Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia on-line
Szkolenia Prawo Pracy

Szkolenie potwierdzone! AKTA OSOBOWE I DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W 2024 r. KONTROLE PIP!!- PLANOWANE 60 000 TYSIĘCY KONTROLI W 2024r.,- PIP SPRAWDZI: - NOWY WZÓR ŚWIADECTWA PRACY, OKAZJONALNA PRACA ZDALNA, URLOP OPIEKUŃCZY, SIŁA WYŻSZA!!!

O szkoleniu

KONTROLE PIP W 2024!!!

- PLANOWANE 60 000 TYSIĘCY KONTROLI W 2024R.,

- AKTA OSOBOWE I DOKUMENTACJA PRACOWNICZA.

- PIP SPRAWDZI:

- NOWY WZÓR ŚWIADECTWA PRACY, OKAZJONALNA PRACA ZDALNA, URLOP OPIEKUŃCZY, SIŁA WYŻSZA!!!

- WZORY DRUKÓW W ZWIĄZKU Z DYREKTYWĄ WORK-LIFE BALANCE – PO KONTROLACH PIP,

- AKTA OSOBOWE – CZY DOPINAĆ: CZĘŚĆ „D” i „E” AKT OSOBOWYCH??,

- KONTROLA PIP - DOKUMENTACJA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE STOSUNKIEM PRACY: NOWA INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA - CZY DLA STARYCH TEŻ?, ZMIANY W OKRESIE PRÓBNYM, CZAS OKREŚLONY – ZMIANY, PRZYCZYNA WYPOWIEDZENIA I ZAWIADOMIENIE ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ – CZAS OKREŚLONY, WNIOSEK PRACOWNIKA O ZAWARCIE UMOWY NA STAŁE!!!!!!

- PIP SPRAWDZA: URLOPY ZALEGŁE, UMOWY O PRACĘ, LISTY OBECNOŚCI, WYJŚCIA PRYWATNE, KWESTIONARIUSZE OSOBOWE, ZAKRESY OBOWIĄZKÓW – OSTATNI JEGO PUNKT!!!

- UMOWA ZLECENIA – OBOWIĄZEK SZKOLEŃ BHP/CZY ROBIĆ, EWIDENCJA CZASU PRACY?

 

Celem szkolenia jest przedstawienie słuchaczom zatrudnionym w działach kadrowo-płacowych najnowszych zmian w ZASADACH PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH I DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ, A TAKŻE NOWEGO WZORU ŚWIADECTWA PRACY. Szkolenie „AKTA OSOBOWE” prowadzone jest zgodnie z zasadą „minimum teorii, a maksimum praktyki” – co oznacza, że uczestnicy zapoznają się nie tylko z przepisami/nowelizacjami – ale też z praktycznym stosowaniem tych przepisów, popartym pracą na wnioskach, drukach, przykładach. Szkolenie jest przygotowane i prowadzone w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy/nowelizacje/interpretacje – co pozwoli na bezpieczne i zgodne z prawem stosowanie w/w przepisów w praktyce funkcjonowanie działów kadrowo-płacowych. UCZESTNIK szkolenia nabędzie/ugruntuje wiedzę, pozwalającą na zgodne z prawem prowadzenie AKT OSOBOWYCH, co pozwoli mu na uniknięcie konsekwencji prawnych po kontroli PIP.TEMATYKA SZKOLENIA:I. ŚWIADECTWO PRACY – NOWE ROZPORZĄDZENIE (DZ. U. Z 2023R., POZ. 912): OKAZJONALNA PRACA ZDALNA, URLOP OPIEKUŃCZY, SIŁA WYŻSZA!!! ZAKAZ WYKRESKOWYWANIA ŚWIADECTW PRACY

II. AKTA OSOBOWE/DOKUMENTACJA KADROWO-PŁACOWA/ZFŚS – po kontroli PIP i ZUS:

- NOWE CZĘŚĆ AKT OSOBOWYCH – CZĘŚĆ „E” – ZASADY PROWADZENIA, CO WPINAĆ?, PRZEZ ILE TRZYMAĆ?,

- ZMIANY W CZĘŚCI „B” AKT OSOBOWYCH – OD 21.03.2023R./7.04.2023R.!!!,

- ZUS ZUA I ZUS ZZA – KODY WYKONYWANEGO ZAWODU!!!

- ZMIANY W AKTACH OSOBOWYCH: CZĘŚĆ D AKT OSOBOWYCH/CZY DOKŁADAĆ KAŻDEMU PRACOWNIKOWI CZĘŚĆ D???

- NOWY OKRES PRZECHOWYWANIA: 10 albo 50 lat, FORMA ELEKTRONICZNA, ZUS JAKO ORGAN PRZECHOWUJĄCY, BRAK OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA ZUS RP-7/CZY WYSTAWIAĆ????, ZMIANY W ZUS ZUA, ZUS ZWUA, RAPORTY INFORMACYJNE,

- DOKUMENTACJA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE STOSUNKIEM PRACY – 01.01.2019R. - CZY ZAKŁADAĆ ODRĘBNE TECZKI/SKOROSZYTY? JAK TO PROWADZIĆ????

- NOWA INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA – W ZWIĄZKU Z DYREKTYWĄ WORK BALANCE!!!

- ZMIANY W OKRESIE PRÓBNYM – 1, 2, 3 MIESIĄCE – ZASADY ZAWIERANIA,

- CZAS OKREŚLONY: PRZYCZYNA WYPOWIEDZENIA, PRZYWRÓCENIE DO PRACY, POWIADOMIENIE ZWIĄZKÓW O ZAMIARZE WYPOWIEDZENIA!!!!

