Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia on-line
Szkolenia Prawo Pracy

ON-LINE: CZAS PRACY 2023 W PRAKTYCE.

O szkoleniu

Program szkolenia:

1. PODSTAWOWE POJĘCIA CZASU PRACY
- doba i tydzień pracy
- system, rozkład, harmonogram
- wymiar, a norma czasu pracy
- osoby zarządzające i kierujące
- maksymalny czas pracy
- planowane regulacje dotyczące pracy zdalne w 2022
- czas pracy w kontekście podróży służbowej ( prowadzenie pojazdu służbowego/ prywatnego inne środki lokomocji)
- czas pracy – czas szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe

2. OPTYMALIZACJA CZASU PRACY
- znaczenie długości okresu rozliczeniowego w kontekście maksymalnego czasu pracy
- reguły ustalania rozkładów czasu pracy
- dopuszczalność zmian harmonogramów czas pracy i skutki z tego wynikające
- wariantowość rozkładów czasu pracy  
- przykłady ustalania grafików pracy
 
3. SYSTEMY i ROZKŁADY CZASU PRACY
- podstawowy
- równoważny z podziałem na warianty
- zadaniowy
- indywidualny czas pracy
- praca weekendowa
- ruchomy czas pracy
- praca zmianowa dla podstawowego i równoważnego czasu pracy
- czas pracy pracowników niepełnosprawnych
- elastyczna organizacja czasu pracy – wnioski pracowników i skutki dla pracodawcy

4. PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH
- definicja pracy ponadnormatywnej
- dopuszczalność i ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych
- maksymalny czas pracy z uwzględnieniem urlopu i bez
- rozliczenie pracy ponadnormatywnej – czas wolny, wynagrodzenie
- zatrudnianie w dniach wolnych:  niedziele święta i tzw. „wolne soboty” – praktyczne uwagi
- praca ponadnormatywna osób zajmujących stanowiska kierownicze
- czas ponadnormatywny i ponadwymiarowy – różnice w zasadach rozliczania
- godziny nadliczbowe w niepełnym wymiarze czasu pracy
- praktyczne aspekty liczenia godzin nadliczbowych w równoważnym systemie czasu pracy
- zastępstwo pracownika korzystającego z urlopu na żądanie
- możliwość odmowy pracy w godzinach nadliczbowych

5. PRAWO DO ODPOCZYNKU
- odpoczynek dobowy
- odpoczynek tygodniowy
- praktyczne uwagi dotyczące realizacji prawa do odpoczynku dla osób zatrudnionych przy usuwaniu awarii i pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy
- przerwy w pracy
- dodatkowe uprawnienia osób niepełnosprawnych
- wpływ zmiany okresu rozliczeniowego na dobowy i tygodniowy odpoczynek
- urlopy okolicznościowe – uwagi praktyczne
- skutki dyrektywy „work-life balance „

6. DOKUMENTOWANIE CZASU PRACY
- zakres ewidencji czasu pracy
- wnioski pracownicze:
a) dokumenty związane ze stosowaniem systemu zadaniowego czasu pracy
z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy
b) dokumenty z wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych lub pozostawaniem poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy
- zgoda pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy
- zgoda pracownicy w ciąży na delegowanie poza stałe miejsce pracy i zatrudnianie w systemie przerywanego czasu pracy
- listy obecności i inne dokumenty pośrednie odzwierciedlające rzeczywisty czas pracy   
- okresy przechowywania dokumentacji czasu pracy
- zakres dodatkowej informacji o warunkach zatrudnienia

7. WYBRANE ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO

Wykładowca

Przybylak Szczepan
Przybylak Szczepan

ekspert z dziedziny prawa pracy, doświadczony inspektor pracy, występował jako biegły sądowy z zakresu prawa pracy. Wykładowca, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień... Czytaj dalej

Informacje dodatkowe

Poszerzaj wiedzę, gdziekolwiek jesteś!

Szkolenie online realizujemy za pomocą platformy internetowej, do której uczestnicy będą się logować w dniu warsztatów.

Po zalogowaniu do platformy, każdy z Państwa będzie miał dostęp do prezentacji online prowadzonej na żywo przez Trenera. Uczestnik będzie mógł również komunikować się głosowo z Wykładowcą w trakcie zajęć.

Materiał szkoleniowy zostanie udostępniany Uczestnikom szkolenia mailowo na dzień przed datą szkolenia.

Szkolenie zakończy się wydaniem imiennego certyfikatu.

Przygotowanie uczestników do szkolenia online:

  • szkolenie online odbywa się poprzez platformę internetową, link do konkretnej sesji szkoleniowej zostanie przesłany na adresy email uczestników przed zajęciami

  • szkolenie online odbywa się na komputerze uczestnika kursu, zatem wymagany jest komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu

  • szkolenie online wymaga stabilnego dostępu do internetu (najlepiej stałe łącze)

  • szkolenie online zaczyna się o wyznaczonej godzinie – uczestnicy szkolenia powinni być wtedy zalogowani do systemu i gotowi do transmisji

     

* Materiały autorskie objęte są prawami autorskimi, dlatego też firma UNIVERS Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski Sp. zo.o nie wyrażaja zgody na ich powielanie, rozpowszechnianie oraz udostepnianie osobom nieuprawnionym. Nie wyrażamy również zgody na nagrywanie wykładu.

 

Uwaga: Prosimy nie mylić szkoleń realizowanych online z usługami typu e-learning. Szkolenia e-lerningowe polegają na udostępnieniu zainteresowanym odpłatnie materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki bez kontaktu z wykładowcą.

 

w cenie szkolenia:
* 4 godziny wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe na maila przed szkoleniem,

Szkolenie zakończone certyfikatem!

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij
Facebook