Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia on-line
Szkolenia Prawo Pracy

online: CZAS PRACY – KOMPENDIUM 2024

O szkoleniu

Program szkolenia:

    I. Prawidłowe planowanie czasu pracy:
    • Pojęcie normy i wymiaru czasu pracy.
    • Pojęcie doby pracowniczej, dnia wolnego oraz okresu rozliczeniowego (najnowsze orzecznictwo SN).
    • Gwarancja odpoczynku dobowego i średniotygodniowego.
    • Zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
    • Czas pracy a szkolenia.
    • Czynności nie będące pracą – przypadki ich zaliczania do czasu pracy.
    • Przerwy w pracy – nowe wymiary uzależnione od długości pracy w dniówce.
    • Rozkłady/harmonogramy czasu pracy – dopuszczalność tworzenia „cząstkowych” harmonogramów      (zagwarantowanie odpowiedniej ilości dni pracy, dni wolnych oraz okresów odpoczynku).
    • Obowiązek przekazania pracownikowi harmonogramu z wyprzedzeniem – jak go prawidłowo zrealizować.

    II. Planowanie czasu pracy – obowiązki pracodawcy:
    • Wymiar czasu pracy w 2024 r.
    • Zakaz tworzenia tzw. mieszanych systemów czasu pracy – najnowsze orzecznictwo.
    • Ruchomy rozkład czasu pracy – zasady wprowadzania i stosowania.
    • Indywidualne rozkłady czasu pracy.
    • Prawidłowa organizacja zadaniowego oraz zmianowego systemu pracy.

    III. Problematyka pracy zdalnej – nowe regulacje Kodeksu pracy:
    • Praca zdalna z inicjatywy/na polecenie pracodawcy oraz na wniosek pracownika.
    • Możliwość odmowy przez pracodawcę wniosku w sprawie pracy zdalnej.
    • Okazjonalna praca zdalna na wniosek pracownika – obowiązek udzielenia.
    • Wymagane postanowienia dot. ponoszenia kosztów energii elektrycznej oraz ekwiwalentu za wykorzystywanie materiałów i narzędzi pracy należących do pracownika.
    • Miejsce wykonywania pracy zdalnej.
    • Wiążący wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej.

    IV. Elastyczna organizacja pracy dla pracowników będących rodzicami lub opiekunami dziecka w wieku do 8 lat.

    V. Prawidłowe zlecanie i rozliczanie pracy nadliczbowej:
    • Praca w godzinach nadliczbowych – zasady zlecania i dopuszczalne limity.
    • Ograniczenia i zakazy pracy nadliczbowej.
    • Zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych (dodatek do wynagrodzenia 50% lub 100 % bądź czas wolny).
    • Nowa wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w 2024 r.
    • Praca w „wolną sobotę” – zasady dopuszczalności i prawidłowa rekompensata.
    • Praca w niedzielę i święto oraz w dni harmonogramowo wolne – jak ją prawidłowo zrekompensować.
    • Dyżur – prawidłowe zlecanie i rekompensata.
    • Czas pracy kadry kierowniczej – problematyka nadgodzin.
    • Pracownik niepełnosprawny – dopuszczalność pracy nadliczbowej.
    • Praca nadliczbowa kadry kierowniczej – zasady jej rekompensowania.
    • Nowy wymiar obowiązkowej przerwy w pracy.
    • Szkolenia po godzinach pracy – zasady rekompensaty.

    VI. Zwolnienia od pracy – nowe regulacje:
    • Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych – 2 dni lub 16 godzin z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia.
    • Urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w celu osobistej opieki lub wsparcia członka rodziny lub osoby zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym.

    VII. Zwolnienia od pracy – przypadki szczególne:
    • Wyjścia pracowników w celu załatwienia spraw prywatnych – zasady odpracowania.
    • Odpracowanie wyjścia prywatnego przez pracownika niepełnosprawnego – najnowsza wykładnia.
    • Zwolnienia okolicznościowe min. z tytułu ślubu czy urodzenia dziecka, pogrzebu członka rodziny.

    VIII. Prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy.

Wykładowca

Prawnik, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Prawnik, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wieloletni wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu prawa pracy. Specjalizuje się w praktycznym ujęciu problematyki: nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, urlopów wypoczynkowych, uprawnień rodzicielskich, czasu pracy oraz wynagrodzeń pracowników. Autorka licznych... Czytaj dalej

Informacje dodatkowe

Poszerzaj wiedzę, gdziekolwiek jesteś!

Szkolenie online realizujemy za pomocą platformy internetowej, do której uczestnicy będą się logować w dniu warsztatów.

Po zalogowaniu do platformy, każdy z Państwa będzie miał dostęp do prezentacji online prowadzonej na żywo przez Trenera. Uczestnik będzie mógł również komunikować się głosowo z Wykładowcą w trakcie zajęć.

Materiał szkoleniowy zostanie udostępniany Uczestnikom szkolenia mailowo na dzień przed datą szkolenia.

Szkolenie zakończy się wydaniem imiennego certyfikatu.

Przygotowanie uczestników do szkolenia online:

  • szkolenie online odbywa się poprzez platformę internetową, link do konkretnej sesji szkoleniowej zostanie przesłany na adresy email uczestników przed zajęciami

  • szkolenie online odbywa się na komputerze uczestnika kursu, zatem wymagany jest komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu

  • szkolenie online wymaga stabilnego dostępu do internetu (najlepiej stałe łącze)

  • szkolenie online zaczyna się o wyznaczonej godzinie – uczestnicy szkolenia powinni być wtedy zalogowani do systemu i gotowi do transmisji

     

* Materiały autorskie objęte są prawami autorskimi, dlatego też firma UNIVERS Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski Sp. zo.o nie wyrażaja zgody na ich powielanie, rozpowszechnianie oraz udostepnianie osobom nieuprawnionym. Nie wyrażamy również zgody na nagrywanie wykładu.

 

Uwaga: Prosimy nie mylić szkoleń realizowanych online z usługami typu e-learning. Szkolenia e-lerningowe polegają na udostępnieniu zainteresowanym odpłatnie materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki bez kontaktu z wykładowcą.

 

w cenie szkolenia:
* 4 godziny wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe na maila przed szkoleniem,

Szkolenie zakończone certyfikatem!

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij
Facebook