Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia on-line
Pozostałe Szkolenia księgowe

online: BDO – krok po kroku.

O szkoleniu

Cel szkolenia:  przekazanie wiedzy w zakresie stosowania obowiązujących przepisów praktyce, w tym przekazywanie odpowiedzialności za wytworzone i przekazane odpady; umiejętność radzenia sobie z kontrolą w zakresie gospodarki odpadami; przekazanie wiedzy n.t kar w gospodarce odpadami ; jak działać żeby unikną wysokich kar w gospodarce odpadam

Program szkolenia:
1. BDO – rejestr podmiotów
- jakie podmioty mają obowiązek zarejestrować się w systemie BDO
- jakie podmioty wpisywane są do BDO „z urzędu”
- jakie podmioty są zwolnione z wpisu do BDO
- kryteria rejestracji dla podmiotów wytwarzających odpady

2. Wniosek rejestrowy
- sporządzenie
- wysłanie
- sposób rejestracji, po raz pierwszy

3. Pierwsze i kolejne logowania do BDO
- przypisanie konta podmiotu do użytkownika
- siedziba podmiotu – dodawanie miejsc prowadzenia działalności
- odpady wytwarzane na terenie całego kraju – świadczenie usług, inwestycje liniowe

4.Tworzenie kont użytkowników
- użytkownik główny i jego rola w BDO
- użytkownik podrzędny i jego rola w BDO
- czy ilość użytkowników w BDO jest ograniczona
- kto może być użytkownikiem głównym, a kto podrzędnym

5. Wniosek aktualizacyjny, wniosek o wykreślenie
- tworzenie wniosku
- zasada wykorzystania wniosku aktualizacyjnego
- kiedy tworzymy wniosek o wykreślenie

6. Ewidencja odpadów w rejestrze BDO
- podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji w BDO
- ewidencja uproszczona – karta przekazania odpadu
- ewidencja pełna – karta ewidencyjna+karta przekazania odpadu
- tworzenie i wypełnianie kart ewidencji odpadów
- tworzenie i wypełnianie kart przekazania odpadów
- planowana  zatwierdzona karta przekazania odpadów – różnice
- karta ewidencji odpadu, a stany magazynowe
- wycofanie karty przekazania odpadu
- odrzucenie karty przekazania odpadu, korekta i ponowne zatwierdzenie

7.Opłata rejestrowa; opłata roczna w BDO
- jakich podmiotów dotyczy
- zwolnienia

8. Kogo dotyczy umieszczanie numeru rejestrowego  na dokumentach

9. Sprawozdawczość w odpadach krok po kroku
- kto ma obowiązek składać sprawozdanie o wytwarzanych odpadach
- uprawnienia do sporządzenia sprawozdania
- uprawnienia do wysłania sprawozdania
- korekta sprawozdania

10. BDO – kary administracyjne; grzywna

11. Warsztaty przy screenach – szkolenia stacjonarne
- rejestracja w BDO:użytkownik główny, użytkownik podrzędny
- przypisanie konta do podmiotu
- wybór miejsca prowadzenia działalności ( MPD)
- menu w BDO (rejestracja, rejestr podmiotów ), wnioski, ewidencja odpadów, sprawozdawczość
- tworzenie wniosków: rejestracyjny, aktualizacyjny, o wykreślenie
- ewidencja odpadów:tworzenie i wypełnianie karty ewidencyjnej
 Karta przekazania odpadów:przekazujący, tarnsportujący, przejmujący – obowiązki wynikające z ustawy o odpadach oraz BDO
- sprawozdawczość: komunalna, gospodarka odpadami, opakowaniowa
   
12. administracyjne kary pieniężne w gospodarce odpadami, w tym w BDO

Adresaci szkolenia

Grupa docelowa: osoby rozpoczynające „przygodę” z gospodarką odpadami i pracą z rejestrem BDO we wszystkich firmach i urzędach; osoby zajmujące się odbiorem odpadów; urzędnicy zajmujący się gospodarką odpadami.

Wykładowca

Kościsz Sabina
Kościsz Sabina

Ekspert ochrony środowiska z doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska. Koordynuje i przeprowadza audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Biegły sądowy z zakresu gospodarki... Czytaj dalej

Informacje dodatkowe

Poszerzaj wiedzę, gdziekolwiek jesteś!

Szkolenie online realizujemy za pomocą platformy internetowej, do której uczestnicy będą się logować w dniu warsztatów.

Po zalogowaniu do platformy, każdy z Państwa będzie miał dostęp do prezentacji online prowadzonej na żywo przez Trenera. Uczestnik będzie mógł również komunikować się głosowo z Wykładowcą w trakcie zajęć.

Materiał szkoleniowy zostanie udostępniany Uczestnikom szkolenia mailowo na dzień przed datą szkolenia.

Szkolenie zakończy się wydaniem imiennego certyfikatu.

Przygotowanie uczestników do szkolenia online:

  • szkolenie online odbywa się poprzez platformę internetową, link do konkretnej sesji szkoleniowej zostanie przesłany na adresy email uczestników przed zajęciami

  • szkolenie online odbywa się na komputerze uczestnika kursu, zatem wymagany jest komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu

  • szkolenie online wymaga stabilnego dostępu do internetu (najlepiej stałe łącze)

  • szkolenie online zaczyna się o wyznaczonej godzinie – uczestnicy szkolenia powinni być wtedy zalogowani do systemu i gotowi do transmisji

     

* Materiały autorskie objęte są prawami autorskimi, dlatego też firma UNIVERS Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski Sp. zo.o nie wyrażaja zgody na ich powielanie, rozpowszechnianie oraz udostepnianie osobom nieuprawnionym. Nie wyrażamy również zgody na nagrywanie wykładu.

 

Uwaga: Prosimy nie mylić szkoleń realizowanych online z usługami typu e-learning. Szkolenia e-lerningowe polegają na udostępnieniu zainteresowanym odpłatnie materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki bez kontaktu z wykładowcą.

 

w cenie szkolenia:
* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe na maila przed szkoleniem,

Szkolenie zakończone certyfikatem!

Szkolenia CIT
Szkolenia PIT
Szkolenia KSEF
Szkolenia Kadry i Płace
Szkolenia ZUS
Szkolenia Prawo Pracy
Szkolenia Czas Pracy
Szkolenia VAT
Szkolenia księgowe
Szkolenia podatkowe
Szkolenia dla księgowych

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij
Facebook