- NOWE RODZAJE URLOPÓW W ZWIĄZKU Z DYREKTYWĄ: OPIEKUŃCZY, ZWIĄZANY Z SIŁĄ WYŻSZĄ, ZMIANY W OJCOWSKIM!!!!

- DATA ZAWARCIA UMOWY O PRACĘ/A DZIEŃ ROZPOCZĘCIA PRACY????

- ŚWIADECTWA PRACY – KARY ZA NIETERMINOWE WYDANIE ŚWIADECTWA PRACY/BŁĘDY W WYSTAWIANIU/KONTROLE PIP,

- ZAKRESY OBOWIĄZKÓW DLA PRACOWNIKÓW – A KONTROLE PIP? OSTATNI PUNKT ZAKRESU!!!!

- CZAS PRACY: PIP KONTROLUJE LISTY OBECNOŚCI W OPARCIU O OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH – NOWE ZASADY PROWADZENIA LIST OBECNOŚCI!!!

- CZAS PRACY: WYJŚCIA PRYWATNE PO ZMIANACH/A RODO!!! NOWE DRUKI WNIOSKÓW!!!!

- CZAS PRACY: PIP KONTROLUJE WYJŚCIA PRYWATNE – NADGODZINY PO KONTROLI!!! KONIECZNOŚĆ: NOWE WNIOSKI O WYJŚCIE I O ODPRACOWANIE/WYWALIĆ „ZESZYTY” WYJŚĆ!!!!

- PIP KONTROLUJE REGULAMIN PRACY - POD KĄTEM: OCHRONA KOBIET W CIĄŻY I KARMIĄCYCH – NOWY WYKAZ PRAC ZABRONIONYCH OD 01.05.2017R.!

- NOWE STANOWISKO PIP: CZY MOŻNA POZBAWIĆ EMERYTÓW PRAWA DO „WCZASÓW POD GRUSZĄ”???

- RODO: nowy katalog danych od ubiegającego się o zatrudnienie i od pracownika/obowiązek posiadania dwóch kwestionariuszy osobowych?

- RODO: dokumentacja przy ZFŚS – zaświadczenia z US lub PIT-y do wglądu/celem kontroli prawdziwości złożonych oświadczeń o dochodzie,

- RODO: obowiązek przeglądu/COROCZNEGO dokumentacji przy ZFŚS!

- DOKUMENTACJA ZFŚS – obowiązek posiadania pisemnego upoważnienia do jej przetwarzania,

- PIP PORÓWNUJE UMOWĘ ZLECENIA Z UMOWĄ O PRACĘ/ZAKAZ ZASTĘPOWANIA UMÓW O PRACĘ UMOWAMI CYWILNOPRAWNYMI!!!!UMOWA ZLECENIA PO KONTROLI PIP/KARA OD 1000ZŁ – 30 000ZŁ, STAWKA GODZINOWA, ZLECENIA ZE STUDENTAMI, SKŁADKI ZUS OD ZLECEŃ, SZKOLENIA BHP I BADANIA LEKARSKIE ZLECENIOBIORCÓW/OBOWIĄZEK?

- UMOWA O PRACĘ PRZED DOPUSZCZENIEM DO PRACY: NOWE ZASADY DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIANIA PRACOWNIKA OD 01.09.2016R. - W ŚWIETLE KONTROLI PIP.

 

II. INDYWIDUALNE KONSULTACJE ON-LINE. Koniec…………….ZDROWIA!!!!

Wykładowca

Ponczek Andrzej
Ponczek Andrzej

prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca prawa pracy i... Czytaj dalej

Informacje dodatkowe

Poszerzaj wiedzę, gdziekolwiek jesteś!

Szkolenie online realizujemy za pomocą platformy internetowej, do której uczestnicy będą się logować w dniu warsztatów.

Po zalogowaniu do platformy, każdy z Państwa będzie miał dostęp do prezentacji online prowadzonej na żywo przez Trenera. Uczestnik będzie mógł również komunikować się głosowo z Wykładowcą w trakcie zajęć.

Materiał szkoleniowy zostanie udostępniany Uczestnikom szkolenia mailowo na dzień przed datą szkolenia.

Szkolenie zakończy się wydaniem imiennego certyfikatu.

Przygotowanie uczestników do szkolenia online:

  • szkolenie online odbywa się poprzez platformę internetową, link do konkretnej sesji szkoleniowej zostanie przesłany na adresy email uczestników przed zajęciami

  • szkolenie online odbywa się na komputerze uczestnika kursu, zatem wymagany jest komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu

  • szkolenie online wymaga stabilnego dostępu do internetu (najlepiej stałe łącze)

  • szkolenie online zaczyna się o wyznaczonej godzinie – uczestnicy szkolenia powinni być wtedy zalogowani do systemu i gotowi do transmisji

     

* Materiały autorskie objęte są prawami autorskimi, dlatego też firma UNIVERS Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski Sp. zo.o nie wyrażaja zgody na ich powielanie, rozpowszechnianie oraz udostepnianie osobom nieuprawnionym. Nie wyrażamy również zgody na nagrywanie wykładu.

 

Uwaga: Prosimy nie mylić szkoleń realizowanych online z usługami typu e-learning. Szkolenia e-lerningowe polegają na udostępnieniu zainteresowanym odpłatnie materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki bez kontaktu z wykładowcą.

w cenie szkolenia:
* 3 godziny wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe na maila przed szkoleniem,

Szkolenie zakończone certyfikatem!

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij
Facebook