Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia on-line
Szkolenia KSeF

online: Jak w praktyce fakturować transakcje po likwidacji obowiązkowego KSEF od 2024?

O szkoleniu

Program szkolenia:

    1. Faktura papierowa, elektroniczna, oraz faktura w zamówieniach publicznych. Zasady przechowywania, udostępniania oraz wystawiania faktur.
    • Omówienie definicji ,,faktura" i ,,faktura elektroniczna".
    • Dlaczego faktura jest najważniejszym dokumentem w firmie ?
    • Formaty dla faktury elektronicznej. Skan faktury, a faktura elektroniczna – faktura w PDF.
    • Obowiązek wystawienia faktury – które transakcje należy obowiązkowo udokumentować fakturą, a kiedy fakturę wystawiam na żądanie nabywcy?
    • Kiedy faktury nie wolno wystawić – czynności nietransakcyjne, np. kara umowna.
    • Zapewnienie integralności treści, autentyczności oraz czytelności faktury – co to oznacza i jak w praktyce należy archiwizować faktury?
    • Forma w jakiej faktury powinny być przechowywane – czy mogę skanować faktury papierowe i przechowywać je wyłącznie w formie elektronicznej?
    • Kto odpowiada za wystawienie i posłużenie się „pustą fakturą” ? – sankcje podatkowe
i KKS – odpowiedzialność osobista i tzw. wina w nadzorze.

2. Faktura VAT – treść, rodzaje faktur, moment wystawienia.
    • Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe.
    • Jak należy opisać sprzedawany towar/usługę na fakturze?
    • Koszty dodatkowe dostawy, a sposób ich fakturowania.
    • Data wystawienia i data sprzedaży na fakturze, a obowiązek podatkowy w VAT i CIT(z uwzględnieniem zasad dostawy określonych dla transakcji, np. Incoterms).
    • Faktura wystawiona przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi, a obowiązek podatkowy (wystawienie faktury w VAT i CIT – różnice w konsekwencjach).
    • Termin wystawienia faktury – przykłady praktyczne.
    • Duplikat faktury i jego rola w procesie rozliczania transakcji (VAT należny i naliczony).
    • Rodzaje zaliczek i przedpłat podlegających opodatkowaniu VAT oraz wyłączonych z opodatkowania. Treść faktury zaliczkowej – obowiązkowe elementy.
    • Zasady wystawiania kolejnych faktur zaliczkowych oraz faktury końcowej do tej samej transakcji.
    • Nowelizacja przepisów w 2023r. odnośnie faktur zaliczkowych.
    • „Zerowa” faktura końcowa.
    • Fakturowanie zaliczek i dostaw w krótkim odstępie czasu – czy muszę zawsze wystawić dwie faktury?
    • Zaliczka na poczet WDT/WNT – opinia sądów administracyjnych i MF.

3. Faktury korygujące.
    • Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące, jakie pozycje można skorygować notą?
    • Co dalej z notami korygującymi na podstawie ustawy o KSEF?
    • Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone) – na co zwrócić szczególną uwagę?
    • Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy – aktualne orzecznictwo i interpretacje po zmianach w ramach SLIM_VAT_1.
    • Zmiany w zakresie terminu rozliczania korekt w ustawie o KSEF.
    • Korekty w sprzedaży międzynarodowej – moment ujęcia.
    • Kurs właściwy do przeliczenia korekty w walucie obcej.
    • Problematyka anulowania faktury.
    • Korekty, a premie pieniężne i bonusy marketingowe.

4. Techniczne aspekty stosowania fakturowania:
    • Jak traktować pozycje z faktury, których umieszczenie nie jest obowiązkowe?
    • Szczególne regulacje dotyczące fakturowania w JST oraz w grupie VAT.
    • Faktury wystawiane do paragonów:
        ◦ nowe zasady wystawiania faktur do paragonów – objaśnienia Ministerstwa Finansów,
        ◦ Pojęcie faktury uproszczonej i możliwość odliczenia VAT z takiego dokumentu.
        ◦ Czy do paragonu z NIP na kwotę do 450 zł można wystawić odrębnie zwykłą fakturę?
        ◦ Błędny NIP na paragonie a możliwość wystawienia faktury.
    • Wystawianie faktur przy sprzedaży konsumenckiej (e-commerce).
    • Weryfikacja kontrahentów, czyli należyta staranność.
    • Metoda podzielonej płatności, a faktura VAT w praktyce.
    • Biała Księga Podatników, a fakturowanie – jakie obowiązki ciążą na podatniku?

    5. Rewolucja w fakturowaniu przełożona, ale nieuchronna – faktury ustrukturyzowane.
    • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej.
    • Faktura ustrukturyzowana, a inne rodzaje faktur (papierowa, elektroniczna).
    • Sposób przesłania i przyjęcia faktury ustrukturyzowanej.
    • Dobrowolność faktury ustrukturyzowanej, a obowiązek jej stosowania od 2024 r.
    • Krajowy System e-Faktur, czyli jak się dostać do własnego konta w KSEF i przekazywać uprawnienia pracownikom?
    • Zachęty i przywileje dla u-fakturowców (zwrot VAT, zasady ujęcia korekt).

Wykładowca

Malenta Andrzej
Malenta Andrzej

Licencjonowany doradca podatkowy nr wpisu 10603, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, wieloletni urzędnik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatków, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za... Czytaj dalej

Informacje dodatkowe

Poszerzaj wiedzę, gdziekolwiek jesteś!

Szkolenie online realizujemy za pomocą platformy internetowej, do której uczestnicy będą się logować w dniu warsztatów.

Po zalogowaniu do platformy, każdy z Państwa będzie miał dostęp do prezentacji online prowadzonej na żywo przez Trenera. Uczestnik będzie mógł również komunikować się głosowo z Wykładowcą w trakcie zajęć.

Materiał szkoleniowy zostanie udostępniany Uczestnikom szkolenia mailowo na dzień przed datą szkolenia.

Szkolenie zakończy się wydaniem imiennego certyfikatu.

Przygotowanie uczestników do szkolenia online:

  • szkolenie online odbywa się poprzez platformę internetową, link do konkretnej sesji szkoleniowej zostanie przesłany na adresy email uczestników przed zajęciami

  • szkolenie online odbywa się na komputerze uczestnika kursu, zatem wymagany jest komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu

  • szkolenie online wymaga stabilnego dostępu do internetu (najlepiej stałe łącze)

  • szkolenie online zaczyna się o wyznaczonej godzinie – uczestnicy szkolenia powinni być wtedy zalogowani do systemu i gotowi do transmisji

     

* Materiały autorskie objęte są prawami autorskimi, dlatego też firma UNIVERS Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski Sp. zo.o nie wyrażaja zgody na ich powielanie, rozpowszechnianie oraz udostepnianie osobom nieuprawnionym. Nie wyrażamy również zgody na nagrywanie wykładu.

 

Uwaga: Prosimy nie mylić szkoleń realizowanych online z usługami typu e-learning. Szkolenia e-lerningowe polegają na udostępnieniu zainteresowanym odpłatnie materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki bez kontaktu z wykładowcą.

 

w cenie szkolenia:
* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe na maila przed szkoleniem,

Szkolenie zakończone certyfikatem!

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij
Facebook