Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia on-line
Szkolenia VAT

online: VAT – 30 nurtujących problemów w bieżącym rozliczaniu tego podatku. Praktyczne warsztaty.

O szkoleniu

     Ustawa o podatku od towarów i usług nie jest obecnie w trakcie nowelizacji czy zmian (poza nierozstrzygniętą kwestią KSEF) co nie powoduje jednak, że obowiązujące przepisy nie budzą wątpliwości czy trudności w prawidłowym stosowaniu.
    Pojawiające się problemy dotyczą szeregu aspektów podatku, które często nie mają ze sobą żadnego związku. Celem szkolenia jest omówienie, na bazie doświadczenia radcy prawnego i doradcy podatkowego, najczęstszych, powtarzających się problemów występujących w działalności doradczej z zakresu podatku VAT. Część tych zagadnień wynika z przepisów obowiązujących od wielu lat, które to przepisy mimo wszystko rodzą wątpliwości czy też krańcowo spory z organami podatkowymi.
     Każde z 30 zagadnień zostanie kompleksowo omówione wraz z jednoznacznym wskazaniem prawidłowego postępowania. Na szkoleniu będzie również możliwość zadawania pytań.

    1. Kiedy nieodpłatne przekazania towaru (przekazania pracownikiem, kontrahentom, przekazania w ramach reprezentacji)  podlega opodatkowaniu VAT?
    2. Kiedy nieodpłatne świadczenie usług (udostępnienie samochodów, nieruchomości, sprzętu komputerowego itp.) podlega opodatkowaniu VAT?
    3. Kiedy wystawić fakturę przy refakturowaniu mediów – wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego; faktura wystawiana po wielu miesiącach od zakończenia okresu rozliczeniowego – czy powstaje zaległość podatkowa?
    4. Kiedy otrzymane środki pieniężne nie podlegają opodatkowaniu VAT jako zaliczka/przedpłata/rata – innymi słowy czy każdy przelew przed czynnością jest zaliczką?
    5. Transakcje łańcuchowe (co najmniej 3 podatników dokonujących dostawy towarów przy czym towar jest przemieszczany od pierwszego podatnika do ostatniego) – w jaki sposób opodatkowuje dostawę pierwszy i drugi w kolejności podatnik?
    6. Kiedy mamy do czynienia z usługą związaną z nieruchomością opodatkowaną w miejscu położenia nieruchomości (wpływ na rozliczenie importu usług – podatek należny/naliczony)?
    7. Kiedy występuje świadczenie kompleksowe opodatkowane jedną stawką VAT- np. towar i transport jak prawidłowo wykazać na fakturze i opodatkować?
    8. Uzgodnienie i spełnienie – jakie warunki należy spełnić do obniżenia podstawy opodatkowania po wystawieniu faktury korygującej in minus?
    9. Eksport towarów i zaliczka na poczet eksportu towarów – na jakich zasadach można zastosować stawkę 0%?
    10. Jakie dokumenty uprawniają do zastosowania stawki 0% przy WDT? Brak dokumentów do terminu złożenia deklaracji – do kiedy nie wykazujemy WDT?
    11. Czy zwolnienie z opodatkowania dostawy nieruchomości (grunty, budynki, budowle) należy traktować jako zasadę? Kiedy stosujemy zwolnienie z opodatkowania dla dostaw nieruchomości – skutki dla odliczonego podatku przy nabyciu lub budowie i ulepszeniu.
    12. Odliczenie VAT z faktury wystawionej z nieprawidłową stawką podatku – czy przysługuje podatnikowi?
    13. Odliczenie podatku naliczonego przez korektę deklaracji – na jakich zasadach?
    14. Odliczenie podatku naliczonego przy imporcie usług i WNT – czy brak wykazania  podatku należnego wiąże się z odsetkami za zwłokę?
    15. Odliczamy VAT z faktur wystawionych na zbyt dużą wartość – odliczamy cały VAT czy wyliczamy VAT od prawidłowej kwoty należności; co z fakturą korygującą in minus?
    16. Czy żądanie duplikatu odnawia termin na odliczenia VAT (na 4 kolejne okresy)?
    17. Odliczanie podatku naliczonego z wydatków na reprezentację i alkohol – czy jest dopuszczalne?
    18. VAT – 26 z pełnym odliczeniem VAT od samochodów osobowych – czy każdy podatnik może skorzystać z preferencji?
    19. Skutki odliczenia VAT z faktury wystawionej przez podatnika niezarejestrowanego jako VAT czynny – czy wiąże się to z zapłatą odsetek za zwłokę?
    20. Skutki odliczenia VAT z „pustej faktury” – czy konsekwencje mają tylko wymiar finansowy; czy zastosowanie ma odpowiedzialność karna skarbowa?
    21. Kwestionowanie kwoty należności na fakturze, a odliczenie VAT i „ulga na złe długi” – jak uniknąć problemów?
    22. Korekta VAT przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej – kiedy nie ma zastosowania dla podatników, których sprzedaż zwolniona ma marginalne znaczenie?
    23. Ubytki/straty/zniszczenie towarów a konieczność korekty podatku odliczonego przy nabyciu – kiedy można uniknąć obowiązkowej korekty?
    24. Czy można nie wystawić faktury z tytułu sprzedaży zwolnionej z VAT?
    25. Korekta faktury do „0” – czy zawsze jest dopuszczalna?
    26. Jaki jest termin graniczony na wystawienie faktury korygującej?
    27. Czy można wystawić fakturę końcową kiedy całość należności jest objęta fakturami zaliczkowymi?
    28. Brak kodu GTU na JPK_VAT – jakie konsekwencje może ponieść podatnik?
    29. Kiedy nie można stosować zwolnienia z VAT ze względu na obrót nie przekraczający 200 000 zł rocznie?
    30. Podwyższenie VAT na produkty spożywcze od 1 lipca 2024 r. (z 0% na 5%) – jakie stawki stosować na przełomie obu okresów?

