejestrujących
- ulga na zakup kasy fiskalnej
-  e-paragon i zmiany w trakcie 2023 r.  
- zwolnienia z kas fiskalnych   - nowe rozporządzenia na 2024 r.

    8. JPK_VAT
- wersje schematów JPK_V7M i JPK_V7K
- dodatkowe oznaczenia w ewidencji sprzedaży (RO, WEW i FP), kody GTU, oznaczenia procedur (np. TP)  oraz ewidencji zakupu (VAT_RR, WEW, MK oraz IMP)
- zasady korekt plików JPK_VAT
- kara porządkowa za błędy w ewidencji JPK_VAT
- zmiany w JPK_VAT od 1 lutego i 1 lipca 2024 r.

    9. Pozostałe ważne zagadnienia związane z rozliczeniem podatku VAT w instytucjach kultury
- mechanizm podzielonej płatności oraz rachunek VAT, w tym zmiany z VAT SLIM 3
- ulga na złe długi
- czynności nieodpłatne w instytucjach kultury
- import usług i WNT w instytucjach kultury, w tym zmiany w rozliczeniu podatku naliczonego od WNT wynikające z VAT SLIM 3
- zmiany VAT z Polskiego Ładu (m.in. opcja opodatkowania usług kredytów i pożyczek, grupa VAT, terminal płatniczy dla kasy on-line, anulowane zmniejszenia limitu transakcji gotówkowych)

    10. Wybrane orzecznictwo: TSWE, NSA, WSA i organów podatkowych

    11. odpowiedzi na pytania uczestników

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się rozliczaniem podatku VAT w instytucjach kultury. Omówione zostaną zmiany wprowadzone i oczekujące w latach 2023 – 2025 (m.in. wynikające z Polskiego Ładu, VAT, SLIM 3, nowe rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek VAT oraz nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych)

Wykładowca

Szymankiewicz Marcin
Szymankiewicz Marcin

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW i Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, specjalizujący się w tematyce podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach podatkowych oraz dziale podatkowym... Czytaj dalej

Informacje dodatkowe

Poszerzaj wiedzę, gdziekolwiek jesteś!

Szkolenie online realizujemy za pomocą platformy internetowej, do której uczestnicy będą się logować w dniu warsztatów.

Po zalogowaniu do platformy, każdy z Państwa będzie miał dostęp do prezentacji online prowadzonej na żywo przez Trenera. Uczestnik będzie mógł również komunikować się głosowo z Wykładowcą w trakcie zajęć.

Materiał szkoleniowy zostanie udostępniany Uczestnikom szkolenia mailowo na dzień przed datą szkolenia.

Szkolenie zakończy się wydaniem imiennego certyfikatu.

Przygotowanie uczestników do szkolenia online:

  • szkolenie online odbywa się poprzez platformę internetową, link do konkretnej sesji szkoleniowej zostanie przesłany na adresy email uczestników przed zajęciami

  • szkolenie online odbywa się na komputerze uczestnika kursu, zatem wymagany jest komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu

  • szkolenie online wymaga stabilnego dostępu do internetu (najlepiej stałe łącze)

  • szkolenie online zaczyna się o wyznaczonej godzinie – uczestnicy szkolenia powinni być wtedy zalogowani do systemu i gotowi do transmisji

     

* Materiały autorskie objęte są prawami autorskimi, dlatego też firma UNIVERS Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski Sp. zo.o nie wyrażaja zgody na ich powielanie, rozpowszechnianie oraz udostepnianie osobom nieuprawnionym. Nie wyrażamy również zgody na nagrywanie wykładu.

 

Uwaga: Prosimy nie mylić szkoleń realizowanych online z usługami typu e-learning. Szkolenia e-lerningowe polegają na udostępnieniu zainteresowanym odpłatnie materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki bez kontaktu z wykładowcą.

 

w cenie szkolenia:
* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe na maila przed szkoleniem,

Szkolenie zakończone certyfikatem!

Szkolenia CIT
Szkolenia PIT
Szkolenia KSEF
Szkolenia Kadry i Płace
Szkolenia ZUS
Szkolenia Prawo Pracy
Szkolenia Czas Pracy
Szkolenia VAT
Szkolenia księgowe
Szkolenia podatkowe
Szkolenia dla księgowych

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij
Facebook