Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Aktualności

Nowość! SYGNALIŚCI- DATA WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY Z DNIA 14.06.2024r O OCHRONIE SYGNALISTÓW -25 września br. PRZYKŁADOWA PROCEDURA DLA Banku/ Firmy/ Urzędu/ Szkoły/ JST, innych podmiotów sektora publicznego i prywatnego

W czwartek 20 czerwca Prezydent podpisał Ustawę o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku. Nie obyło się jednak bez problemów, ponieważ Senat wyrzucił z projektu ustawy zapis, że zgłoszenia naruszeń mogą dotyczyć m.in. praw pracowniczych,a co za tym idzie możliwości zgłaszania naruszeń praw pracowniczych np. PIP. 

CEL SZKOLENIA:

 

     - zapoznanie uczestników szkolenia/pracodawców z nowymi obowiązkami wynikającymi z DYREKTYWY O SYGNALISTACH (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii) - DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 25.09.2024R. Praktyczne omówienie: zasad wprowadzania kanałów do zgłaszania nieprawidłowości – czego dotyczą nieprawidłowości, zasad ochrony sygnalistów, kar za złamanie przepisów. BEZPOŚREDNIE STOSOWANIE W/W DYREKTYWY!!!

 

 

ZAKRES SZKOLENIA:

 1. RZĄDOWY PROJEKT USTAWY O SYGNALISTACH – OSTATECZNA WERSJA UCHWALONA W SEJMIE 14.06.2024R. - DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: 25.09.2024R.

  - PRAWO PRACY – JAKO NOWA KATEGORIA NARUSZEŃ!!!!

  - limit pracowników+zleceniobiorcy!!!

       - wydłużenie vacatio legis z 14 dni do 3 miesiący!!!

       - rozszerzenie katalogu osób zgłaszających!!!

      - skrócenie okresu przechowywania danych z 5 lat na 12 m-cy!!!

     - zmiana sankcji karnych – CO Z WIĘZIENIEM???

      - DZIAŁANIA ODWETOWE – NA NAWET SAMO ICH ZAPOWIADANIE – SANKCJE!!!

 1. DYREKTYWA O SYGNALISTACH – zakres obowiązywania, zasady wprowadzania, kary za jej złamanie. CZY JEST POTRZEBNA?

 2. TERMINY – na wprowadzenie w życie w/w dyrektywy, dyrektywa – a przepisy krajowe. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DATA WEJŚCIA W ŻYCIE SYGNALISTÓW/NOWE WYJAŚNIENIA!!!! Wejście w życie – 3 miesiące od dnia ogłoszenia ustawy!!!

 3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WPROWADZENIE DYREKTYWY U PRACODAWCY. ZASADY WPROWADZANIA PROCEDUR, ZAESPÓŁ DS. SYGNALISTÓW/ZASADY JEGO POWOŁYWANIA.

 4. KANAŁY NA ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI – zasady wyboru najlepszego, wprowadzenie go w życie, omówienie praktycznych przypadków. WYBÓR NAJLEPSZEGO KANAŁU!!!!

 5. NIEPRAWIDŁOWOŚCI – czego dotyczy dyrektywa, rodzaje nieprawidłowości, omówienie konkretnych przypadków dotyczących: PRAWA PRACY, kadr, płac, ZFŚS, RODO.

 6. OCHRONA SYGNALISTÓW – czego dotyczy ochrona, zakres i środki ochrony, zasady kontaktowania się z sygnalistami, odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony.

 7. DANE OSOBOWE SYGNALISTÓW – ochrona danych osobowych, odpowiedzialność za naruszenie przepisów.

 8. DYREKTYWA – A PRZEPISY KRAJOWE/USTAWA O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO?

 9. CZEGO BĘDĄ DOTYCZYĆ ZGŁOSZENIA W KADRACH, PŁACACH, ZFŚS, RODO – CO POPRAWIĆ/JAKIE NARUSZENIA WYELIMINOWAĆ?.

 10. PYTANIA UCZESTNIKÓW.

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij
Facebook