Wykładowca

Kłoskowski Krzysztof
Kłoskowski Krzysztof

Prawnik, doradca podatkowy 10900. Specjalizuje się w podatkach pośrednich, w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług. Obsługuje postępowania podatkowe oraz sądowo - administracyjne (w tym również reprezentuje klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz... Czytaj dalej

Informacje dodatkowe

Poszerzaj wiedzę, gdziekolwiek jesteś!

Szkolenie online realizujemy za pomocą platformy internetowej, do której uczestnicy będą się logować w dniu warsztatów.

Po zalogowaniu do platformy, każdy z Państwa będzie miał dostęp do prezentacji online prowadzonej na żywo przez Trenera. Uczestnik będzie mógł również komunikować się głosowo z Wykładowcą w trakcie zajęć.

Materiał szkoleniowy zostanie udostępniany Uczestnikom szkolenia mailowo na dzień przed datą szkolenia.

Szkolenie zakończy się wydaniem imiennego certyfikatu.

Przygotowanie uczestników do szkolenia online:

  • szkolenie online odbywa się poprzez platformę internetową, link do konkretnej sesji szkoleniowej zostanie przesłany na adresy email uczestników przed zajęciami

  • szkolenie online odbywa się na komputerze uczestnika kursu, zatem wymagany jest komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu

  • szkolenie online wymaga stabilnego dostępu do internetu (najlepiej stałe łącze)

  • szkolenie online zaczyna się o wyznaczonej godzinie – uczestnicy szkolenia powinni być wtedy zalogowani do systemu i gotowi do transmisji

     

* Materiały autorskie objęte są prawami autorskimi, dlatego też firma UNIVERS Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski Sp. zo.o nie wyrażaja zgody na ich powielanie, rozpowszechnianie oraz udostępnianie osobom nieuprawnionym. Nie wyrażamy również zgody na nagrywanie wykładu.

 

Uwaga: Prosimy nie mylić szkoleń realizowanych online z usługami typu e-learning. Szkolenia e-lerningowe polegają na udostępnieniu zainteresowanym odpłatnie materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki bez kontaktu z wykładowcą.

 

w cenie szkolenia:
* 3 godziny wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe na maila przed szkoleniem,

Szkolenie zakończone certyfikatem!

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij
Facebook